Буџетски инспектор
 

КОНТАКТ:
тел: 023/772-320, локал
фаx: 023/772-500 
е-маил: 
веб:www.novibecej.rs

 

НАДЛЕЖНОСТИ БУЏЕТСКОГ ИНСПЕКТОРА:

  • Обавља самостално сложене послове инспекцијског надзора над директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти, јавним предузећима основаним од стране локалне власти, правним лицима основаним од стране тих јавних  предузећа, односно правним лицима над којима локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50 % гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима локална средства чине више од 50 % укупног прихода;
  • обавља контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава;
  • проверава примену закона у погледу поштовања правила интерне контроле;
  • даје савете о импликацијама контроле када се уводе нови системи, процедуре и задаци;
  • успоставља сарадњу са екстерном ревизијом;
  • налаже мере и даје одговарајуће препоруке;
  • извештава надлежни републички орган и председника општине о извршеној инспекцији;
  • обавља остале задатке неопходне да се оствари сигурност у погледу функционисања система интерне контроле;
  • подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са законом;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…