23.-27.avgust 2018.
23.-27.avgust 2018.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

Informacije od javnog značajaOvlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kojima raspolažu organi Opštine Novi Bečej (Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava) je načelnik Opštinske uprave Novi Bečej TAMARA IVANIŠEVIĆ.

Zahtev može svako lice podneti pismeno:
- i pošalje se poštom na adresu OPŠTINA NOVI BEČEJ, Ovlašćenom licu za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 23272 NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,
- na fax: 023/772-500 ili
- na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili usmeno, koji se saopštava u zapisnik u kancelariji broj 33 (na spratu) Opštinske uprave Novi Bečej, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Šematski prikaz postupka za pristup informacijama

Prema ZAKONU O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Službeni glasnik RS", broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja  OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, ŽALBI I ŠEMATSKI PRIKAZ POSTUPKA


Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja  

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji  

Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)  

Tužba protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalbaSPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2017. godini

 

U 2017. godini  su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

1. OdlukuSkupštine grada, odnosno opštine donete na osnovu člana 24. Zakona o javnom okupljanju („Službenio glasnik RS“, broj 6/16) kojom se određuju prostori na kojima nije dozvoljeno okupljanje, Informaciju o datumu donošenja predmetne odluke i o načinu objavljivanja predmetne odluke,

2. Ko su lica koja su u 2014, 2015. i 2016. godini zahtevala pristup informacijama od javnog značaja (fizička i pravna lica) i koje su informacije navedenih lica zahtevala, odnosno na koja pitanja su se njihovi zahtevi odnosili,

3. Ko je naručilac revizije na osnovu koje je SO Novi Bečej 3. Februara usvojila odluku o izdavanju pod zakup gasne mreže i apoteke Doma zdravlja i kopiju pomenutog revizorskog izveštaja, 

4. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/1-2017 – Nabavka usluge organizacije nastupa opštine Novi Bečej na Međunarodnom Sajmu turizma,

5. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/4-2017 – Usluge promocije Novog Bečeja,

6. Koje su medijske kuće (televizije, radio stanice, internet portali, dnevne novine, nedeljne novine, produkcijske kuće, itd) angažovane od strane opštinske uprave i njenih ostalih organa za period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

7. Na koji način (javna nabavka, sporazum, ugovor, konkurs, itd) je ostvarena saradnja sa medijskim kućama (televizije, radio stanice, internet portali, dnevne novine, nedeljne novine, produkcijske kuće, itd) radi informisanja javnosti o radu gradske uprave i njenih ostalih organa u periodu od 01.01. do 31.12.2016. godine,

8. Koliko je potrošeno sredstava za usluge informisanja javnosti, navesti detaljno na koji mediji (televizije, radio stanice, internet portali, dnevne novine, nedeljne novine, produkcijske kuće, itd) je koliko utrošeno na period od 01.01. do 31.12.2016. godine,

9. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/5-2017 – Nabavka usluge uklanjanja leševa životinja sa teritorije opštine novi Bečej, 

10. Kopije programa razvoja sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave; kopije Pravilnika o finansiranju sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, sa pratećim izmenama i dopunama ukoliko postoje; Kopije Pravilnikao kategorizaciji sportskih klubova na teritoriji jedinice lokalne samouprave, sa pratećim izmenama i dopunama ukoliko postoje,

11. Kopije kompletnih konkursnih dokumentacija (javnih poziva) za finansiranje i sufinansiranje sporta u 2014. 2015. i 2016. godinu, sa pratećim integrsalnim dokumentima koja sadrže informacije o iznosu sredstava na Konkursu i pravnom osnovu u protekle tri godine; vremenskim rokovima u protekle tri godine; Kopije dokumenata koje sadrže informacije o sastavu Komisije, nadležnostima, zapisnicima sa sastanaka, nadoknadama u protekle tri godine; informacije o konkurisanju teritorijalnih sportskih saveza za sredstva iz budžeta ili se nalaze u budžetu jedinice lokalne samouprave u protekle tri godine,

12. Informacije o iznosima usvojenih budžeta jedinice lokalne samouprave za 2014. 2015. i 2016. godinu, prema poslednjim rebalansima ukoliko ih je bilo; Kopije dokumenata koje sadrže podatke o utrošenim sredsvima po budžetskim linijama koje su uvezi sa sportom i finansiranjem sporta za 2014. 2015. i 2016. godinu; Kopije dokumenata koje sadrže informacije o svim transferima ka Javnim ustanovama i/ili preduzećimankoja imaju veze sa sportom; Kopije dokumenata koje sadrže informacije o iznosima kapitalnih investicija koje imaju veze sa sportom (infrastrukturni projekti) sa nivoa liokalnog budžeta i viših nivoa vlasti (pokrajina i republika),

13. Kopije dokumenata koja sadrže informacije o pravdanju sredstava dodeljenih po svim osnovima sportskim savezima i sportskim klubovima – fotokopijr ugovora, izveštaja i računa za 2014. 2015. i 2016. godinu,

14. Rezultati lokalnih izbora za 2012. i 2016. godinu, 

15. Da li je opština Novi Bečej učestvovala na Konkursu za sufinansiranje opremanja poljočuvarske službe u 2016. godini koji je raspisao pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i da li je opština Novi Bečej odustala od tih sredstava, 

16. Da li u opštini Novi Bečej funkcioniše poljočuvarska služba, sa kim optuina Novi Bečej ima zaključen ugovor o usluzi angažovanja poljočuvarske službe i da li je taj ugovor trenutno važeći, 

17. Koliko je koštala novogodišlja rasveta, ko je postavljao i od koje firme je nabavljena novogodišnja javna rasveta na teritoriji opštine Novi Bečej, 

18. Koliko radnika je u Opštinskoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština Novi Bečej, u periodu od 24.04.2016. do 06.12.2016., primljeno u radni odnos po osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme, ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na kojim radnim mestima rade,  

19. Za koliko radnika u Opštinskoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština Novi Bečej, u periodu od 24.04.2016. do 06.12.2016., je prekinut ugovor o radu na neodređeno vreme i ugovor o delu i na kojim radnim mestima su radili,

20. Koliko radnika je u Opštinskoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština Novi Bečej, u periodu od 24.04.2016. do 06.12.2016., primljeno u radni odnos po osnovu ugovora o radu na određeno vreme, ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima i na kojim radnim mestima rade,  

21. Koliko radnika je u Opštinskoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština Novi Bečej, u periodu od 24.04.2016. do 06.12.2016., ugovor o radu na određeno vreme nije produžen i na kojim radnim mestima su radili, 

22. Koliko ima radnika u Opštinskoj upravi i javnim službama čiji je osnivač opština Novi Bečej po osnovu ugovora na određeno vrme, ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima na dan 06.12.2016. i na kojim radnim mestima rade,

23. Infomacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku 04-404-5/2017 – Nabavka električne energije za javnu rasvetu i objekte Opštine Novi Bečej,

24. Kopije ugovora, faktura i svih pratećih dokumenata (agenda, mesto održavanja obuke, trajanje obuke) za sve seminare, edukacije, obuke, iz kojih se može konstatovati da je opština/opštinska uprava platila usluge stručnog usavršavanj u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2016. godine; Informacije o učešću na besplatnim programima stručnog usavršavanja (agenda, mesto održavanja, trajanje) u periodu od 1.1.2013. do 31.12.2016. godine, a koje su organizovali Uprava za javne nabavke, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državna revizorska institucija, Agencija za borbu protiv korupcije i Poverenik za informacije od javnog značaja, 

 

25. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/1-2017 – Nabavka goriva po partijama za potrebe opštine Novi Bečej (oblikovana u tri posebne istovrsne celine – partije),

26. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/2-2017 – Nabavka pića, napitaka i raznih prehrambenih proizvoda; 

27. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-8/2017 – Nabavka tehnološke opreme za automatsko doziranje i proizvodnju dezinfektanata, 

28. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-6/2017 – Nabavka radova na uređenju prostora i fasade Žitnog magacina u Novom Miloševu, prema predmeru radoova i tehničkim karakteristikama nabavke,

