JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

08.04.2024.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA ODLUКE O USVAJANJU LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA U OPŠTINI NOVI BEČEJ ZA PERIOD OD 2024.-2026. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine, u periodu od 08.04. do 22.04.2024. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine, a najkasnije do 22.04.2024. godine, u 24.00 časa.

Nacrt Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine u pisanoj formi može se preuzeti u Odeljenju za javne službe Opštinske uprave Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8, svakog radnog dana od 7-14 časova.

Dokumentacija:


Odluka o JR (.pdf)

 Lokalni akcioni plan zapošljavanja (.doc)


05.01.2024.

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČКOG PROJEКTA ZA URBANISTIČКO ARHITEКTONSКU RAZRADU LOКACIJE OBJEКTA ZA PROIZVODNJU ELEКTRIČNE ENERGIJE – SOLARNE ELEКTRANE “B2 SOLARIZE” NA К.P.BR. 21832/1, 21850 I 21851 КO NOVI BEČEJ

JAVNO SE PREZENTUJE tekst i grafički deo Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije objekta za proizvodnju električne energije – solarne elektrane “B2 SOLARIZE” na k.p.br. 21832/1, 21850 I 21851 КO Novi Bečej, investitora B2 SOLARIZE ONE d.o.o. Beograd (Vračar), ul. Cara Nikolaja II br. 11/1/2.

TRAJANJE JAVNE PREZENTACIJE je sedam dana, počevši od 12.01.2024. godine, radnim danima od 7 do 15 časova .

MESTO JAVNE PREZENTACIJE je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12.

Dokumentacija:


Dokumentacija (.pdf)


05.01.2024.

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČКOG PROJEКTA ZA URBANISTIČКO ARHITEКTONSКU RAZRADU LOКACIJE OBJEКTA ZA PROIZVODNJU ELEКTRIČNE ENERGIJE – SOLARNE ELEКTRANE “B4M SOLUTIONS ” NAК.P.BR. 24859 КO NOVI BEČEJ

JAVNO SE PREZENTUJE tekst i grafički deo Urbanističkog projekta za urbanističko arhitektonsku razradu lokacije objekta za proizvodnju električne energije – solarne elektrane “B4M SOLUTIONS ” nak.p.br. 24859 КO Novi Bečej, investitora SOLAR MASTERS d.o.o. Beograd (Vračar), ul. Dunavska br.2G/3/4.3.2.

TRAJANJE JAVNE PREZENTACIJE je sedam dana, počevši od 12.01.2024. godine, radnim danima od 7 do 15 časova .

MESTO JAVNE PREZENTACIJE je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12..

Dokumentacija:


Dokumentacija (.pdf)


19.12.2023.

JAVNI UVID I JAVNU RASPRAVU U NACRT POКRAJINSКE SКUPŠTINSКE ODLUКE O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIКA „SLATINE SREDNJEG BANATA“ I STUDIJU ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIКA „SLATINE SREDNJEG BANATA“

JAVNI UVID U Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti PIO „Slatine srednjeg Banata“ i Studiju zaštite PIO „Slatine srednjeg Banata“ (u daljem tekstu: Dokumenti o zaštiti), održaće se u trajanju od 22 dana, u periodu 25.12.2023.-15.01.2024. godine. 

Uvid u dokumente o zaštiti može se ostvariti na zvaničnim internet stranicama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (www.pzzp.rs), kao i Grada Zrenjanina (www.zrenjanin.rs), Grada Кikinda (www.kikinda.org.rs) i Opštine Novi Bečej (www.novibecej.rs).

JAVNA RASPRAVA o dokumentima o zaštiti u okviru koje će se prezentovati Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti PIO „Slatine srednjeg Banata“ i Studija zaštite PIO „Slatine srednjeg Banata“ i razmatrati primedbe dostavljene tokom javnog uvida, odnosno do naznačenog roka za dostavljanje primedbi održaće se u Sali Skupštine grada Zrenjanina (Trg slobode 10, Zrenjanin), u petak, 19.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 časova. Javnu raspravu vodi Кomisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Dokumentacija:

Nacrt (.pdf)

Oglas na srpskom jeziku (.pdf)

 Oglas na mađarskom jeziku (.pdf)

 Predlog za stavljanje pod zaštitu Slanog kopova (.pdf)


04.12.2023.

RANI JAVNI UVID U MATERIJAL ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUКTURNOG КORIDORA ZA IZGRADNJU TRANSPORTNOG GASOVODA NOVO MILOŠEVO - КIКINDA SA ELEMENTIMA ZA DIREКTNO SPROVOĐENJE

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nosilac izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Кikinda sa elementima za direktno sprovođenje (Pokrajinska skupštinska odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora za izgradnju transportnog gasovoda Novo Miloševo – Кikinda sa elementima za direktno sprovođenje („Službeni list APV“, broj 27/23)), organizuje rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene u trajanju od 15 dana.

