GRUPA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE Opštine Novi Bečej


  POSLOVI URBANISTIČKOG PLANIRANJA  

Službenik:
Kontakt: 023/772-320 lokal 
Radno vreme: 7-15 h
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: 

 

OPIS POSLA:

  • Učestvuje u izradi urbanističkih planova i planova iz oblasti građevinarstva;
  • priprema predloge za izradu ili izmenu i dopunu urbanističkih planova na lokalnom nivou i na nivou;
  • učestvuje u poslovima vezanim za  pitanja, procedure  i  postupke  koji  se  odnose  na  oblast  urbanizma;
  • učestvuje  u utvrđivanju i praćenju ciljeva vezenih za komunalnu infrastrukturu, lokalnoi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, a koji se odnose na urbanističke planove;
  • sastavlja planove i programe rada vezane za urbanizam;
  • koordinira aktivnosti između opštinskih organa i izrađivača urbanističkih planova višeg reda;
  • priprema izradu urbanističkih projekata gde je opština investitor;
  • vodi evidenciju donetih urbanističkih planova i urbanističkih projekata i čuva iste;
  • vodi Кomisiju za planove opštine Novi Bečej;
  • sarađuje sa okolnim opštinama na poslovima usaglašavanja urbanističkih planova;

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u

Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…