29. Da li si tačni navodi stočara iz opštine Novi Bečej, da je država (a na predlog opštine Novi Bečej) prednost na korišćenje najplodnije državne zemlje u opštini (čak 1005 hektara) dala privatnom preduzeću JS&O Novo Miloševo, registrovanom 30.12.2015. godine sa upisanim novčanim kapitalom od 100 dinara; Da li su poljoprivrednici koji su do sada uredno poštovali i koristili državnu zemlju, od ove godine dobili na korišćenje svega trećinu od ukupne raspoložive zemlje (svi zajedno) i to pretežno močvarno zemljište i pašnjake, iako stočarska proizvodnja iziskuje plodno zemljište za gajenje ratarskih kultura kojima se stoka prehranjuje; zašto je prednost data tek osnovanom investitoru; Ko je određivao koja zemlja (prema kvalitetu) će kome ići; Da li je rešenje o dodeljivanju zemlje, osim poljoprivrednim proizvođačima opštine Novi Bečej, dostavljeno i investitoru i ostalim licitantima; Da li se prilikom licitacije i dodeljivanja zemlje, uzimala u obzir dobit opštine koja je pretežno stočarska (koliko ljudi radi u okviru te proizvodnje a koliko će investior zaposliti); Zašto stočari nisu saslušani po tom pitanju u vidu organizovanih sastanaka u poljoprivrednim Udruženjima opštine, pre konačnog rešenja; Šta je od dokumentacije bilo neophodno da investitor kome je dodeljena zemlja dostavi prilikom licitiranja za državno zemljišt, a šta poljoprivredni proizvođači; Da li postoji plan za odlaganje otpadnih voda za fabriku koja će se graditi na dodeljenom zemljištu od 1005 hektara (ukoliko nije tačna informacija koju smo pribavili na terenu, da se dostavi tačna po pitanju raspolaganja zemljom koja je dodeljena investitoru; Da li će to biti isplativa investicija čak i ako se u narednom periodu počnu gasiti gazdinstva i ljudi iseljavati iz sela, 

30. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/7-2017 – Nabavka usluga reprezentacije za potrebe opštine Novi Bečej, po partijama (oblikovana u pet poosebnih istovrsnih celina - partija),

31. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-9/2017 – Nabavka usluge suzbijanja komaraca i ambrozije na teriotoriji opštine Novi Bečej, 

32. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/5-2017 – Nabavka kancelarijskog materijala,

33. Broj podnetih zahteva za priznavanje svojstva civilnog invalida rata, u skladu sa Zakonom o pravima civilnih invalida rata („Sl. glasnik RS“, broj 52/96) u  periodu od 1997 -2017. godine; Od zahteva koliki je broj priznatih zahteva, koliki je broj odbijenih zahteva i koliki je broj odbačenih zahteva; Za odbijene zahteve da se navede razlog odbijalja; Za odbačene zahteve da se navede razlog odbacivanja; Za usvojene zahteve koliki su bili novčani iznosi po kategorijama civilnih invalida rata, odnosno dodaci za pomoć i negu drugog lica za 2016. godinu; Broj podnetih zahteva za priznanje svojstva člana porodice civilne žrtve rata, u skladu sa Zakonom o pravima civilnih invalida rata („Sl. glasnik RS“, broj 52/96) u  periodu od 1997 -2017. godine; Koliko je lica podnelo zahtev iz prethodnog stava; Za kolikom lica je zahtev priznat, za koliko je odbijen, a za koliko je odbačen; Za odbijene zahteve da se navede razlog odbijanja; Za odbačene zahteve da se navede razlog odbacivanja; Za usvojene zahteve koliki su bili iznosi mesečnog novčanog primanja za 2016. godinu; Da se dostavi pravilnik, odluka ili drugi opšti akt kojim je bliže uređen postupak po zahtevu za priznanje svojstva civilnog invalida rata/člana porodicenj civilne žrtve rata, ukoliko takav akt postoji; Da se dostave podaci o polnoj strukturi korisnika prava po Zakonu o pravima civilnih invalida rata broj muškaraca i žena podnosilaca; Podaci o starosnoj strukturi korisnika prava po Zakonu o pravima civilnih invalida rata – broj korisnika mlađih od 18 godina, broj korisnika od 18 do 65 godina starosti i broj korisnika starijih od 65 godina; koji je broj donetih rešenja u vezi sa pravom na socijalno stanovanje u skladu sa članom 10. Zakona o socijalnom stanovanju („Sl. glasnik RS“, broj 72/09); Broj rešenja iz prethodne tačke koja se odnose na lica sa svojstvom civilnih invalida rata; Broj rešenja koja se odnose na lica sa svojstvom vojnog invalida; Broj rešenja koja se odnose na članove porodice poginulih, umrlih i nestalih boraca, vojnih invalida; Broj rešenja koja se odnose na članove porodice civilnih žrtava rata,

34. Informacije o spomenicima i spomen – obeležjima koji su izgrađeni na teritoriji opštine Novi Bečej, a posvećeni su nastradalim žrtvama NATO bombardovanjima, poginulim (1990 – 1999) i/ili civilnim žrtvama rata, odnosno koji su nastali kao posledica ratnih dejstava devedesetih na području biše Jugoslavije, 

35. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/9-2017 – Nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej, 

36. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/11-2017 – Nabavka usluge snimanja ambrozije iz vazduha na teritoriji opštine Novi Bečej, 

37. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/10-2017 – Nabavka usluge kombajniranja strnih žita, uljane repice, suncokreta i kukuruza sa prevozom na teritoriji opštine Novi Bečej,

38. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-3/1-2017 – Nabavka radova na izgradnji gasovoda u Novom Miloševu,

39. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/8-2017 – Nabavka kancelarijskog materijala, 

40. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/12-2017 – Nabavka usluge štampanja za potrebe opštine Novi Bečej,

41. Ukupna suma realizovanog/izvršenog buѕeta za 2016. Godinu; Spisak svih planiranih i realizovanih tendera, javnih poziva za usluge oglašavanja i informisanja, kao i svih drugih javnih poziva medijskim kućama u 2016. godini; Procenat finansijskih sredstava potrošenih ua usluge oglašavanja i informisanja u odnosu na celokupan budžet za 2016. godinu,

42. Program korišćenja sredstava namenjenih zaštiti životne sredine (Program korišćenja sredstava opštinskog budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine – ako postoji); Saglasnost Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za korišćenje navedenih sredstava, odnosno saglasnost na program (ako popstoji) – skenirano, 

43. Izveštaj Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica o poslovnom gubitku u Domu zdravlja Novi Bečej, koji je donet na sednici 29.maja 2017. godine,

44. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-17/2017 – Nabavka usluge organizacije Velikogospojinskih dana 2017,

45. Podatke o radnoj grupi koja je bila zadužena za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana (datum formiranja, članovi i njihove funkcije, zaduženja i ostale informacije od značaja za Radnu grupu); Podatke o radu Radne grupe (broj sastanaka, način rada i pravila rada, problemi i izazovi u radu i ostale informacije od značaja za rad Radne grupe); Analiza Modela Lokalnog antikorupcijskog plana i odnos prema elementima modela; Plan integriteta Grada/Opštine; Ukoliko se ne pseduje Plan integriteta Grada/Opštine informacija o razlozima neispunjavanja Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije (član 58 – 61); Ukoliko se poseduje Plan integriteta Grada/Opštine informacija kada je formirana radna grupa koja je radila na uzradi Plana integriteta, ko su članovi radne grupe, zapisnici o radu radne grupe; Odluka o imenovanju radne grupe; Listu planiranih mera i Odluka o osvajanju Plana integriteta,

46. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/17-2017 – Nabavka usluge fiksne i mobilne telefonije, oblikovana u dve istovrsne celine (pratije),

47. Plan nabavki za 2017. godinu i sve izmene tog dokumenta ukoliko ih je bilo; Spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine sa podacima o: prdmetu nabavke, procenjenoj vrednosti nabavke, vrsti postupka, koji je primenjen, ugovorenoj vrednosti nabavke, datumu zaključenja ugovora, datumu i vrednosti aneksa ugovora ako je zaključen, broju ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke, uloženim zahtevima za zaštitu prava,

48. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-2/19-2017 – Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja objekata kulture, manifestacija koje će se održati u Novom Bečeju i licitacije državnog zemljišta u opštini Novi Bečej, 

49. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/9-2017 – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izvođenja radova u opštini Novi Bečej u 2017. godini, prema specifikaciji i tehničkim karakteristikama nabavke, 

50. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-21/2017 – Nabavka radova na rekonstrukciji distributivnog vodovoda,

51. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-25/2017 – Nabavka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Novom Miloševu – faza 7, u opštini Novi Bečej, prema predmeru radova i tehničkim karakteristikama nabavke,

52. Odluka o završnom računu budžeta za 2016. godinu, koja sadrži i poseban deo, u kojem je izvršenje rashoda iskazano po funkcionalnim klasifikacijama; Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu (član 100, stav 3, Zakona o zaštiti životne sredine), sa eventualnim izmenam,a i dopunama; Saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na  Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu (član 100, stav 3, istog Zakona); Izveštaj o korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2017. godinu (član 100, stav 4, istog Zakona); Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinu (član 13, stav 3, Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju); Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2016. godinu (član 13, stav 6, istog Zakona); Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu (član 71, stav 1, Zakona o poljoprivrednom zemljištu); Izveštaj o korišćenju sredstava za realizaciju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu (član 71, stav 1, istog Zakona); popunjavanje upitnika na sajtu EC „Stanište“ u meniju „Ankete“,

