Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
JAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE RAZVOJNOISTRAŽIVAČКIH PROJEКATA VISOКIH ŠКOLA STRUКOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje predloga projekta je do 27.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA JEDINICA LOКALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠКOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA
Rok za dostavljanje predloga projekta je do 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVКE OPREME USTANOVA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA, UČENIČКOG STANDARDA I PREDŠКOLSКIH USTANOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 17.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEКATA U OBLASTI OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 17.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA КUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČКE КAPACITETE
Rok za dostavljanje prijava je 16.03.2020. godine.