PLAN GENERALNE REGULACIJE Naselja Novi Bečej

 

Generalni plan naselja Novi Bečej usvojen je 2005. godine, i od tada je sprovođen i dalje razrađivan kroz planove nižeg reda - planove detaljne regulacije i urbanističko-tehničke dokumente.

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

TEKSTUALNI DEO 1.01 МБ   
GRANICE PLANA, GRANICE PLANIRANOG PODRUČJA U OBUHVATU PLANA I PODELA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA NA CELINE 472 KБ  
POSTOJEĆA FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA U OBUHVATU PLANA SA PRETEŽNOM NAMENOM 578 КБ   
PLANIRANA NAMENA POVRŠINA 543 КБ  
PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE, NIVELACIJE I REGULACIJE 596 КБ  
GENERALNA REŠENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA - SNABDEVANJE VODOM 554 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - VODOPRIVREDNA INFRASTRUKTURA - ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA 580 КБ   
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE 563 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - GASOVODNA INFRASTRUKTURA 549 КБ  
GENERALNA REŠENJA ZA TRASE, KORIDORE I MREŽE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ELEKTROENERGETSKA I ELEKTRONSKA INFRASTRUKTURA  590 КБ  
POVRŠINE JAVNE NAMENE 537 КБ  
PLAN ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 555 КБ  
SPROVOĐENJE PLANA GENERALNE REGULACIJE 551 КБ  
DETALJ REGULACIJE 1 179 КБ   
DETALJ REGULACIJE 2 300 КБ  
DETALJ REGULACIJE 3 200 КБ  
DETALJ REGULACIJE 4 150 КБ  
DETALJ REGULACIJE 5 303 КБ  
DETALJ REGULACIJE 6 420 КБ  
DETALJ REGULACIJE 7 343 КБ  

                 Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…