25.-27.avgust 2017.
25.-27.avgust 2017.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   

Izdvajamo  


   

Foto nedelje  

Sample image
   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   

Kursna lista  

   
   

Aktuelno

08.03.2017.

Odluka o dodeli sredstava sportskim organizacijama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2017.godinu

             

 

 

                 REPUBLIKA SRBIJA

                 AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

                 OPŠTINA NOVI BEČEJ

                 PREDSEDNIK OPŠTINE

                 Broj: I 01-66-7/2017

                 Dana: 27.02.2017. godine

                 N O V I  B E Č E J

 

Na osnovu člana 53. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“, br. 3/2014-prečišćen tekst i izmene 11/2014) i člana 11. stav 1. Odluke o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“, br. 23/2016)predsednik opštine Novi Bečej je dana 27.2.2017. doneo

 

 

ODLUKU

o dodeli sredstava sportskiorganizacijama

na teritoriji opštine Novi Bečej za 2017. godinu

 

I

Ovim rešenjem vrši se dodela sredstava sportskim organizacijama na teritoriji opštine Novi Bečej, a u skladu sa spovedenim javnim konkursom i na osnovu predloga Komisije za sport opštine Novi Bečej, od 23.02.2017. godine na sledeći način:

 

Odbojkaški klub „JEDINSTVO” Novi Bečej                               403.422,00

Kuglaški klub „Jedinstvo“ Novi Bečej                                      658.060,00

Fudbalski klub “JEDINSTVO“ Novi Bečej                                 915.726,00

Rukometni klub “JEDINSTVO” Novi Bečej                               889.920,00

Košarkaški klub  “JEDINSTVO“ Novi Bečej                               935.478,00

Boks klub “JEDINSTVO“ Novi Bečej                                       150.000,00

Šah klub “JEDINSTVO” Novi Bečej                                         120.000,00

Klub malog fubala Tisa Novi Bečej                                         258.162,00

Ženski košarkaški klub „Jedinstvo“ Novi Bečej                          226.000,00

Tekvondo klub “NOVI BEČEJ” Novi Bečej                                140.000,00

Šah klub „2. Oktobar“ Kumane                                             120.000,00

Rukometni klub „JEDINSTVO“ Bočar                                      350.000,00

Fudbalski klub “JEDINSTVO“ Bočar                                        495.580,00

Karate klub „MLADOST“ Novo Miloševo                                  379.650,00

Karate klub „SEN PAI“ Novi Bečej                                          320.000,00

Karate klub „JEDINSTVO“ Novi Bečej                                       60.000,00

Košarkaški klub „VOJOVODINA“ Novo Miloševo                        354.340,00

Klub borilačkih sportova “JEDINSTVO” Novi Bečej                    303.720,00

Fudbalski klub “2. OKTOBAR“ Kumane                                   520.890,00

FK „VOJVODINA“ Novo Miloševo                                           779.052,00

Šah klub „MLADOST“ Bočar                                                  120.000,00

 

 

II

Odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 8.500.000,00 dinara po raspisanom konkursu za tu namenu, dodeliće se podnosiocima konkursne dokumentacije iz stava 1. ovog Rešenja u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Novi Bečej za 2017. godinu, a sledećih ekonomskih klasifikacija Razdeo 4. Poslovi opštinske uprave, Glava 4.1 Opštinska uprava Novi Bečej, programska klasifikacija 1301, Program 14–Razvoj sporta i omladine, Pozicija 61, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacima – prema konkursu za sportske programe.

 

III

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta, dodeljena sredstva se prenose sportskoj organizaciji na osnovu zaključenih ugovora o dodeli sredstva za finansiranje potreba u oblasti sporta između sportske organizacije i opštine, kojim će se urediti prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

IV

Rešenje Predsenika opštine o dodeli sredstava je konačno i objaviće se na oglasnoj tabli opštinske uprave, sajtu opštine Novi Bečej www.novibecej.rs i na sajtu Sportskog saveza opštine Novi Bečej www.sportskisaveznb.org.rs

 

 

 

                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                                                                                     Saša Maksimović s.r.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.