53. Zapisnik sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-1/13-2017 – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izbeglih lica, 

54. Informacija o iznosu projektovanog i realizovanog budžeta jedinice lokalne samouprave za 2016. godinu; Kopije dela budžeta JLS za 2016. godinu koji se odnosi na Program 14 – razvoj sporta i omladine, sa izlistanim svim aktivnostima, programima i projektima; Kopije analitičkih kartica sa podacima o svim transakcijama svim sportskim klubovima, teritorijalnim i granskim sportskim savezima u 2016. godini; Kopije rešenja o upotrebi budžetske rezerve za potrebe sportskih aktivnosti i bilo kom drugom osnovu a da ima veze sa sportom u 2016. godinu, ukoliko je korišćena bidžetska rezerva za takve potrebe,

55. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku broj 04-404-26/2017 – Nabavka radova na adaptaciji „Tursko-Bečejske štedionice“ u Novom Bečeju,

56. Da li u opštini postoji služba za pružanje besplatne pravne pomoći; broj korisnika kojima je služba za pružanje besplatne pravne pomoći opštine sastavila predloge za utvrđivanje vremena i mesta rođenja u skladu sa članovima 71a – 71lj Zakona o vanparničnom postupku, počevši od dana 01.01.2017. godine; broj korisnika kojima je služba za pružanje besplatne pravne pomoći opštine na neki drugi način (a ne sastavljanjem predloga) pružila pravnu pomoću vezi sa vanparničnim postupcima za utvrđivanje vremena i mesta rođenja (npr. Zastupanje pred sudom ili sastavljanjem podnesaka) i u čemu se ta pravna pomoć sastojala, počevši od dana 01.01.2017. godine; kopije podsnetih predloga za utvrđivanje vremena i mesta rođenja; ishod pokrenutih postupaka utvrđivanja vremena i mesta rođenja,

57. Koliko je sredstava Opština izdvojila iz budžeta za izgradnju velelepog šetališta ukrašenog sa buketima cveća; Koliko Opština ili komunalno preduzeće u čijoj je nadležnosti godišnje izdvajanje za održavanje pomenutog šetališta; Kolika je kvadratura šetališta, 

58. Opštinski (lokalni) redovi vožnje javnog prevoza, registrovane u opštini Novi Bečej, važeće na dan 03.11.2017. godine, a koji sadrže informacije o periodu važenja redova vožnje, režim saobraćanja polazaka, spisak svih stajališta, međustaničnu kilometražu i vreme polaska za svako registrovano stajalište, po osnovu člana 44,44a,i 44b Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011) i spisak odjavljenih redova vožnje ukoliko isti postoji,

59. Odluka o osnivanju jedinice za internu reviziju iz koje se vide nadležnost, organizacija i način rada ove jedinice; Strategija interne revizije; Povelja interne revizije; Godišnji planovi interne revizije od osnivanja do 27.10.2017. godine; Izveštaje o radu interne revizije od osnivanja do 27.10.2017. godine.

60. Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa ponašanja lokalnih funkcionera; Odluka o formiranju Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa; Izveštaj o radu Komisije za praćenje primene etičkog kodeksa od dana formiranja Komisije zaključno sa 31.12.2016. godine; Akti koje sadrže informacije o izrečenim merama nejavnih opomena od dana formiranja Komisije zaključno sa 31.12.2016. godine; o izrečenim merama javnih opomena javnog objavljivanja povrede Kodeksa u sredstvima javnog informisanja od dana formiranja Komisije zaključno sa 31.12.2016. godine; izrečenim merama javnih opomena sa preporukom razrešenja od dana formiranja Komisije zaključno sa 31.12.2016. godine; 

 

SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2016. godini

U 2016. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

1. Kopije ugovora o prometu nepokretnosti i drugih akata na osnovu kojih je nadležni organ jedinice lokalne samouprave Opštine Novi Bečej utvrdio prosečnu cenu kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, a u skladu sa članom 6. stav 5. i 6. Zakona porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/01 ...... 68/14),
2. Dokumenti koji sadrže prikaz isplaćenih prekovremenih sati svih zaposlenih u Opštinskoj upravi Novi Bečej za 2015. godinu,
- Plan javnih nabavki za 2015. i 2016. godinu,
- Spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u 2015. godini sa podacima o: predmetu nabavke, vrsti postupka koji je primenjen, broju ponuđača koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ugovorenoj vrednosti javne nabavke, datum zaključenja ugovora, aneksima zaključenih ugovora, zahtevima za zaštitu prava i odlukema o podnetim zahtevima,
- Ugovore sa medijima koji su zaključeni u 2015. godini.
3. Informacije o licitacionom procesu izdavanja poljoprivrednog zemljišta, koje je izdato u toku januara i februara 2016. godine
4. Broj parcele na kojoj se nalazi voćnjak koji je posadio i održavao Kosnicar Nikola iz Bočara, sve do svoje smrti kao i namena tog zemljišta. Uvid o plaćanju te parcele zadnjih 10 godina kao i trenutni zakup.
5. Odluka Skupštine opštine donete na osnovu člana 24. Zakona o javnom okupljanju („Službeni glasnik RS“, broj 6/16) kojom se određuje prostor na kojima nije dozvoljeno okupljanje, Informacija o datumu donošenja predmetne odluke i o načinu objavljivanja predmetne odluke,
6. Kojim aktom/aktima organa jedinice loklane samouprave je propisana ekonomska cena celodnevnog boravka za smeštaj dece u ustanovi predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač lokalna samouprava (u smislu čl. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja), a koja se primenjuje/primenjivala u periodu od januara 2013. godine pa do dana dostavljanja tražene informacije,
Kojim aktom/aktima organa jedinice loklane samouprave je propisan način regresiranja troškova boravka dece u odgovarajućoj predškolskoj, tj. Visina učešća roditelja/staratelja u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava, a u periodu od januara 2013. godine pa do dana dostavljanja tražene informacije,
7. Zapisnik Komisije formirane za razmatranje predloga projekta i utvrđivanju predloga raspodele sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej održane dana 23.4.2016. godine,
Kopije svih pristiglih prijava na Konkurs sa kompletnim priloženim dokumentacijama,
Kopiju dokumenta koji sadrži ocene pristiglih prijava od strane komisije i kriterijume na osnovu kojih su rangirane pristigle prijave i obrazloženja za svaku pojedinačnu prijavu za koje su raspodeljena srestva po Konkursu,
8. Kopije svih potpisanih ugovora na osnovu Rešenja o dodeli sredstava projektima u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Novi Bečej za 2015. godinu od 1.9.2015. godine (ukupno 9 ugovora)
Kopije svih revidiranih budžeta koji prate potpisane ugovore Rešenja o dodeli sredstava projektima u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Novi Bečej za 2015. godinu od 1.9.2015. godine (ukupno 9 revidiranih budžeta),
Kopije svih kompletnih finansijskih i narativnih izveštaja na osnovu gore navedenih ugovora, kao i kopije stranica delovodne knjige iz koje se vidi datum prijema ovih izveštaja,
Kopije svih projekata i prateće dokumentacije koji su pristigli na Javni Konkurs u oblasti javnog informisanja od 22.07.2015. godine, Kopije mera koje je preduzeo predsednik opštine Novi Bečej u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima ka potpisnicima ugovora koji nisu ispoštovati sve ugovorene obaveze i ugovorene rokove, ukoliko je takvih situacija bilo,
9. Iznosi sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja u jedinici lokalne samouprave od 2013. godine, po godinama, a oprema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, čl. 17. i 18. (budžet, naplaćene novčane kazne za prekršaje, predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, pokloni i rpilozi i ostali prihodi)
Godišnje programe korišćenja sredstava namenjenih unapređenju bezbednosti saobraćaja, za period 2013. Do 2016. iz kojih se jasno vidi planirana raspodela sredstava i planirane aktivnsoti unapređenja bezbednosti saobraćaja, a prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, čl. 19,
Izveštaj o realizaciji usvojenih godišnjih programa i druge dokaze iz kojih se jasno vidi način trošenja sredstava (dokaz o realizovanim aktivnostima, dokaz o isplati sredstava koja su vezana za realizaciji programa),
10. Zapisnik komisije formirane za razmatranje predloga projekta i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine novi Bečej održane dana 23.04.2016. godine,
Pristigle prijave na konkurs sa kompletnim priloženim dokumentacijama,
Dokument koji sadrži ocene koji sadrži ocene pristiglih prijava od strane komisije i kriterijume na osnovu kojih su rangirane pristigle prijave i obrazloženja za svaku pojedinačnu prijavu za koje su raspodeljena srestva po Konkursu,
11. Sve koalicione sporazume koje su predale koalicije političkih stranaka, a proglašene su od strane opštinske izborne komisije Novi Bečej radi učestvovanja na lokalnim izborima koji su održani 24. aprila 2016. godine,
Izborne liste kandidata za odbornike na lokalnim izborima održanim 24. aprila 2016. Godine u opštini Novi Bečej koje su proglašene od strane opštinske izborne komisije,
12. Koliko kilograma pšenice je požnjeveno sa parcele br. 8035 i br. 8036 k.o. Kumane dana 26.06.2016. godine Ko i prateću dokumentaciju koja je sačinjena tom prilikom,
13. Dokumenta koja sadrže informacije o ponuđačima sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama usluga održavanja javne (ulične) rasvete i elektro instalacija objekata lokalne samouprave i javnih službe na teritoriji opštine Novi Bečej u proteklih 5 godina sa: Kopijama kompletnih konkursnih dokumentacija, Kopijama kompletnih svih pristiglih ponuda, Kopijama svih zapisnika i odluka Komisija u tim postupcima, Kopijama svih zaključenih ugovora i aneksa ugovora ako je bilo, Kopijama Zahteva za zaštitu prava i odluka Republičke komisije za zaštitu prava ako je bilo, Kopijama svih faktura po osnovu ovih ugovora sa dokazima o prenosu sredstava, Kopije svih faktura kojima su se plaćale istovetne usluge ili dobra a van ovih ugovora ako je bilo, Kopije dokumenata koji dokazuju da su ugovori izvršeni,
14. Da li jedinica lokalne samouprave angažuje službe komunalne zoohogijene iz drugih opština/gradova, Ako jedinica lokalne samouprave angažuje službe komunalne zoohogijene iz drugih opština/gradova, koje su službe angažovane u periodu od 2013 do 2016. godine ?
Da li u jedinici lokalne samouprave postoji telo (komisija i sl.) zaduženo za koordinaciju sprovođenja programa kontrole populacije napuštenih životinja ?
Da li u jedinici lokalne samouprave postoji telo (komisija i sl.) zaduženo za razmatranje zahteva građana za nadoknadu štete koju nanose napuštene životinje ?
Koji su iznosi isplaćenih odšteta građanima za štetu koju nanose napuštene životinje - sudski i vansudskim putem u periodu od 2011. do 2015. godine (prilog 1: primer tabele za dostavljanje podataka o iznosu isplaćenih odšteta građanima)
Koliko sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave izdvaja za rešavanje problema napuštenih životinja od 2013 do 2015 po stavkama sadržanih u prilogu 2 ovog zahteva ?
Propisi jedinice lokalne samouprave kojima je regulisano držanje i zaštita domaćih životinja, kućnih ljubimaca i egzotičnih životinja,
Propisi jedinice lokalne samouprave kojima je regulisannačin rešavanja problema napuštenih životinja,
Program kontrole i smanjenja popuacije napuštenih životinja koje jedinica lokalne samouprave donosi u skladu sa članom 54. Zakona o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS, broj 41/09),
Akt kojim je osnovano telo (komisa i sl) zaduženo za koordinaciju sprovođenja programa kontrole populacije napuštenih životinja u kojem je sadržana informacija o sastavu i zadacima ovog tela (ukoliko postoji),
Akt kojim je osnovano telo (komisa i sl) zaduženo za razmatranje zahteva građana za nadoknadu štete koju nanose napuštene životinje u kojem je sadržana informacija o sastavu i zadacima ovog tela (ukoliko postoji),
Propisi na osnovu kojeg odlučuje telo (komisa i sl) zaduženo za razmatranje zahteva građana za nadoknadu štete koju nanose napuštene životinje (odluka/pravilnik kojim je regulisan postupak i način rešavanja zahteva građana za nadoknadu štete koju nanose napuštene životinje)
Ugovori o angažovanju službe komunalne zoohogijene iz drugih opština/gradova, koje su službe angažovane u periodu od 2013 do 2016. Godine,
15. Izveštaj o finansijskom stanju Opštine Novi Bečej („presek stanja“)zaključno sa 25.05.2016. godine, odnsono do dana donošenja rešenja o razrešenju Saše Šućurovića sa funkcije predsednika opštine Novi Bečej,
16. Koliko opština ima službenih automobila? (navesti tip automobila, godište i pređenu kilometražu) Koji funkcioner i koje službe ih koriste? (navesti ko koji automobil koristi) Kada su automobili kupljeni i koliko su plaćeni? (navesti pojedinačno za svaki automobil cenu, godište i kilometražu u trenitku kupovine)
Koliko se novca izdvaja za njihovo održavanje/servisiranje?
Koliko se novca troši za gorivo? (na mesečnom i godišnjem nivou)
17. Ime i prezime, pozicija, službeni broj telefona i službena e-pošta lica koje je odgovorno za sprovođenje mera zaštite u ZPD, Da li je izvršena detaljna inventarizacija insekata, beskičmenjaka, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica, slepih miševa, krušnih mesojeda, i ostalih sisara (sisari osim slepih miševa i krupnih zveri) i njihovih staništa i ukoliko jeste, koje vrste su inventarisane, da li se inventarizacija izvršena na celoj teritoriji ili delu teritorije ZPD, Naziv pravnog lica /istraživača koji su sproveli inventarizaciju insekata, beskičmenjaka, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica, slepih miševa, krušnih mesojeda, i ostalih sisara (sisari osim slepih miševa i krupnih zveri) i njihovih staništa,
Da li je u periodu od 2010 do 2016 spoveden monitoring stanja populacija insekata, beskičmenjaka, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica, slepih miševa, krušnih mesojeda, i ostalih sisara (sisari osim slepih miševa i krupnih zveri) i njihovih staništa, i ukoliko jeste za koje vrste je sproveden i da li se sprovodi na celoj teritoriji ili delu teritorije ZPD,
Naziv pravnog lica /istraživača koji su sproveli monitoring insekata, beskičmenjaka, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica, slepih miševa, krušnih mesojeda, i ostalih sisara (sisari osim slepih miševa i krupnih zveri) i njihovih staništa u periodu od 2010 do 2015. na celoj teritoriji ili delu teritorije ZPD,
Broj lica kojima su štetu naneli zaštićene i strogo zaštićene životinje iz ZDP (u zavisnosti od ZDP, npr. medved, vuk, dabar, i drugo) za svaku godinu od 2010 do 2015. godine,
Ukupan iznos sudskim putem isplaćenih odšteta licima kojima je načinjena šteta za svaku godinu u periodu od 2010 do 2015. godine,
Ukupan iznos vansudskim putem isplaćenih odšteta licima kojima je načinjena šteta za svaku godinu u periodu od 2010 do 2015. godine, Problem sa kojima se u radu suočava organ javne vlasti, kao i procena trenutnih kapaciteta organa javne vlasti u pogledu (1) ljudskih resursa, (2) finansijskih sredstava, (3) tehničke opremljenosti (vozila i druga oprema), (4) infrastrukture (objekti, putevi, stazei ostalo) i (5) znanje i veština potrebnih za planiranje i sprovođenje mera zaštite prirode,
Vrstu podrške koja je potrebna kako bi organ javne vlasti mogao efikasno da rešava izazove/probleme na kojenj nailazi u procesu upravljanja ZPD,
Koliko jer organ javne vlasti izdvojio sredstava za upravljanje ZPD i realizaciju programa zaštite vrsta i staništa, prema navedenim vrstama troškova za svaku godinu u periodu od 2010 do 2015. godine i to:
- Zarade i naknade zaposlenih lica, honorare, dnevnice i ostale troškove u vezi sa isplatom sredstava za ljudske resurse,
- Održavanje opreme i vozila
- Mere zaštite ptica
- Mere zaštite slepih miševa
- Mere zaštite krupnih zveri
- Mere zaštite ostalih sisara
- Mere zaštiteostalih grupa organizama
- Obuke zaposlenih u ZPD usmerene na efikasnije sprovođenje mera zaštite prirode
- Programi/aktivnosti informisanja i obrazovanja javnosti (uključujući i izdavačku delatnost/promotivni materijal)
- Projekti/aktivnosti inventarizacije i monotoringa vrsta i staništa (istraž. Kampovi, angažovanje stručnjaka i sl)
- Finansijske podsticaje (subvencije) fizičkim licima za bavljenje održivom poljoprivredom, održivim gazdovanjem šumama i sl.

Koliko je sredstava iz sopstvenih prihoda organ javne vlasti izdvojio za finansiranje programa zaštite u ZPD,
Izvor iz kojih potiču sredstva za upravljanje i realizaciju programa zaštite vrsta i staništa za svaku godinu od 2010 do 2015. Ggdine i to: Republika Srbija, lokalna samouprava, Projekti finansirani od evropske unije, Projekti finansirani od drugih donatora, Sopstveni prihodi organ javne vlasti.

