BUDŽET I REBALANS BUDŽETA Opštine Novi Bečej

 

 ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odsek za finansije i privredu

PRAVNI OSNOV 

Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019)

PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2021. GODINU

 Rebalans budžeta
 Odluka o budžetu
 Obaveštenje svim korisnicima budžeta opštine Novi Bečej
  Uputstvo za pripremu nacrta budžeta za 2021. godinu i naredne dve godine
  Uputstvo za pripremu programskog budžeta 2020
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2021.  
  Obrasci za programski budžet

PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2020. GODINU

Rebalans budžeta 05.03.2020.
 
 ODLUKA O BUDŽETU za 2020. godinu
  Uputstvo za planiranje budžeta za 2020. godinu
  Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020. godinu
  Obrasci za programski budžet za 2020. godinu
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu  

PLANIRANJE BUDŽETA ZA 2019. GODINU

  Odluka o budžetu za 2019. godinu
  Revidirano uputstvo za planiranje budžeta za 2019. godinu 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Obrasci za programski budžet - Predefinisani 
  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu  

BUDŽETI IZ PRETHODNIH GODINA

  Budžet za 2019. godinu 
  Budžet za 2018. godinu 
  Budžet za 2017. godinu 
  Budžet za 2016. godinu 
  Budžet za 2015. godinu 
  Budžet za 2014. godinu

IZVORI FINANSIRANJA

  Izvori finansiranja 

ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE 

  Odluka o završnom računu za 2018. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2017. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2016. godinu
  Odluka o završnom računu za 2015. godinu
  Odluka o završnom računu za 2014. godinu

REVIZIJA BUDŽETA

  Mišljenje revizora za 2018. godinu 
  Revizija budžeta za 2017. godinu 
  Revizija budžeta za 2016. godinu 
  Revizija budžeta za 2015. godinu  i   Poslerevizioni izveštaj


Ceo izveštaj Revizora se može preuzeti u odseku za finansije i privredu.

 

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…