CENTAR ZA COSIJALNI RAD Novi Bečej

 INFORMACIJE:

Direktor: Aleksandar Fabijan
 Adresa: Petra Drapšina 6
 Mesto: 23272 Novi Bečej
 E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 Telefon: 023/773-140
 
 

КO ODREĐUJE DELATNOST CENTRA

 1. Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 2. Porodični zakon
 3. Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica
 4. Zakon o zbrinjavanju izbeglica
 5. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 6. Opštinske odluke o dodatnim pravima u socijalnoj zaštiti

NASTANAК I RAZVOJ CENTRA:

 1. CSR je osnovan 31.12.1991. godine. Osnivač je Opština Novi Bečej
 2. Odlukom Skupštine Opštine Novi Bečej, Organ starateljstva prenet je u nadležnost Centra za socijalni rad

ŠTA SE U CENTRU RADI:

Centar je dužan da u ostvarivanju prava i pružanju usluga poštuje ljudska prava i dostojanstvo korisnika.
Pružaju se usluge socijalne i porodične - pravne zaštite koje su definisane navedenim zakonima.


КO SU КORISNICI CENTRA?

 1. Deca i omladina ugrožena porodičnom situacijom: radi se o deci čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deci napuštenoj od roditelja i deci ličenoj roditeljskog prava. Tu su i zlostavljana deca, socijalno i materijano ugržena, deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost, deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova
 2. Deca i omladina sa poremećajima u ponašanju: asocijalna ponašanja dece, vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14-est godina, vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14-est godina i mlađa punoletna lica
 3. Deca i omladina mentalno ometena ili sa drugim vidom invaliditeta
 4. Ostala deca i omladina: maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak oko otuđenja imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i sl.
 5. Ostala lica sa poremećajima u ponašanju Odrasla fizički i psihički ometena lica
 6. Materijalno neobezbeđena i nezbrinuta lica
 7. Ostala odrasla lica: lica sa porodičnim problemima, lica sa nasiljem u porodici, lica koja su usvojitelji, hranitelji
 8. Ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i ostarela lica - osobe sa invaliditetom, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj


КAКO JE CENTAR ORGANIZOVAN?

Centar je organizovan kao jedna organizaciona jedinica.

Poslovi koji se obavljaju u Centru grupišu se na:

 1. Poslove socijalnog rada
 2. Upravno - pravne poslove
 3. Poslove planiranja i razvoja
 4. Finansijsko - administrativne poslove

U centru za socijalni rad je zaposleno deset radnika.


Stručna i savetodavna tela:

Stalna tela

 1. Кolegijum službe
 2. Stalna komisija organa starateljstva


Povremena tela

 1. Stručni timovi

Iz republičkog budžeta se finansiraju sledeća prava koja su regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana: smeštaj u ustanovusocijalne zaštite ili u drugu porodicu, dodatak za pomoć i negu, uvećani dodatak za pomoć i negu, materijalno obezbeđenje, osposobljavanje za rad (rehabilitaciju) i usluge socijalnog rada.
U zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana predviđeno je da se iz budžeta lokalne zajednice finansiraju sledeća prava: pomoć u kući, dnevni boravak, privremeni smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu, jednokratna pomoć u novcu ili u naturi, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu.

Opšina Novi Bečej obezbeđuje sredstva za ostvarivanje sledećih prava ili usluga:

 1. Jednokratna pomoć
 2. Oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu
 3. Naknada troškova sahranjivanja


Organizacijom rada i rasporedom radnog vremena Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej, obezbeđeno je da građani imaju 24 sata nesmetan pristup uslugama.


PRIКUPLJENO I PODELJENO 1,7 TONA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Banka hrane u saradnji sa Centrom za socijlani rad podelila za Uskrs u Novom Bečeju 200 paketa najugroženijima

Uoči Uskršnjih praznika, Banka hrane je u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Novi Bečej i Crvenim krstm Novi Bečej, 1. aprila podelila 200 paketa hrane za materijalno najugroženije građane Novog Bečeja.

Banka hrane je zahvaljujući donacijama kompanija Victoria Group Novi Sad, Strauss Adriatic, Podravka, Fruvita i Raiffeisen banke, tokom akcije koja je sprovedena marta meseca sakupila 1,7 tonu osnovnih životnih namirnica za oko 200 najugroženijih domaćinstava u Novom Bečeju. Predstavnici opštine Novi Bečej na vreme su stupili u kontakt sa ovom organizacjom i predstavivši socijalno stanje dela stanovništva u Novom Bečeju opredelili organizatore ove akcije da podelom paketa pred Uskrs obraduju njene najugroženije građane.

U saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Novi Bečej i Crvenim krstom Novi Bečej podeleljeni su paketi hrane za materijalno najugroženije građane Novog Bečeja. Paketi sadrže brašno, ulje, pasulj, boraniju, čaj, kafu, sok i smesu za kolače, a dopuna ovih paketa biće u toku ove nedelje kada će korisnici dobiti još i testenine, šećer, pirinač i marmeladu.

Akciji koja je "obogatila" uskršnje trpeze najugrođenijih, prisustvovali su Miroslava Anđelić ispred Banke hrane, Natalija Кurjak ispred Victoria Group-e, kao i predstavnici Centra za socijali rad, Crvenog krsta i lokalne samouprave.

U Novom Bečeju čak 924 porodice koristi MOPa - socijalne pomoći, odnosno ukupno 2.314 članova domaćinstava, od čega su 863 deca (188 samohranih roditelja sa 328-oro dece) i 210 starih lica (odnosno 1.073 radno nesposobnih).

 

DOКUMENTACIJA:

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…