Dokumenat za svako zaštićeno prirodno dobro kojim upravlja:
- Akt kojim je prirodno dobro proglašeno zaštićenim, odnosno stavljeno pod zaštitu,
- Akt kojim se uređuje unutrašnji red i čuvarska služba zaštićenog prirodnog dobra,
- Akt kojim se propisuje naknada za korišćenje zaštićenog područja,
- Srednjoročni program upravljanja zaštićenog prirodnog dobra (period od 10 godina),
- Godišnji program upravljanja zaštićenog prirodnog dobra,
- Izveštaj o ostvarivanju godišnjih programa zaštite za period 2010 – 2016. godina,
- Akt kojim je doneta odluka o izradi strateške procene uticaja prostornog plana područja zaštićenog prirodnog dobra,
- Prostorni plan područja posebne namene zaštićenog prirodnog dobra,
- Akt kojim se uređuje korišćenje šuma na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra,
- Godišnji program upravljanja ribarskim područjem (ukoliko ZPD ima ribolovne vode u okviru dobra kojim upravlja),
- Srednjoročni program upravljanja ribarskim područjem (period od 10 godina),
- Ostala akta koje je doneo staratelj, odnosno upravljač prirodnog dobra kojima se uređuju druga pitanja u vezi sa upravljanjem zaštićenim prirodnim dobrom, a koja nisu obuhvaćena tač. 1. – 11. ovog zahteva,
- Postojeće izveštaje o inventarizaciji i monitoringu vrsta i staništa od prioriteta za zaštićene i stogo zaštićene vrste na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra za period 2010 – 2016. godina.
18. Da li u našoj opštini postoji služba za pružanje besplatne pravne pomoći?
Broj korisnika kojima je služba za besplatnu pravnu pomoć naše opštine sastavila predloge za utvrđivanje vremena i mesta rođenja u skladu sa članovima 71a – 71lj zakona o vanparničnom postupku, počevši od dana 07.09.2012. godine i to posebno za svaku kalendarsku godinu (2012, 2013, 2014, 2015. i 2016),
Broj korisnika kojima je služba za besplatnu pravnu pomoć naše opštine na neki drugi način (a ne sastavljanjem predloga) pružila pravnu pomoć u vezi sa vanparničnim postupcima za utvrđivanje vremena i mesta rođenja (npr. Zastupanje, pred sudom ili sastavljanjem podnesaka) i u čemu se ta pravna pomoć sastojala počevši od dana 07.09.2012. godine i to posebno za svaku kalendarsku godinu (2012, 2013, 2014, 2015. i 2016) i posebno po svakom pojedinačnom organu starateljstva,
Kopije podnetih prtedloga za utvrđivanje vremena i mesta rođenja,
Ishod pokrenitih postupaka utvrđivanja vremena i mesta rođenja.
19. Kopije kompletnih dokumentacija koje sadrže informacije o konkursnim dokumenmtacijama, odluke o raspisivanju, odluke o imenovanju komisije, zapisnike, plan javnih nabavki za 2016. godinu, kopije kompletnih pristiglih ponuda, odluka, ugovora itd. Za nabavku usluge tehničke realizacije manifestacije „Gospojina 2016“ u Novom Bečeju i nabavku usluge organizovanja manifestacije „Gospojina 2016“ u Novom Bečeju,
Kopije dokumentacije o organizovanju manifestacije „Štrudlijada“ u Novom Miloševu za seosku slavu 2016. godine na kojoj su nastupile Nataša Beklvalac, Ana Bekuta, Jelena Pajić, koje sadrže pravni osnov angažovanja izvođača, bine, razglasa i pratećih sadržaja, kopije izvoda koji dokazuju transakcije ka izvođačima ili mesnoj zajednici Novo Miloševo, budžetsku poziciju za ove rashode ili odluku ako je isplaćeno iz budžetske rezerve, kopije odluka, rešenja i svih pratećih dokumenata u vezi sa ovom manifestacijom, kopije kompletnih dokumentacija nabavki ako su sprovedene,
20. Zapisnik o otvaranju ponuda za javnu nabavku broj IV 04-404-1/5-2016 Nabavka građevinskog materijala za potrebe izvođenja javnih radova u opštini novi bečej u 2016-toj godini,
21. Program korišćenja sredstava za finansiranjeunapređenja bezbednosti saobraćaja u opštini Novi Bečej u 2015. i 2016. godini (program rada sa finansijskim planom) u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja
Utrošak sredstava za bezbednosti saobraćaja opštine Novi Bečej u 2015. i 2016. Godini kao i dokaze o trošenju tih sredstava, kopije izvoda, faktura, ugovora i sl. (u 2016. Godini zaključno sa datumom prijema ovog zahteva),
Akt o imenovanju članova aktuelnog Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Novi Bečej,
Zapisnike sa svih sednica aktuelnog Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Novi Bečej,
22. Plan nabavki za 2016. godinu, kao i izmene plana nabavki ukoliko ih je bilo,
Kopije računa svih troškova plaćenih sa svih pozoicija reprezentacije iz budžeta opštine Novi Bečej u 2015. i 2016. godini, sa kopijama izvoda i analitičkim kontima dobavljača,
Kopije svih rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u 2015. i 2016. godini sa pratećom dokumentacijom,
23. Svi opštinski (lokalni) redovi vožnje javnog prevoza, registrovani u opštini Novi Bečej za period od 1.6.2016. do 31.5.2017, a koji sadrže informacije u periodu važenja redova vožnje, režim saobraćaja polazaka, spisak svih stajališta, međustaničnu kilometražu i vreme polaska za svako registrovano stajalište, po osnovu člana 44, 44a i 46b Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011) i spisak odjavljenih redova vožnje ukoliko isti postoje,
24. Kompletan finansijski i narativni izveštaj (kopije ugovora, kopije bankovnij+h izvoda...) agencije „Cross Medis Consalting“ dostavljen nakon realizacije konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini,
25. Analitičke kartice i drui akti iz kojih se može videti koliko je organ javne vlasti izdvojio sredstava za aktivnosti koje se odnose na troškove izgradnje i inicijalnog opremanja prihvatilišta za napuštene životinje (troškovi pre početka rada),
26. Ukupna suma realizovanog / izvršenog budžeta za 2015. godinu
Spisak svih planiranih i realizovanih tendere, javnih poziva za usluge oglašavanja i informisanja, kao i drugih javnih poziva medijskim kućama u 2015. godini,
Procenat finansijskih sredstava potrošenih za usluge oglašavanja i informisanja u odnosu na celokupan budžet za 2015. godinu,
27. Na koji način je opština Novi Bečej organizovala zoohigijeničarsku službu (da li u okviru javnog preduzeća postoji služba ili se posao poverava putem javnih nabavki, odnosno na neki drugi način),
Ukoliko na teritoriji opštine postoji prihvatilište za napuštene životinje, koji je njegov kapacitetet,
Koliko novca iz budžeta opštine Novi Bečej isplaćeno u 2014, 2015 i prvih devet meseci 2016. godine na ime naknade štete zbog ujeda pasa lutalica (koliko za vansudske sporove, koliko za sudske sporove),
28. Rešenja za imenovanje aktuelnih članova nadzornih odbora javnih preduzeća u opštini Novi Bečej,
Podatak o visini naknade za članove nadzornih odbora javnih preduzeća,
Iznos isplaćen iz budžeta opštine Novi Bečej u 2015, prvih devet meseci 2016. godine na ime naknade za članove nadzornih odbora javnih preduzeća,
29. Izveštaj eksterne revizije, koja je obavezna za završne račune budžeta lokalnih vlasti u skladu sa članom 92. Zakona o budžetskom sistemu, a koji su rađeni u opštini Novi Bečej za 2012, 2013, 2014. i 2015. godinu,
30. Odluka o završnom računu buѕeta za 2015. godinu, koja sadrži i poseban deo u kojem je izvršenje rashoda iskazano po funkcionalnim klasifikacijama,
Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. i 2016. godinu (u skladu sa članom 100. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine),
Saglasnost Ministarstva poljoprivrede za zaštitu životne sredine na program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. i 2016. godinu (u skladu sa članom 100. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine),
Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015. godinu (u skladu sa članom 100. stav 3. Zakona o zaštiti životne sredine),
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2015. i 2016. godinu (član 13. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju),
Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na program podrške za sprovođenje poljoprivredne poslitike i ruralnog razvoja za 2015. i 2016. godinu (član 13. stav 4. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju),
Izveštaj o srovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2015. (u skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju),
Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2015. i 2016. godinu (u skladu sa članom 71. stav 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu),
Izveštaj o uplati sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno objekata u državnoj svojini za 2015. i 2016. godinu (u skladu sa članom 71. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu),
Izveštaj o korišćenju srestava za realizaciju Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu (u skladu sa članom 71. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu),
31. Zapisnik o otvaranju ponuda za javnu nabavku broj IV 04-404-35/2016 Nabavka usluge prevoza đaka,
32. Kompletnu konkursnu dokumentaciju konkursa za nevladine i sportske oragnizacije sa zapisnicima komisije i rešenjima u 2014, 2015. i 2016. godine, finansirani iz budžeta opštine Novi Bečej,
Izveštaj o realizaciji projekata nevladinih i sportskih organizacija u 2014, 2015. i 2016. godine, finansirani iz budžeta opštine Novi Bečej,
Pravilnici i kriterijumi u postupku dodele sredstava na osnovu kojih su opredeljena sredstva na konkursima u 2014, 2015. i 2016. godine, finansirani iz budžeta opštine Novi Bečej,
33. koliko je ukupno novca isplaćeno na ime troškova postupaka zaštite prava u postupcima javnih nabavki gde je naručilac opština Novi Bečej, kao i koji su postupci javnih nabavki u pitanju,
34. Zapisnik o otvaranju ponuda za javnu nabavku broj IV 04-404-1/8-2016 Nabavka novogodišnjeg materijala,
35. Zapisnici sa sednica Skupštine opštine Novi Bečej u aktuelnom,
36. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku IV 04-404-3/4-2016 Nabavka radova na sanaciji smetlišta u naselju Bočar, u opštini Novi Bečej, prema predmeru radova i tehničkim karakteristikama nabavke,
37. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku IV 04-404-38/2016 Nabavka radova na energetskoj sanaciji Vatrogasnog doma,
38. Zapisnik o otvaranju ponuda za javnu nabavku broj IV 04-404-3/5-2016 Nabavka završnih radova na kapeli u Bočaru u opštini Novi Bečej,
39. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku IV 04-404-30/6-2016 Nabavka radova na izradi horizontalne hidroizolacije (presecanje vlage) na objektu,
40. Informacija sa otvaranja ponuda za javnu nabavku IV 04-404-40/2016 Nabavka usluge prevoza đaka na putnim pravcima: Novo Miloševo – Kikinda, Bočar – Kikinda i Novi Bečej – temerin, za potrebe opštine Novi Bečej, prema specifikaciji i tehničkim karakteristikama na osnovu člana 36. stav 1. tačke 1. Zakona o javnim nabavkama.

SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2015. godini

U 2015. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

1. U kojoj meri se u Opštini primenjuje Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma, odnosno da li je u dokumentaciji Opštine, natpisi u Opštini, sajt Opštine, i slično dostupni na ćirilici. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština vršila nadzor na d korisnicima budžetzskih sredstava odnosno nad organima javne vlasti iz svoje nadležnosti u veti sprovođenja odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. Da li je i kada u periodu od 1.1.2009. do 30.12.2014. Opština dobila pritužbe građana u vezi nesprovođenja odredbi Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma.

2. Koliko članova lokalna samouprava, kao svoje predstavnike ima u Komisiji za planove vaše jedinice lokalne samouprave, obrazovane u skladu skladu sa članom 52. Zakona o planiranju i izgradnji u periodu od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Kog su obrazovnog profila pomenuti članovi i da li poseduju odgovarajuće licence, u skladu sa zakonom za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine. Koje planske dokumente je skupština jedinice lokalne samouprave donela, a da je u prethodnom postupku učestvovala pomenuta Komisija za period od 01.01.2008. do 15.01.2015. godine.

3. Tražena je Odluka o modelu i metodu privatizacvije JP Radio Novi Bečej.

4. Traženo je dostavljanje fotokopije Ugovora o poveravanju poslova u skladu sa zakonom i odlukom o uslovima i načinu poveravanja poslova održavanja čistoće zaključen između predsednika opštine i ovlašćenog zastupnika preduzeća Brantner zaključenog u decembru 2006 godine i eventualne anekse tog ugovora i Odluke SO-e od 04.04.2006. godine kojom su poslovi održavanja čistoće povereni preduzeću BRANTNER OTPADNA PRIVREDA DOO iz Novog Bečeja i Odluku SO-e o gazdovanju i korišćenju deponije u Novom Bečeju i Službeni list opštine Novi Bečej broj 15/2015 i 7/2002 godine.

5. Informacija tražena o broju zvanično registrovanih povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju posebnog akcionog plana za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji i mera i aktivnosti predviđenih za ovu namenu; Postojanju akcionog plana za druge migrantske grupe kojim se predviđaju mere i aktivnosti za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; Postojanju Saveta za migracije koji se bavi pitanjima povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji; broju sastanaka Saveta za migraciju u prethodnoj godini; Zapisnicima o radu Saveta za migraciju u prethodnoj godini; rešenje o imenovanju članova Saveta za migracije i delokrugu rada Saveta; Obezbeđenim budžetskim sredstvima za rešavanje pitanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

6. Tražena fotokopija Plana nabavki za 2015. godinu Opštinske upraveopštine Novi Bečej i Plana nabavki za 2015. godinu Opštine Novi Bečej.

7. Tražena fotokopija ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje predsednika opštine Novi Bečej, Saše Šućurovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je predsedniku opštine Novi Bečej u 2013. Godini isplaćeno ukupno 629.486,02 dinara.

8. Traženi podaci imajući u vidu Zakon o zadrugama kojima je predviđeno podnošenje zahteva za povraćaj imovine, o ukupnom broju zahteva podnetih od 1990. godine do danas; ukupna površina poljoprivrednog zemljišta čije je povraćaj tražen zahtevima; podatke o podnosiocima zahteva i vlasnicima ponjoprivrednih zemljišta protiv kojih su podneti zahtevi; broj /oznaku spisa predmeta pod kojim se vodi postupak pred opštinskim upravnim organom.

9. Kopiju kompletne dokumentacije za javnu nabaku održavanja javne (ulične) rasvete i elektroinstalacija ojekata lokalne samouprave i javnih službi za 2014. godinu, anekse ugovora ako postoje; Kopije kompletnog izveštaja o realizaciji ugovora predmetne javne nabavke za 2014. Godinu, kopiju svih faktura sa specifikacijom utrošenog materijala i izvršenih usluga i izvode koji dokazuju prenos sredstava održavanja javne rasvete u 2014. godini.

10. Da li opštinska uprava ima javni registar sa podacima o imovini jedinice lokalne samouprave i načinu njehnog korišćenja, ako ima na koji način se može izvršiti uvid u javni registar; da li i na koji način opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva građana korisnika usluga opštinske uprave posle 4 godine i ukoliko sprovodi dostavljanje nalaza poslednjeg sprovedenog istraživanja; Informacija o tome da li primalac zahteva sprovodi konsultacije sa građanima kada utvrđuju cene usluga – javnih ustanova i javnih preduzeća i podaci o sprovedenim konsultacijama/javnim raspravama prilokom poslednje promene cene uslugajavno-komunalnih preduzeća zaduženih za pogza izbor direktora javnih ustanova i ako jeste rebne usluge i usluga predškolske ustanove; Informacija o tome da li se održavaju redovne konferencije za novinare/predstavnike medija predsednioka opštine i ukoliko da kada je održana poslednja konferencija za novinare.

11. Da li skupština opštine omogućava prisustvo građana sednicama i ako da kako može da se ostvari prisustvo građana sednicama i kako to izgleda u praksi, odnosno koliko je građana prisustvovalo sednicama održanih u proteklih 12 meseci od dana prijema zahteva za pristup informacijama od javnog značaja; Da li se sednice prenose direktno putem medija ili se objavljuju zapisnici ili emituju snimci sa sednica; Da li se redovno održava sednica na kojoj odbornici špostavljaju javna pitanja predsedniku opštine i/ili opštinskom veću i kada su održane sednice gde se mogu pronaći podaci o postavljenim pirtanjima i dostavljenim odgovorima; Da li je održana javna rasprava o budžetu, te ukoliko jeste da li je to učinjeno kroz anketiranje građana ili konsultativne skupove; Da li se sprovodi javna rasprava o povećanju stope odnosno visini javnih prihoda?

12. Da li su sprovedeni konkursi za izbor direktora javnih preduzeća, a ako jeste da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je sproveden konkurs da se dostave linkovi ili podaci iz Službenog glasnika RS u vezi sa sprovedenim konkursima; Da li je godišnji plan rada uprave pripremljen i usvojen u skladu sa planiranom dinamikom; da li postoje definisani i utvrđeni termini za susret predsednika opštine sa građanima odnosno na koji način se prijavljuju odnosno stupaju u postupak koji uređuje susret sa predsednikom opštine.