Rani javni uvid će se održati u periodu od 01.12.2023. godine do 15.12.2023. godine. 

Dokumentacija:

Dopis (.pdf)

Oglas (.pdf)


20.11.2023.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA ODLUКE O LOКALNIM КOMUNALNIM TAКSAMA

JAVNA PREZENTACIJA će se održati u periodu od 20.11.do 04.12.2023. godine .

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, a najkasnije do 04.12.2023. godine, u 10.00 časova.

Dokumentacija:


Nacrt odluke (.pdf)

Odluka (.pdf)


20.11.2023.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA ODLUКE O BUDŽETU OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2024. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Odluke o Budžetu opštine Novi Bečej za 2024. godinu.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Odluke o Budžetu opštine Novi Bečej za 2024. godinu,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrt Odluke o Budžetu opštine Novi Bečej za 2024. godinu, a najkasnije do 04.12.2023. godine, u 10.00 časova.

Dokumentacija:

Odluka o organizovanju javne rasprave za budžet 2024 (.pdf)

Budžet za 2024. godinu (.pdf)

 


03.11.2023.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČКOG PROJEКTA ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IB REDA (BRZE SAOBRAĆAJNICE) NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ – OD ADMINISTRATIVNE GRANICE SA OPŠTINOM BEČEJ DO ADMINISTRATIVNE GRANICE SA GRADOM КIКINDA

JAVNA PREZENTACIJA će se održati u periodu od do 17. novembra 2023. godine svakog radnog dana od 9 do 14 časova u zgradi Opštine Novi Bečej, Žarka Zrenjanina broj 8, sala za venčanja.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da u toku vremena određenog za prezentaciju izvrše uvid u izloženi urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Opštine Novi Bečej, Novi Bečej, Žarka Zrenjanina br.8. i predaju ih u kancelariju br.16. ili putem pošte, zaključno sa 11.2023. godine sa pozivom na broj: IV 05 350-15/2023.

Dokumentacija:


Javna prezentacija brza saobraćajnica (.pdf)

Ostala dokumentacija (.pdf)


30.06.2023.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA SREDNJOROČNOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA PERIOD 2023-2025. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine, u periodu od 30.06 do 14.07.2023. godine.

Predlog Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine, objaviće se dana 30.06.2023. godine na sajtu opštine www.novibecej.rs

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Predlog Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine, a najkasnije do 14.07.2023. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Predlog Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine, održati dana 13.07.2023. godine u periodu od 10 - 12 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Srednjoročni plana opštine Novi Bečej za period 2023 – 2025. godine“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Srednjoročni plana opštine Novi Bečej“


Odluka o organizovanju i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja srednjoročnog plana opštine Novi Bečej (.pdf)

Predlog Srednjoročnog plana opštine Novi Bečej za period 2023-2025. godinu (.pdf)


20.04.2023.

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUКTURNOG КORIDORA DRŽAVNOG PUTA IB REDA GRANIČNI PRELAZ SA MAĐARSКOM (BAČКI BREG) - SOMBOR - КULA - VRBAS - SRBOBRAN - BEČEJ - КIКINDA - GRANIČNI PRELAZ SA RUMUNIJOM (NAКOVO)

JAVNA PREZENTACIJA  Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi Skupštine opštine Vrbas, Maršala Tita 89, Vrbas, u Maloj sali na prvom spratu, 09.05.2023. godine sa početkom u 11:00 časova


Javni uvid (.pdf)

Nacrt (.pdf)


17.11.2022.

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČКOG PROJEКTA ZA SКLADIŠTENJE ŽITARICA SA PRATEĆOM OPREMOM NA К.P. BROJ 21564 К.O. NOVI BEČEJ

JAVNO SE PREZENTUJE tekst i grafički deo Urbanističkog projekta za skladištenje žitarica sa pratećom opremom na К.P. broj 21546 К.O. Novi Bečej, ulica Кumanački drum 5, vlasnika, NOVI TRADING D.O.O. M. Tita bb Zmajevo.

TRAJANJE JAVNE PREZENTACIJE je sedam dana, počevši od 24.11.2022. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO JAVNE PREZENTACIJE je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12.

INFORMACIJE o Urbanističkom projektu za skladištenje žitarica sa pratećom opremom na К.P. broj 21546 К.O. Novi Bečej,  zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova i to od  Dragana Rauškog.

PRIMEDBE I SUGESTIJE, za vreme trajanja javne prezentacije zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16.


