23.-27.avgust 2018.
23.-27.avgust 2018.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

Javni uvid nacrta PDR bloka 115 u Novom Bečeju

Detalji

Republika Srbija
AP Vojvodina
Opštinska uprava Novi Bečej
Odsek za urbanizam,stambeno
komunalne poslove,građevinarstvo,
održivi ekonomski razvoj
i zaštitu životne sredine

O G LA Š A V A
JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 115 U NOVOM BEČEJUJAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički deo Nacrta Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju.

TRAJANjE JAVNOG UVIDA je trideset dana, počevši od 19.03.2019. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO JAVNOG UVIDA je u zgradi Opštine Novi Bečej, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12. Materijal će biti dostupan i na internet strani opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

INFORMACIJE o Nacrtu Plana detaljne regulacije bloka 115 u Novom Bečeju zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova i to od Dragana Rauškog ili Jadranke Stanaćev.

PRIMEDBE I SUGESTIJE za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove opštine Novi Bečej održaće se 22.04.2019.godine u zgradi JP ,,Urbanizam i putevi“ Novi Bečej, Maršala Tita 8. u Novom Bečeju, sa početkom u 12 časova.Šef odseka
Dragan Rauški dipl.građ.inž.
Dokumenta:

 Izvod iz PGR NB sa položajem obuhvata PDR (.jpg)

 Postojeća funkcionalna organizacija u obuhvatu plana, sa pretežnom namenom prostora (.jpg)

 Granica obuhvata (.jpg)

 Planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine  (.jpg)

 Saobraćajna infrastruktura i atmosferska kanalizacija sa nivelacionim rešenjem  (.jpg)

 Mreže  i objekti infrastrukture  (.jpg)

 Regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije objekata  (.jpg)

 Karakteristični poprečni profili ulica  (.jpg)

 Određivanje površina javne namene i sprovođenje plana  (.jpg)

 Planirana parcelacija  (.jpg)

 Tekstualni deo  (.pdf)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.