Javne nabavke 2016

JAVNE NABAVKE 2016 Opštine Novi Bečej

 

27. Javna nabavka za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluge prevoza đaka na putnim pravcima: Novo Miloševo – Kikinda, Bočar – Kikinda i Novi Bečej– Temerin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o pokretanju pregovarackog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf)


26. Javna nabaku male vrednosti – radova - Javna nabavka– nabavka završnih radova na kapeli u Bočaru, u opštini Novi Bečej.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


25. Javna nabaku male vrednosti – radova - Za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na izradi horizontalne hidroizolacije (presecanju vlage) na objektu žitnog magacina (objekat spomenika kulture) u Novom Miloševu, u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


24. Javna nabaka male vrednosti - radova - Za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na sanaciji smetlišta u naselju Bočar, u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


23. Javna nabavka male vrednosti – Nabavka novogodišnjeg štampanog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)


22. Javna nabavka radova - Za prikupljanje ponuda za javnu nabavku radova na energetskoj sanaciji Vatrogasnog doma u Novom Bečeju, u ul. Jaše Tomića 11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Četvrto pojašnjenje (.pdf)
Treće pojašnjenje (.pdf)
Produženje roka (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Drugo pojašnjenje (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


21. Javna nabavka - Za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluge prevoza đaka za potrebe opštine Novi Bečej u otvorenom postupku, oblikovanu po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Drugo pojašnjenje (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


20. Javna nabavka – Nabavka građevinskog materijala za potrebe izvođenja javnih radova u opštini Novi Bečej u 2016-oj godini

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


19. Javna nabaka male vrednosti – Tehnička realizacija manifestacije ''Gospojina 2016'' u Novom Bečeju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


18. Javna nabavka usluge organizovanja manifestacije „Gospojina 2016“ u Novom Bečeju – Angažovanje izvođača muzičkog programa

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje о pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf)
Mišljenje UJN (.pdf)


17. Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji glavnog vodovoda u naselju Bočar, u opštini Novi Bečej - II Faza

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje о pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (.pdf)
Mišljenje UJN (.pdf)


16. Javna nabavka male vrednosti - usluge - Za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja javne (ulične) rasvete i elektroinstalacija objekata lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dopuni odluke o dodeli ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Treće pojašnjenje (.pdf)
Drugo pojašnjenje (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


15. Javna nabavka – Usluge štampanja za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


14. Javna nabavka – Nabavka usluge angažovanja poljočuvarske službe u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Drugo pojašnjenje (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


13. Javna nabavka male vrednosti – Usluge reprezentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


12. Javna nabavka – Nabavka opreme za potrebe kuglane u Novom Bečeju – Ponovljeni postupak

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)
Odluka o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


11. Javna nabavka male vrednosti – Usluge odnosa sa javnošću – PR menadžera opštine Novi Bečej za 2016.godinu

Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


10. Javna nabavka male vrednosti - dobra - Javna nabavka kancelarijskog materijala i tonera (punjenje ispražnjenih tonera) za potrebe Opštinske uprave i Skupštine opštine Novi Bečej, oblikovanu po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne dokumentacije (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


9. Javna nabavka male vrednosti – Nabavka pića, napitaka i raznih prehrambenih proizvoda za potrebe Opštinske uprave i Skupštine opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


8. Javna nabavka male vrednosti – Usluge promocije Novog Bečeja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


7. Javna nabavka dobara - za prikupljanje ponuda za javnu nabavku goriva za potrebe Opštinske uprave i Skupštinu opštine Novi Bečej oblikovanu po partijama

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


6. Javna nabavka u otvorenom postupku – Nabavka opreme za potrebe kuglane u Novom Bečeju

Odluka o obustavi postupka javne nabavke (.pdf)
Dodatne informacije i pojašnjenja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


5. Javnu nabavka male vrednosti – Nabavka usluge postavljanja sistema video nadzora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


4. Javna nabavka male vrednosti - dobra - za prikupljanje ponuda za javnu nabavku električne energije za potrebe opštinske uprave Novi Bečej za period do 12 meseci

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


3. Javna nabavka male vrednosti - Rekonstrukcija i adaptacija Stare opštine Vranjevo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Izmene i dopune konkursne dokumentacije (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


 

2. Javna nabavka dobra - Nabavka električne energije za javnu rasvetu opštine Novi Bečej u otvorenom postupku

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Izmene i dopune konkursne dokumentacije (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


 

1. Javna nabavka male vrednosti – Nabavka usluge organizacije nastupa opštine Novi Bečej na Međunarodnom Sajmu turizma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


 

 

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…