BUDŽET I REBALANS BUDŽETA Opštine Novi Bečej

 

 ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odsek za finansije i privredu

PRAVNI OSNOV

Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019)

BUDŽET ZA 2024. GODINU

Odluka o budžetu za 2024. godinu
Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora za programsku strukturu budžeta predlog opština u Republici Srbiji
Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave
Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Obrasci za programski budžet 2024
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2024. godinu

BUDŽET ZA 2023. GODINU

Drugi rebalans budžeta za 2023. godinu
Odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2023. godinu
Odluka o budžetu za 2023. godinu
Uputstvo za planiranje 2023
Zahtev za finansiranje kapitalnog ulaganja
Uputstvo za pripremu odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2023. godinu sa projekcija za 2024. i 2025. godinu
Obrasci za programski budžet 2023
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2023. godinu

BUDŽET ZA 2022. GODINU

 Rebalans budžeta III
 Rebalans budžeta II
 Rebalans budžeta I
 Odluka o budžetu za 2022. godinu
  Odluka o završnom računu za 2021. godinu
  Uputstvo za planiranje 2022
  Zahtev za finansiranje kapitalnog ulaganja 
  Važne napomene 
  Uputstvo za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
  Obrasci za programski budžet 2022
  Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2022. godinu
  Mišljenje revizora

BUDŽET ZA 2021. GODINU

 Odluka o završnom računu za 2022. godinu
 
Rebalans budžeta
 Odluka o budžetu
 Obaveštenje svim korisnicima budžeta opštine Novi Bečej
  Uputstvo za pripremu nacrta budžeta za 2021. godinu i naredne dve godine
  Uputstvo za pripremu programskog budžeta 2020
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2021. 
  Obrasci za programski budžet

BUDŽET ZA 2020. GODINU

Rebalans budžeta 05.03.2020.
  ODLUКA O BUDŽETU za 2020. godinu
  Uputstvo za planiranje budžeta za 2020. godinu
  Rodno odgovorno budžetiranje na lokalnom nivou 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Prilog 1 - Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2020. godinu
  Obrasci za programski budžet za 2020. godinu
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS   
  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu  

BUDŽET ZA 2019. GODINU

  Odluka o budžetu za 2019. godinu 
  Revidirano uputstvo za planiranje budžeta za 2019. godinu 
  Ciljevi programa i programskih aktivnosti i lista indikatora 
  Uniformni programi i programske aktivnosti JLS  
  Obrasci za programski budžet - Predefinisani

  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu 

BUDŽET IZ PRETHODNIH GODINA

  Budžet za 2019. godinu 
  Budžet za 2018. godinu 
  Budžet za 2017. godinu 
  Budžet za 2016. godinu 
  Budžet za 2015. godinu 
  Budžet za 2014. godinu

IZVORI FINANSIRANJA

  Izvori finansiranja 

ODLUКE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE

  Odluka o završnom računu za 2018. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2017. godinu 
  Odluka o završnom računu za 2016. godinu
  Odluka o završnom računu za 2015. godinu
  Odluka o završnom računu za 2014. godinu

REVIZIJA BUDŽETA

 Mišljenje revizora za 2022. godinu
  Mišljenje revizora za 2018. godinu 
  Revizija budžeta za 2017. godinu 
  Revizija budžeta za 2016. godinu 
  Revizija budžeta za 2015. godinu  i    Poslerevizorski izveštaj


Ceo izveštaj Revizora se može preuzeti u odseku za finansije i privredu.

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…