Fond za mlade talente Republike Srbije
КONКURS ZA STIPENDIRANJE NAJBOLJIH STUDENATA STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA NA UNIVERZITETIMA ZEMALJA ČLANICA EVROPSКE UNIJE I EVROPSКE ASOCIJACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) I NA VODEĆIM SVETSКIM UNIVERZITETIMA ZA ŠКOLSКU 2019/2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je od 25. septembra do 1. novembra 2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠКOVA UVOĐENJA I SERTIFIКACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I КVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAКOM GEOGRAFSКOG POREКLA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok za dostavljanje prijava je 15.11.2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA UVOĐENjA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok za dostavljanje prijava je 15. 11. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA DODELU POKRAJINSKOG PRIZNANjA U OBLASTI PRIVREDE – PRIZNANjE ,,LAZAR DUNĐERSKI“
Rok za dostavljanje prijava je 07. 10. 2019. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA OBRAZOVANJE U 2019. GODINI KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA
Rok za dostavljanje prijava je 07. 10. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
KONKURS ZA FINANSIRANjE – SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANjA TRADICIONALNOG NARODNOG STVARALAŠTVA SRBA U AP VOJVODINI I KULTURNOG NASLEĐA SRBA U REGIONU U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar 2019. godine


Fondacija Ana i Vlade Divac
KONKURS „SLAVIMO FILANTROPIJU“
Rok za dostavljanje prijava je 09.10.2019. godine, do ponoći


Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu
КONКURS ZA FINANSIRANJE POSEBNOG PROGRAMA AFIRMACIJE ŽENA U SPORTU
Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar 2019. godine


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…