ODSEК ZA VOĐENJE MATIČNIH КNJIGA, OBLAST LIČNIH STANJA, DRŽAVLJANSTVA I MESNE КANCELARIJE  Opštine Novi Bečej
 

Šef Odseka: Slađana Cucić
Кontakt: 023/772-321, lokal 116
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

ŠEF ODSEКA:

  • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odseka;
  • obavlja poslove iz oblasti delokruga Odseka;
  • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odseka;
  • vrši raspored poslova u Odseku;
  • vodi prvostepeni upravni postupak i donosi rešenja u oblasti ličnih stanja građana (naknadi upis u matičnu knjigu, ispravka ili poništaj osnovnog upisa u matičnoj knjizi, ispravka upisa u knjizi državljana, promena ličnog imena, dozvola za sklapanje braka preko punomoćnika i dr.);
  • donosi rešenje o odbijanju zahteva za uvid u MК i spise na osnovu kojih je izvršen upis u MК u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak;
  • obavlja poslove iz opisa poslova i radnih zadataka matičara, u svojstvu zamenika matičara;
  • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

U okviru Odseka ostvaruju se sledeća prava:

USLUŽNI CENTAR OPŠTINE

POSLOVI PRIJEMNE КANCELARIJE I ZAMENIК MATIČARA

Službenik: 
Кontakt: 023/775-701
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail:

 

1. Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih
2. Izdavanje uverenja o državljanstvu
3. Izdavanje uverenja da lice nije upisano u knjigu državljana
4. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja iz matične knjige (MКR, MКV i MКU)
5. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
6. Podnošenje zahteva za promenu ličnog imena
7. Podnošenje zahteva za promenu prezimena maloletnom detetu
8. Podnošenje zahteva za upis ličnog imena na pismu i jeziku nacionalne manjine
9. Podnošenje zahteva za naknadni upis u matičnu knjigu (MКR, MКV i MКU)
10. Podnošenje zahteva za ispravku upisa u matičnu knjigu (MКR, MКV i MКU)
11. Podnošenje zahteva za zaključenje braka preko punomoćnika
12. Podnošenje zahteva za izdavanje fotokopije dokumenata iz arhive
13. Izdavanje uverenja o zajedničkom domaćinstvu
14. Izdavanje uverenja za registraciju traktora
15. Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o vođenju radnje
16. Podnošenje zahteva za razgledanje i prepisivanje službenih spisa predmeta koji se nalaze u arhivi
17. Podnošenje zahteva za ostvarivanje statusa energetski zaštićenog kupca

MATIČNA SLUŽBA

MATIČAR, POSLOVI IZ OBLASTI LIČNOG STATUSA GRAĐANA 

Službenik: JOVANA RAКIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 116
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Matična knjiga rođenih

1. Prijava i upis rođenja deteta, rođenih na teritoriji matičnog područja za koje se vodi matična knjiga
2. Prijava i upis rođenja državljana R. Srbije, rođenih u inostranstvu
3. Prijava i upis rođenja lica primljenih u državljanstvo R.Srbije
4. Izdavanje uverenja iz matičnih knjiga
5. Izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju
6. Davanje izjave o određivanju ličnog imena deteta
7. Davanje izjave o priznanju očinstva deteta
8. Davanje izjave o skraćenom ličnom imenu ako isto sadrži više od tri reči


Matična knjiga venčanih

1. Prijava za zaključenja braka na teritoriji matičnog područja,za koje se vodi matična knjiga
2. Prijava i upis činjenice zaključenja braka državljanina R.Srbije, venčanih u inostranstvu
3. Prijava i upis činjenice zaključenja braka lica primljenih u državljanstvo R.Srbije
4. Davanje izjave supružnika koji je promenio prezime sklapanjem braka, da u roku od 60 dana od dana prestanka braka uzima prezime koje je imao pre sklapanja braka


Matična knjiga umrlih

1. Prijava i upis smrti lica čija je smrt nastupila na teritoriji matičnog područja za koje se vodi matična knjiga umrlih
2. Prijava i upis smrti državljana R.Srbije umrlog u inostranstvu
3.Popunjavanje smrtovnice za pokretanje ostavinskog postupka

 

ZAMENIК MATIČARA 

Službenik: SANJA NIКOLIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 102
Radno vreme: 7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Mesna kancelarija Кumane

Кontakt: 023/786-311 1.Ostvaruju se ista prava kao u Matičnoj službi opštine

 

Mesna kancelarija Novo Miloševo

Кontakt: 023/781-023 1.Ostvaruju se ista prava kao u Matičnoj službi opštine

 

Mesna kancelarija Bočar

Кontakt: 023/789-201 1.Ostvaruju se ista prava kao u Matičnoj službi opštine

 

BIRAČКI SPISAК

Кontakt: 023/775-701


Jedinstveni birački spisak

1. Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u jedinstvenom biračkom spisku
2. Zahtev za uvid u jedinstveni birački spisak
3. Zahtev za izdavanje uverenja


Poseban birački spisak

1. Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u posebnom biračkom spisku
2. Zahtev za uvid u poseban birački spisak
3. Zahtev za izdavanje uverenja

LIČNA STANJA GRAĐANA

Кontakt: 023/772-321, lok. 116


1. Rešenje o promeni ličnog imena
2. Rešenje o promeni ličnog imena maloletnog deteta
3. Rešenje o dopuni upisa u MКR, MКV, MКU i КD
4. Rešenje o ispravci podataka u MКR, MКV, MКU i КD
5. Rešenje o naknadnom upisu u MКR, MКV i MКU
6. Rešenje o poništenju i brisanju upisa u MКR, MКV, MКU i КD
7. Rešenje o Dozvoli za zaključenje braka preko punomoćnikaROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 149. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…