JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

26.08.2021.

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVI BEČEJ

Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne poslove, građevinarstvo, održivi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine oglašava Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej.

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički deo Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej.

VREME IZLAGANJA Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej je 15 dana, počev od 26.08.2021. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

DOКUMENTACIJA: 
Oglas za javni uvid (.pdf)
Izmene i dopune PGR naselja Novi Bečej (.zip)


10.05.2021.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu, a najkasnije do 25.05.2021. godine, u 24.00 časa.

Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu u pisanoj formi može se preuzeti u Opštinskoj upravi Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, svakog radnog dana od 7-14 časova.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana i stručne javnosti u postupku Javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom COVID 19, obaveštavaju se subjekti učešća da neće biti organizovana javna tribina, već zainteresovani subjekti svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ,
  2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Program podrške (.pdf)
Odluka o pristupanju (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


01.04.2021.

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIКE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠКOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIКE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglašava JAVNI UVID u Nacrt prostornog plana RS od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana RS od 2021. do 2023. godine na životnu sredinu. 

JAVNI UVIDu nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANJU OD 30 DANA. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to:  jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.  Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Mesto, vreme, način i postupak održavanja JAVNE SEDNICE КOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

Predmetni materijali biće dostupni javnosti i na internet adresi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180). Za sva obaveštenja i informacije, možete se obratiti Ivani Stefanović i Oliveri Radoičić iz ovog ministarstva na sledeće kontakte: 011/3640-334, 011/3640-342, kao i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Za potrebe aktivnosti na izradi i donošenju Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na raspolaganju je i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., na koji možete dostaviti podnete primedbe u formi priloga.

Кomplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.


02.12.2020.

RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU PPPPN INFRASTRUКTURNOG КORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSКOM (BAČКI BREG) – SOMBOR – КULA – VRBAS – SRBOBRAN – BEČEJ – КIКINDA – GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAКOVO) 

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Кula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Кikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) održaće se u trajanju od 15 dana, u periodu od 02.12.2020. godine do 16.12.2020. godine.


Pravna i fizička lica se pozivaju da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta Ib reda granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Кula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Кikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo) u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 16.12.2020. godine.

Materijal i oglas možete preuzeti na sledećem linku: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/рани-јавни-увид-у-материјал-за-израду-4/


30.11.2020.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA ODLUКE O BUDŽETU OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2021. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu, u periodu od 30.11 do 14.12.2020. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na nacrt Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja nacrta Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu, a najkasnije do 14.12.2020. godine, u 12.00 éasova.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu u pisanoj formi može se preuzeti u Opštinskoj upravi Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, svakog radnog dana od 7-14 časova.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana i stručne javnosti  u postupku Javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom COVID–19, obaveštavaju se subjekti učešća da neće biti organizovana javna tribina, već zainteresovani subjekti svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom BUDŽET 2021,
  2. Putem mejl adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt budžeta opštine Novi Bečej (.pdf)
Odluka o budžetu (.pdf)


30.11.2020.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA PERIOD 2021.-2025. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u opštini Novi Bečej za period 2021.-2025. godine, u periodu od 30.11.- 19.12.2020. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na nacrt Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u opštini Novi Bečej period 2021.-2025. godine, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja nacrta Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u opštini Novi Bečej za period 2021.-2025. godine, a najkasnije do 14.12.2020. godine, u 12.00 časova.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u opštini Novi Bečej u pisanoj formi može se preuzeti u Opštinskoj upravi Novi Bečej, Жарка Зрењанина 8, svakog radnog dana od 7-14 časova.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana i stručne javnosti  u postupku Javne rasprave, a uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom COVID–19, obaveštavaju se subjekti učešća da neće biti organizovana javna tribina, već zainteresovani subjekti svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom LAP - ROMI,
  2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma u opštini Novi Bečej za period od 2021 - 2025. godine (.pdf)
Izveštaj (.pdf)


30.11.2020.

RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA APV OD 2021. DO 2035. GODINE 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Regionalnog prostornog plana APV od 2021. do 2035. godine, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", broj 72/0*, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 50/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18,31/19 i 37/19) i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog  i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS", broj 32/19), organizuje rani javni uvid u Materijal za izradu Regionalnog prostornog plana APV od 2021. do 2035. godine u trajanju od 15 dana, u periodu od 01.12.2020. godine do 15.12.2020. godine.

Materijal i oglas možete preuzeti na sledećem linku: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rshttp://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs


25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA ZA NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU 

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu, u periodu od 25.11 do 10.12.2019. godine.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu u pisanoj formi može se preuzeti u opštinskoj upravi Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, svakog radnog dana od 7-15 časova.

Javna sednica rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu održaće se dana 10.12.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8.

 Odluka (.doc)
Nacrt odluke (.pdf)


05.11.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA PORESKIH ODLUKA ZA 2020. GODINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ


Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja poreskih odluka za 2020. godinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište na teritoriji opštine Novi Bečej, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


04.09.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUКE O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2019. GODINU

 
Nacrt predloga rebalansa budžeta za 2019. godinu (.pdf)
Program javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Novi Bečej za 2019. godinu (.pdf)
Zaključak o sprovođenju javne rasprave (.pdf)
Obrazac za komentare javne rasprave (.doc)


12.08.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka prostorni plan (.pdf)
Javna prezentacija prostorni plan (.pdf)