JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

18.04.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu. Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, objaviće se dana 13.04.2022. godine na sajtu opštine www.novibecej.rs

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 27.04.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 20.04.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“
   2. Putem meil adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  sa naslovom „PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, održati dana 22.03.2022. godine u periodu od 10 - 12 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Plan javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Plana javnog zdravlja“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  PERIOD 2022. - 2027. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, održati dana 23.03.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti opštine Novi Bečej (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 25.03.2022. godine u periodu od 8 - 10 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt Programa zaštite životne sredine za 2022. godinu (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)

 


16.03.2022.

NACRT PROSTORNOG PLANA I SPU

Dokumentacija (.zip)

 Oglas (.pdf)