Јавни  позив  за јавну презентацију  урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање бунарске воде (ППВ) у Новом Бечеју на К.П. 16789 К.О. Нови Бечеј

ЈАВНО СЕ ПРЕЗЕНТУЈЕ текст и графички део УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ БУНАРСКЕ ВОДЕ (ППВ) У НОВОМ БЕЧЕЈУ НА К.П. 16789 К.О. НОВИ БЕЧЕЈ

Јавни позив (.пдф)
Текстуални део и прилози (.пдф)
 Извод из ПГР Нови Бечеј (.пдф)
 Урбанистичко решење, регулација, саобраћај (.пдф)
 Инфраструктура (.пдф)
 Нивелационо решење (.пдф)
 Зоне санитарне заштите (.пдф)
 ИАРО - портирница (.пдф)
 ИАРО - аератор и контактни резервоар - ПРЕСЕК (.пдф)
 ИАРО - аератор и контактни резервоар - ОСНОВА (.пдф)
 ИАРО - реактор за предозонизацију (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирање - ОСНОВА (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирањем - ОСНОВА КРОВА  (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирање - ПОДУЖНИ ПРЕСЕК (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирање - ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирање  - ИЗГЛЕДИ (.пдф)
 ИАРО - коагулација, флокулација и кондиционирање - ИЗГЛЕДИ 1 (.пдф)
 ИАРО - објекат главне озонизације - ОСНОВЕ, ПРЕСЕК И ИЗГЛЕДИ (.пдф)
 ИАРО - објекат главне озонизације - ОСНОВЕ, ПРЕСЕК И ИЗГЛЕДИ 1 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ОСНОВА О1(.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ОСНОВА О2 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ОСНОВА О3 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ПРЕСЕК П1 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ПРЕСЕК П2 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ПРЕСЕК П3 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ИЗГЛЕД И1 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ИЗГЛЕД И2 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ИЗГЛЕД И3 (.пдф)
 ИАРО - филтрација, хлоринација и администрација - ИЗГЛЕД И4 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ОСНОВА О1 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ОСНОВА О2 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ОСНОВА О3(.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ПРЕСЕК П1 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ПРЕСЕК П2 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ПРЕСЕК П3 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ИЗГЛЕД И1 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ИЗГЛЕД И2(.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ИЗГЛЕД И3 (.пдф)
 ИАРО - резервоар прецисцене воде - ИЗГЛЕД И4 (.пдф)
 ИАРО - талозник воде - ОСНОВА О1 (.пдф)
 ИАРО - талозник воде - ОСНОВА О2 (.пдф)
 ИАРО - талозник воде - ПРЕСЕК П1 (.пдф)

Read 164 times

                                              

 

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…