JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

29.06.2022.

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG ZA IZGRADNjU SAMOUSLUŽNE PERIONICE AUTOMOBILA NA K.P. BROJ 6479 K.O. NOVI BEČEJ

JAVNO SE PREZENTUJE tekst i grafički deo za Urbanistički projekat za izgradnju samouslužne perionice automobila na k.p. br. 6479 K.O. Novi Bečej, ulica Ive Lole Ribara 44, vlasnika Zorana Marčić, M. Tita br.24/10. Novi Bečej.

TRAJANjE JAVNE PREZENTACIJE je sedam dana, počevši od 07.07.2022. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO JAVNE PREZENTACIJE je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12.

INFORMACIJE o Urbanističkom projektu za izgradnju samouslužne perionice automobila na k.p. br. 6479 K.O. Novi Bečej, zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova i to od Dragana Rauškog.

PRIMEDBE I SUGESTIJE , za vreme trajanja javne prezentacije zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16.


Oglas (.pdf)

Ostala dokumentacija (.zip)


22.06.2022.

NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVI BEČEJ

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički deo Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej.

VREME IZLAGANJA Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej je 15 dana, počev od 22.06.2022. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO IZLAGANJA Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej, je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 4.

Nacrt će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici opštine Novi Bečej www.novibecej.rs.

JAVNA SEDNICA Кomisije za planove opštine Novi Bečej će se održati 07.07.2022. godine u 12. časova u zgradi JP ,,URBANIZAM I PUTEVI“  Maršala Titabr. 8 u Novom Bečeju.

U prilogu se nalaze tekst  oglasa.
Oglas (.doc)

 Ostala dokumentacija (.zip)

Izmena termina javne sednice (.pdf)


06.06.2022.

JAVNA SEDNICA КOMISIJE ZA JAVNI UVID U NACRT REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE OD 2021. DO 2035. GODINE

 Poštovani,

Obaveštavamo vas  da će  JAVNE SEDNICE КOMISIJE ZA JAVNI UVID u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu biti održane u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Velika sala, Vladike Platona bb , Novi Sad u sledećim terminima:

- utorak 14.06.2022. godine od 13:00 do 17:00 časova,

- sreda 15.06.2022. godine od 13:00 do 17:00 časova.

Fizička lica i ovlašćeni predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici prema rasporedu i spisku koji je objavljen na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Javnoj sednici mogu prisustvovati po dva ovlašćena predstavnika pravnih lica, udruženja i potpisnika peticija, odnosno tipskih primedbi. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Sve potrebne informacije su dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine na : https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/.

U prilogu se nalaze tekst  oglasa.
Oglas (.doc)


18.04.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PROGRAMA PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu. Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, objaviće se dana 13.04.2022. godine na sajtu opštine www.novibecej.rs

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 27.04.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 20.04.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „PROGRAM PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“
   2. Putem meil adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  sa naslovom „PROGRAM PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, u periodu od 15.03. do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, održati dana 22.03.2022. godine u periodu od 10 - 12 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Plan javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Plana javnog zdravlja“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  PERIOD 2022. - 2027. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, održati dana 23.03.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti opštine Novi Bečej (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 25.03.2022. godine u periodu od 8 - 10 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt Programa zaštite životne sredine za 2022. godinu (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)

 


16.03.2022.

NACRT PROSTORNOG PLANA I SPU

Dokumentacija (.zip)

 Oglas (.pdf)