OLIVERA JANJIĆ Interni revizor opštine Novi Bečej


KONTAKT:
tel: 023/772-320, lokal/111
fax: 023/772-500
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web: www.novibecej.rs


 

Interna revizija, koja predstavlja jednu od tri ključne komponente okvira interne finansijske kontrole u javnom sektoru, definisana je kao „funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija” koja vrši pregled efektivnosti internih kontrola.
Interna revizija organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrola, te uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.
Interna revizija nije isto što i budžetska inspekcija. Interna revizija ne kažnjava i ne sankcioniše, već daje preporuke.
Interni revizor igra važnu ulogu u oceni adekvatnosti i efektivnosti sistema kontrola, i daje doprinos njenim stalnim poboljšanjima.
Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u organizaciji u kojoj je uspostavljena – interni revizor obavlja isključivo poslove interne revizije.
Interna revizija ima pristup celokupnom rukovodstvu i njihovim izveštajima, svim zaposlenim i svim sistemima i dokumentaciji.


Interni revizor u svom radu direktno je odgovoran predsedniku Opštine Novi Bečej.

PRAVNI OSNOV:

Zakon o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018); Zakon o platama u državnim organima i javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 34/2001, 62/2006 - dr.zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 116/2008 - dr.zakoni, 92/2011, 99/2011 - dr.zakon, 10/2013, 55/2013, 99/2014 i 21/2016 - dr.zakon); Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017 - dr. zakon); Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br.124/2012, 14/2015 i 68/2015); Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr.zakon i 47/2018); Zakon o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., )

Dokumenta:

Povelja internog revizora
Etički kodeks
Plan interne revizije za 2018. godinu
                                              

        Republika Srbije,
Autonomna pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…