KOMUNALNA INSPEKCIJA

 


Komunalni inspektor: Aleksandar Karapandža
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Komunalni inspektor: Đorđe Vujackov
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Komunalni referent: Sava Pejin
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
NADLEŽNOSTI KOMUNALNE INSPEKCIJE
OPŠTINA NOVI BEČEJKomunalna inspekcija vrši kontrolu nad sprovođenjem zakona, podzakonskih akata i opštinskih odluka, a u okviru svojih nadležnosti.

Zakoni i odluke iz nadležnosti komunalne inspekcije u opštini Novi Bečej

ZAKONI:

Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/11,104/16),
Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015).
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95,66/01,61/05,91/05,62/06,31/2011)
Zakon o javnim putevima ("Sl. glasnik RS", br. 101/05, 123/07 101/11, 93/12 i 104/13)
Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)
Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015),
Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016),
Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/13, 13/16 i 98/16),ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ:

1. Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
2. Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
3. Odluka o izgradnji, održavanju i zaštiti komunalnih objekata ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
4. Odluka o kanalizaciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
5. Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
6. Odluka o taksi stajalištima u opštini Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
7. Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
8. Odluka o držanju i kretanju domaćih životinja u opštini Novi Bečej(prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
9. Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
10. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objekata na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
11. Odluka o održavanju pijaca i pružanju usluga na njima("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
12. Odluka o sahranjivanju i grobaljima ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017),
13. Odlika o snabdevanju vodom za piće (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
14. Odluka o korišćenju površina javne namene (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
15. Odluka o lokalnim administrativnim taksama ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 11/2017),
16. Odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017),
17. Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017)Preventivno delovanje inspekcije

Na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje. Prilikom preventivnog delovanja inspekcije, pored usmenih ukazivanja na radnje i aktivnosti koje bi nadzirani subjekti trebalo da usklade sa zakonima i podzakonskim aktima, inspekcija postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izdaje i pisane preporuke nadziranim subjektima, odnosno akte o primeni propisa.

Preporuke se izdaju nadziranim subjektima kod kojih su uočene nepravilnosti. Subjektima se na taj način ukaziuje koje nepravilnosti u svom poslovanju ili postupanju treba da isprave i usklade sa zakonom i odlukama i u kom roku to mogu da urade, kao i koje su posledice ako to ne učine.

Komunalna inspekcija je izradila kontrolne liste i objavila ih je na svojoj internet stranici na adresi http://novibecej.rs/index.php/e-uprava/inspekcije/komunalna-inspekcija/komunalna-liste.

Kontrolne liste služe kako inspektorima za lakšu procenu rizika, tako i nadziranim subjektia koji putem kontrolnih lista sami mogu da provere svoje ponašanje i postupanje i usklade ga sa zakonima i podzakonskim aktima (Opštinske odluke, pravilnici i dr.)Sankcije

Nadzirani subjekti koji i pored pismenih i usmenih ukazivanja inspekcije ne usklade svoje poslovanje i postupanje sa zakonima i podzakonskim aktima i nastave da se ponašaju u suprotnosti sa odlukama podležu sankcijama, odnosno inspekcija takvim subjektima izdaje prekršajne naloge, koji sadrže i novčanu kaznu, koju je nadzirani subjekat dužan da plati. Pored navedenog komunalna inspekcija može pokrenuti postupak za prinudno izvršenje rešenja i prinudno izvršenje rešenja o trošku nadziranog subjekta.

Građani u velikoj meri poštuju zakone i opštinske odluke i postupaju u skladu sa preporukama u praksi u preko 90% slučajeva građani, fizičksa i pravna lica postupe po preporukama komunalne inspekcije i svoje ponašanje i postupanje usklade sa zakonima i podzakonskim aktima i prema njima se ne primenjuju sankcije, odnosno kaznene mere.


Stručna savetodavna pomoć

Komunalna inspekcija pruža i stručnu, savetodavnu pomoć licima koja su se obraćaju inspekciji lično ili putem telefona interneta i na druge načine.

Kako je komunalna inspekcija nadležna za kontrolu sprovođenja velikog broja zakona i opštinskih odluka koje pokrivaju veliki deo svera života, građani se za pomoć najčešće obraćaju upravo komunalnoj inspekciji. Ukoliko se radi o problemima koji su iz nadležnosti komunalne inspekcije komunalna inspekcija dalje postupa po službenoj dužnosti i rešava pomenute probleme. Ukoliko se radi o problemima koji nisu u nadležnosti komunalne inspekcije inspekcija građane upućuje na nadležne službe ili prosleđuje predmete nadležnim službama na postupanje.

Radi ujednačavanja prakse inspekcijskog nadzora svi članovi inspekcije međusobno svakodnevno razmenjuju iskustva i znanja. Što dovodi do toga da se inspekcija podjednako odnosili i postupa prema svim nadziranim subjektima u sličnim situacijama.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn