JP "URBANIZAM I PUTEVI" Novi Bečej

 INFORMACIJE:

Direktor: v.d. Dalibor Vučetić
 Adresa: Maršala Tita 8
 Mesto: 23272 Novi Bečej
 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 Telefon: 023/772-305 i 023/772-306
PIB: 101432229
MB: 08473161
TR: 160-0000000461692-63 i 160-6000000727914-68


Javno preduzeće za Urbanizam, izgradnju, građevinsko zemljište, uređenje i održavanje ulica i puteva, obezbeđivanje javnog osvetljenja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej" je preduzeće u oblasti urbanističkog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Novi Bečej.

Кao poseban oblik preduzeća u društvenoj svojini, osnovano je radi obezbđenja materijalnih i drugih uslova i vršenja stručnih poslova u vezi planiranja, izgradnje, uređenja naselja i prostora i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej

JP " Urbanizam i putevi" vrši sledeće poslove:

 1. Priprema, izrađuje i prati sprovođenje prostornog i urbanističkih planova i projekata
 2. Izrađuje urbanističke uslove za izdavanje lokacijske dozvole
 3. Obavlja investitorske poslove u ime i za račun Osnivača
 4. Obavlja stručni nadzor u toku građenja objekta
 5. Prikuplja, sređuje, obrađuje, čuva i publikuje podatke od značaja za uređenje naselja, prostora i informacione osnove o prostoru
 6. Priprema programe izrade urbanističke dokumentacije i učestvuje u pripremi drugih programa, planova i projekata za građenje naselja i uređenje prostora
 7. Predlaže srednjoročne i godišnje programe uređenja građevinskog zemljišta
 8. Obezbeđuje uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta
 9. Organizuje i sprovodi postupke javnih nabavki za račun i u ime osnivača
 10. Upravljač je javnih puteva opštine i vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o putevima
 11. Predlaže srednjoročni program održavanja, zaštite i razvoja puteva


DOКUMENTACIJA:

 • Osnivački akt
 • Statut
 • Rešenje o imenovanju direktora
 • Finansijski izveštaj o radu 
 • Plan rada za 2023. godinu


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…