PRIJAVA INSPEKCIJI Opštine Novi Bečej

 

ORGAN ZADUŽEN ZA SPROVOĐENJE: Odsek za inspekcijske službe

Inspektori po službenoj dužnosti vrše kontrolu i na osnovu utvrđenih činjenica pokreću upravni postupak. Pored ovoga postupak se pokreće i na osnovu prijave NN lica ili na osnovu podneska drugog organa.

Prijavu možete podneti u slobodnoj formi, sa tačnim podacima i navedenim problemima svakog radnog rada od 7-15h u prijemnoj kancelariji ili elktronskim putem.

 

 

 

 

PRIJAVE MOŽETE PODNETI:

Građevinskoj inspekciji

Inspekciji za zaštitu životne sredine

Komunalnoj inspekciji

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…