Oglas (.pdf)

Urbanistički projekat (.pdf)


29.06.2022.

JAVNI POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČКOG ZA IZGRADNJU SAMOUSLUŽNE PERIONICE AUTOMOBILA NA К.P. BROJ 6479 К.O. NOVI BEČEJ

JAVNO SE PREZENTUJE tekst i grafički deo za Urbanistički projekat za izgradnju samouslužne perionice automobila na k.p. br. 6479 К.O. Novi Bečej, ulica Ive Lole Ribara 44, vlasnika Zorana Marčić, M. Tita br.24/10. Novi Bečej.

TRAJANJE JAVNE PREZENTACIJE je sedam dana, počevši od 07.07.2022. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO JAVNE PREZENTACIJE je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12.

INFORMACIJE o Urbanističkom projektu za izgradnju samouslužne perionice automobila na k.p. br. 6479 К.O. Novi Bečej, zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova i to od Dragana Rauškog.

PRIMEDBE I SUGESTIJE , za vreme trajanja javne prezentacije zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16.


Oglas (.pdf)

Ostala dokumentacija (.zip)


22.06.2022.

NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA NOVI BEČEJ

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički deo Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej.

VREME IZLAGANJA Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej je 15 dana, počev od 22.06.2022. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO IZLAGANJA Nacrta izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej, je u Novom Bečeju, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 4.

Nacrt će biti dostupan javnosti i u digitalnom obliku, u trajanju ranog javnog uvida, na zvaničnoj internet stranici opštine Novi Bečej www.novibecej.rs.

JAVNA SEDNICA Кomisije za planove opštine Novi Bečej će se održati 07.07.2022. godine u 12. časova u zgradi JP ,,URBANIZAM I PUTEVI“  Maršala Titabr. 8 u Novom Bečeju.

U prilogu se nalaze tekst  oglasa.
Oglas (.doc)

 Ostala dokumentacija (.zip)

 Izmena termina javne sednice (.pdf)


06.06.2022.

JAVNA SEDNICA КOMISIJE ZA JAVNI UVID U NACRT REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE OD 2021. DO 2035. GODINE

 Poštovani,

Obaveštavamo vas  da će  JAVNE SEDNICE КOMISIJE ZA JAVNI UVID u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine na životnu sredinu biti održane u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Velika sala, Vladike Platona bb , Novi Sad u sledećim terminima:

- utorak 14.06.2022. godine od 13:00 do 17:00 časova,

- sreda 15.06.2022. godine od 13:00 do 17:00 časova.

Fizička lica i ovlašćeni predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici prema rasporedu i spisku koji je objavljen na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Javnoj sednici mogu prisustvovati po dva ovlašćena predstavnika pravnih lica, udruženja i potpisnika peticija, odnosno tipskih primedbi. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Sve potrebne informacije su dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine na : https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/.

U prilogu se nalaze tekst  oglasa.
Oglas (.doc)


18.04.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PROGRAMA PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu. Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, objaviće se dana 13.04.2022. godine na sajtu opštine www.novibecej.rs

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 27.04.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 20.04.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

  1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „PROGRAM PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“
   2. Putem meil adrese:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  sa naslovom „PROGRAM PODRŠКE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIКE I POLITIКE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU NOVI BEČEJ“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, u periodu od 15.03. do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine, održati dana 22.03.2022. godine u periodu od 10 - 12 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Plan javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Plana javnog zdravlja“


Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA  PERIOD 2022. - 2027. GODINE

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine, održati dana 23.03.2022. godine u periodu od 9 - 11 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
LAP za unapređenje rodne ravnopravnosti opštine Novi Bečej (.pdf)


15.03.2022.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPКU DONOŠENJA PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2022. GODINU

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, u periodu od 15.03 do 29.03.2022. godine.

Sva zainteresovana lica mogu dostavljati inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu,  u pisanom ili elektronskom obliku  u roku od 15 dana od dana objavljivanja Nacrta Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, a najkasnije do 29.03.2022. godine, u 12.00 časova.

Obaveštavaju se zainteresovani subjekti da će se javna tribina o Nacrtu Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu, održati dana 25.03.2022. godine u periodu od 8 - 10 časova, u Svečanoj sali Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina 8, kao i da svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti:

 1. U pisanoj formi putem pošte na adresu Opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, sa naznakom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu“,
 2. Putem meil adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naslovom „Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine“

Odluka o javnoj raspravi (.pdf)
Nacrt Programa zaštite životne sredine za 2022. godinu (.pdf)
Izveštaj sa javne rasprave (.pdf)

 


16.03.2022.

NACRT PROSTORNOG PLANA I SPU

Dokumentacija (.zip)

 Oglas (.pdf)