JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA ZA NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU 

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu, u periodu od 25.11 do 10.12.2019. godine.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu u pisanoj formi može se preuzeti u opštinskoj upravi Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, svakog radnog dana od 7-15 časova.

Javna sednica rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu održaće se dana 10.12.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8.

 Odluka (.doc)
Nacrt odluke (.pdf)


05.11.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA PORESKIH ODLUKA ZA 2020. GODINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ


Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja poreskih odluka za 2020. godinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište na teritoriji opštine Novi Bečej, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


04.09.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUКE O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2019. GODINU

 
Nacrt predloga rebalansa budžeta za 2019. godinu (.pdf)
Program javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Novi Bečej za 2019. godinu (.pdf)
Zaključak o sprovođenju javne rasprave (.pdf)
Obrazac za komentare javne rasprave (.doc)


12.08.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka prostorni plan (.pdf)
Javna prezentacija prostorni plan (.pdf)