Print this page
Јавни позив за самосталне уметнике

На основу члана 70. и 71. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 , 30/16  - исправка), члана 64а став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Службени гласник РС", број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 , 101/11 , 47/13 , 108/13 , 57/14 , 68/14  - др. закон, 112/15), члана 5. Одлукe о уплати доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (''Службени лист општине Нови Бечеј'', бр. 20/2017) Општинска управа општине Нови Бечеј, Одељење за јавне службе објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за стицање права на уплату доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање

за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе  за 2022. годину

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Јавни позив (.пдф)

Захтев (.доц)

 

 

 

 

 

Read 960 times
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…