13. Da se omogući uvid u Ugovor koji je opština sklopila sa preduzećem „Brantner – otpadna privreda“ doo Novi Bečej.

14. Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 472 na ime usluga socijalne zaštite prema strukturi pružalaca usluga; Izdvojena sredstva u 2012, 2013 i 2014. godini iz budžetske linije 481 za programe udruženja građana koje se odnose na usluge socijalne zaštite; Vrsta usluga socijalne zaštite koje se finaniraju u 2012, 2013 i 2014. Godini i broj korisnika; Da li lokalna samouprava ima lokalni strateški dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite i ako ima da se dostavi; Ako napred navedeni dokument ne postoji da se dostavi dokument na osnovu koga se vrši finansiranje usluga socijalne zaštite.

15. Akt lokalne samouprave kojim je određen adekvatan prostor primeren za javni skup na osnovu člana 2. stav 5. Zakona o okupljanju građana; broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi u 2014. godini: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova; Broj javnih skupova koji su prijavljeni lokalnoj samoupravi od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine: broj odobrenih javnih skupova od strane lokalne samouprave i ukupan broj prijavljenih javnih skupova.

16. Da li je i koliko je bivših pomoćnika predsednika opštine tokom 2014. i 2015. Godine zaposleno na drugim radnim mestima u opštinskoj upravi, a da to nije na osnovu prethodno objavljenog konkursa za ta radna mesta; Koliko je iznosilo pojedinačno trajanje pomoćničke funkcije pre donošenja rešenja o raspoređivanju na drugo radno mesto u opštinskoj upravi; Da se dostave rešenja o postavljenju na mesto pomoćnika predsednika opštine i rešenja o raspoređivanju u opštinsku upravu za svako od tih lica.

17. Da li su i u kojoj su fazi legalizacije bespravno izgrađeni objekti Matić Jovana iz N ovog Bečeja koji su bespravno izgrađeni i za koje postoji rešenje građevinske inspekcije o rušenju bar dve godine.

18. Završni račun opštine za 2013. godinu; Završni račun opštine za 2014. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2013. godinu; Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2014. godinu; Upitnik sa pitanjima u vezi sprovođenja Zakona o zaštiti prirode na lokalnom nivou; ukoliko lokalna samouprava nije sačinila i dostavila Ministarstvu navedene izveštaje da se to naznači u odgovoru i da se pošalje Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredineza nѕvedene godine:

19. Rešenje o imenovanju članova Komisije, na konkursu, odnosno „javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Novi Bečej u 2015. godini.

20. Prihod od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; na koji način je trošen novac od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; ime i prezime nalogodavca za trošenje novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; da li je postojala prethodna saglasnost višeg organa od organa koji je nalogodavac za trošenjenj novca od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje; broj zaposlenih lica na određeno i neodređeno vreme; ugodtiteljske usluge u zemlji i inostranstvu; službena putovanja u inostranstvu, da li su predsednik opštine i skupštine primali dodatne naknade za rad u komisijama i drugim telima opštine?

21. Informacije koje se tiču finaniranja KUD „Bećarac“ od stane Opštine Novi Bečej.

22. Kopija kompletnog audio zapisa sa 33. Sednice Skupštine opštine Novi Bečej koja je održana dana 19.11.2015. godine.

23. Zapisnici o javnom otvaranju ponuda kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu; Ponude izabranih ponuđača u javnim nabavkama kancelarijskog materijala i štamparskih usluga za 2012, 2013. i 2014. godinu.


SPISAK NAJČEŠĆE TRAŽENIH INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA u 2014. godiniU 2014. godini su podneti sledeći zahtevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja i to:

Od strane građana stiglo 2 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja i to sa sledećim zahtevom:
1. Jedan građani je jednim zahtevom tražio informacije od javnog značaja koje je formulisao u 11 tačaka. Pitanje je bilo ko obavlja poslove zoohigijene za opštinu Novi Bečej, tražio je da se dostave svi zaključeni ugovori sa preduzećima u vezi sa tim. Da li imamo prihvatilište za napuštene pse i mačke, a ako imamo navesti adresu i kapacitet prihvatilišta i da li je isto registrovano u skladu sa odgovarajućim propisom. Da li su inspektori proveravali rad prihvatilišta. Da li je opština usvojila program kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka, a ukoliko jeste da se dostavi ovaj program ili nacrt programa. Da li je opština usvojila Odluku o načinu držanja domaćih životinja i ako jeste da se dostavi ta odluka. Koliko je pasa uhvaćeno od strane ovlašćenih lica u 2013. godini i da li se prilokom hvatanja pasa vrši fotografisanje istih. Da li inspekciju prevoznih sredstava i opreme koji se koriste prilikom hvatanja i prevoza uhvaćenih životinja vrši veterinarski inspektor ili neko drugi i da se dostavi čitljiva kopija zadnjeg zapisnika. Koliko je pasa posle vakcinacije, sterilizacije i čipovanja vraćeno na teritoriju opštine u toku 2013. godine i da li postoje dokumenti o tome. Koliko je opština platila u 2013. godini za obavljanje poslova zoohigijene preduzeću po ugovoru. Koliko je bilo u 2013. godini prijavljenih slučajeva ujeda nevlasničkih pasa na teritoriji opštine i koliko je opština isplatila sredstava po tom osnovu.

2. Drugi građanin je tražio spisak odbornika Skupštine opštine Novi Bečej i njihovu stranačku pripadnost, imena nosioca funkcija predsednika Skupštine opštine, zamenika predsednika Skupštine opštine, predsednika opštine, pomoćnika predsednika opštine, članova Opštinskog veća, datum konstitutivne sednice Skupštine opštine i broj Mesnih zajednica i kada su sprovedeni izboti za Savet MZ i ko su članovi Saveta MZ.

Od strane nezavisne medije na teritoriji bečejskih opština je stiglo 5 zahteva istog dana za pristup informacijama od javnog značaja i to sa sledećim zahtevom:
1. Prihod od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, takozvana „rudna renta“ za period od 2010. Do 2014. Godine zaključno sa 15.10. i prikaz svih rashoda na koje su utrošena sredstva od te naknade sa kopijama pratećih dokumenata i izvoda.

2. Koliko je sredstava iz budžeta opštine Novi Bečej izdvojeno za naknade ujeda pasa lutalica po osnovu vansudskog poravnanja, sudskih presuda i poravnanja i iznos sudskih i advokatskih troškova, od 2010. godine.

3. Sva izdvajanja iz budžeta opštine/uprave Noviu Bečej prema udruženjima građana u mandatu Milivoja Vrebalova i mandatu Saše Šućurovića. Osnov prema kom se organizaciji sredstva izdvojena, kopije ugovora sa udruženjima građana, kopije izvoda koji dokazuju prenos sredstava i kopije izveštaja o pravdanju utrošenih sredstava od strane udruženja građana.

4. Broj predloga projekata kojima je opština/uprava Novi bečej aplicirala kod pokrajinskih i republičkih organa kao i drugih fondova, nazive i predloge tih projekata, broj odobrenih projekata i ukupan iznos sredstava odobrenih za realizaciju tih projekata.

5. Poslednje izmenjeni plan javnih nabavki za 2014. godinu, dokaz da su za javne nabavke predviđena sredstva budžetom/finansijskim planom, akt o sistematizaciji radnih mesta, spisak ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori o javnim nabavkama u periodu od 01.01.2013. – 15.10.2014. godine sa podacima o predmetu nabavke, procenjenoj vrednosti nabavke, vrsti postupka koji je primenjen, ugovorenoj vrednosti nabavke, datumu zaključenja ugovora, datumu i vrednosti aneksa ugovora ako je zaključen, broju ponuđača koji je učestvovao u postupku nabavke i uloženim zahtevima za zaštitu prava.

Od dve nevladine organizacije je primljen 21 zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (jedna nevladina organizacija podnela 1 zahtev, a druga nevladina organizacija je podnela 20 zahteva) i to sa sledećim zahtevom:
1. Izveštaj o radu opštinske uprave za 2012. godinu – organa nadležnog za za zaštitu životne sredine. Izvršenje budžeta na funkcionalnim klasifikacijama 500 -560 u 2012. godini iz Odluke o završnom računu budžeta. Odluka o usvajanju lokalne strategije zaštite životne sredine ako je takva odluka usvojena, bez teksta strategije. Da se popuni upitnik koji treba da se preuzme sa njihovog sajta. Potvrda o izvršenju funkcionalnih klasifikacija 500 -560 u 2013. godini izdatu od organa nadležnog za poslove budžeta.

2. Da li postoji i da li je sistematizovana Kancelarija za mlade, kada je osnovana, koliko ima angažovanih i na koji način. Da li postoji savet za mlade, kada je osnovan i koliko broji članova i koliko puta se sastao u 2013. godini. Da li postoji usvojen Lokalni akcioni plan za mlade i za koji period. Da li je raspisivan konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade i na koliki iznos za 2012. 2013. i 2014. godinu. Koliki iznos je realizovan iz budžeta za 2012. i 2013. godinu i broj rebalansa i koji je iznos usvojen za 2014. godinu. Koji je iznos realizovan iz budžeta sa pozicije Lokalnog akcionog plana za mlade, Kancelarije za mlade, Saveta za mlade ili nekih drugih budžetskih linijavezanih za mlade za 2012. i 2013. godinu i koliki je iznos tih budžetskih linija za 2014. godinu. Koliki je iznos obezbeđen kroz donacije i dotacije drugih nivoa vlasti i od strane drugih donatora za realizaciju Lokalnog akcionog plana za mlade, Savet za mlade ili Kancelariju za mlade za 2012. i 2013. godinu. Kopiju plana JN za 2014. godinu usvojenog u skladu sa novim Zakonom. Kopiju izveštaja o svim realizovanim JN naše opštine i uprave u 2013. godini.

3. Ukupan broj odbornika Skupštine opštine, iznos odborničke naknade i da li se isplaćuje mesečno ili po prisustvovanju sednici. Iznos odborničkih dodataka ili drugih vidova naknada koje se isplaćuju odbornicima za učešće u radnim telima, radnim grupama, savetima i slično. Ime i prezime predsednika Skupštine opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Ime i prezime zamenika predsednika Skupštine opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Ime i prezime predsednika opštine i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Broj članova Opštinskog veća, njihova imena i prezimena i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini. Broj pomoćnika predsednika opštine, njihova imena i prezimena i tabelarni prikaz svih vidova primanja po mesecima u 2013. godini.

4. Tabelarni prikaz svih vidova primanja zamenika predsednika opštine Matije Kovača po mesecima od stupanja na funkciju do 01.07.2014. godine i overene kopije pravnih osnova, akata, ugovora o delu ili autorskih ugovora na osnovu kojih su vršene isplate ukoliko ih je bilo.

5. Godišnji planovi rada i izveštaji svih članova veća opštine Novi Bečej u mandatu predsednika Saše Šućurovića.

6. Iznos sredstava prebačenih u budžet opštine Novi Bečej zaključno sa 31.12.2014. godine, a od početka primene novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, gde se od svake kazne u budžet opštine priliva 30 odsto od naplaćene kazne, tabelarno po mesecima sa kopijom dokumenata koji dokazuju način trošenja ovih sredstava.

7. Overenu fotokopiju dokumentacije koje je nadležni rukovodilac bio dužan da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu (2013) uputi nadležnom ministarstvu o funkionisanju sistema interne revizije u opštini Novi Bečej i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole sve na osnovu člana 82. Zakona o budžetskom sistemu, sa dokazom kada je izveštaj upućen nadležnom ministarstvu.

8. Tabelarni prikaz telefonskih računa mobilnih i fiksnih telčefona koji se vode na opštinu/opštinsku upravu – troškovi komunikacije svih zaposlenih u opštinskoj uprsvi Bečej poređanih po mesecim, i zbirno po mesecu za opštinsku upravu, a da tabelas sadrži iskazane limite i prekoračenja potrošnje, kao i dokaz da li su prekoračenja limita ako ih ima, odbijanje od plate, odnosno da li je odobrena isplata tih razlika iz budžeta opštine Bečej, za celu 2013. godinu sve do 01. jula 2014. godine.

9. Podatak o ukupnom broju postupaka, sa datumom i imenom subjekata, koji su se vodili ili se vode, a po prijavi opštinskih organa za nepoštovanje radnog vremena ugostiteljskih objekata za period 01.01.2012. – 15.07.2014. godine.

10. Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Novi Bečej – obrazac 5 (konsolidovani); za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.

11. Poslednje izmenjeni plan JN za 2014. godinu, kopiju kompletne dokumentacije sa svim pratećim dokumentima vezanu za „JNMV – usluge za prikupljanje ponuda za JN usluge odnosa sa javnošću –PR menadžera opštine Novi Bečej za 2014-u godinu i kopiju kompletne dokumentacije sa svim pratećim dokumentima vezanu za „Javna nabavka usluge organizovanja manifestacije „GOSPOJINA 2014“ u Novom Bečeju u periodu od 21.08. do 27.08.2014. godine“.

12. Tabelarni prikaz svih taksi i naknada koje su u ingerenciji lokalne samouprave i koje se naplaćuju od 01.01.2012. do 01.09.2014. godine, kao i pravni osnov naplate; Inosi koji su uplaćeni u budžet od svih taksi i naknada koje su u ingerenciji lokalne samouprave po vrstama taksi i odvojeno za 2012, 2013 i prvih devet meseci 2014. godine.

13. Kopiju kompletne dokumentacije javne nabavke za pružanje usluga komunikacije svih zaposlenih u opštini/opštinskoj upravi za 2013. i 2014. godini i kopiju svih računa za fiksne i mobilne telefone na mesečnom nivou za period 01.01.2010.- 30.09.2014. godine opštine/opštinske uprave Novi Bečej.

14. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje predsednika opštine Novi Bečej Saše Šućurovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je predsedniku opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 629.486,02 dinara.

15. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za bezbednost i vanredne situacije Ivice Milankov, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 283.524,72 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za bezbednost i vanredne situacije Ivice Milankov, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

16. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za upravne i normativne delatnosti Miljana Isakova, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 331.514,35 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za upravne i normativne delatnosti Miljana Isakova, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

17. Kopije ugovora o radu i anekse ugovora ako postoje pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za komunalne poslove Saše Vojnovića, kao i kopije autorskih ugovora i ugovora o delu na osnovu kojih je pomoćniku predsednika opštine Novi Bečej u 2013. godini isplaćeno ukupno 331.514,35 dinara i kopiju svih inicijativa, predloga projekata i sačinjenih mišljenja pomoćnika predsednika opštine Novi Bečej za komunalne poslove Saše Vojnovića, sa vidljivim delovodnim brojem i datumom podnošenja, u skladu sa članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

18. Iznos sredstava uplaćenih u budžet opštine Novi Bečej za 2010. 2011. 2012. 2013 zaključno sa 01.10.2014. godine, sa kopijama analitičkih kartica iz kojih se vide prihodi ostvareni od naplate kazni u saobraćaju, a na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja; Kopije izvoda, faktura, ugovora i drugih osnova isplate koje dokazuju način trošenja sredstava ostvarenih kroz prihode od naplate kazni u saobraćaju; Program rada Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Novi Bečej za period 2010. – 2014; Kopije odluke o imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja, sa isplaćenim naknadama članovima Saveta za isti period.

19. Sva primanja načelnika/ce opštinske uprave Novi Bečej i pomoćnika načelnika, po svim osnovama za period 01.01.2011. – 01.10.2014. godine sa kopijama ugovora, aneksa i drugih osnova isplate, i izvoda iz trezora koji dokazuju isplate. Isti zahtev je upućen i PIO fondu i drugim instritucijama da se uporede isplate i ako odgovor ne bude potpun i u zakonskom roku pokrenuće prekršajni postupak u skladu sa članom 46. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

20. Kopije odluka o imenovanju članova komisije koja se bavila zakupom poljoprivrednog zemljišta u protekle 3 godine; Imena i prezimena članova komisije za licitaciju za zakup poljoprivrednog zemljišta za protekle 3 godine, sa iznosima naknada za članove komisije ponaosob; Sve zapisnike, odlukle, saopštenja, druga akta i prateću dokumentaciju komisije; Spisak svih lica koja su se prijavila na licitaciju; Spisak svih lica koja su dobila pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta na licitaciji.

21. Kompletnu dokumentaciju svih tendera za angažovanje instituta koji je vršio analizu zemljišta ukoliko su sprovođeni u zadnje tri godine; Kompletne izveštaje angažovanih subjekata koji sadrži broj uzoraka koji su sprovedeni na terenu, datume izlaska na teren i sve prateće dokumente.

U 2014. godini je povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izjavljeno je 13 žalbi zbog nedobijanja traženih informacija.

Ovaj organ je odbio neke zahteve iz razloga pošto se zahtevom traži izuzetno veliki broj informacija, koji se može meriti u hiljadama, sadržanim u isto tolikom broju dokumenata, odluka i sl, koje obuhvataju vremenske periode od nekoliko godina i ocenilo se da su postavljeni zahtevi nerealni i da se radi o nedvosmislenoj zloupotrebi prava na pristup informacijama od javnog značaja i postupio u skladu sa članom 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je propisao:

”Organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.„


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.