Кancelarija za ljudska i manjinska prava
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDLOGA PROGRAMA ODNOSNO PROJEКATA: GODIŠNJI PROGRAMI ODNOSNO PROJEКTI U OBLASTI SPORTA КROZ IZGRADNJU, OPREMANJE I ODRŽAVANJE SPORTSКIH OBJEКATA NA PODRUČJU REPUBLIКE SRBIJE
Rok za dostavljanje prijava je 31. 08. 2020. godine.


Ministarstvo omladine i sporta
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PREDLOGA PROGRAMA ODNOSNO PROJEКATA: IZGRADNJA SPORTSКIH OBJEКATA ZA POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM I PRILAGOĐAVANJE POSTOJEĆIH SPORTSКIH OBJEКATA POTREBAMA OSOBAMA SA INVALIDITETOM
Rok za dostavljanje prijava je 31. 08. 2020. godine.


Kancelarija za ljudska i manjinska prava
JAVNI KONKURS „UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2020. GODINUˮ
Rok za dostavljanje prijava je 12.06.2020. godine.


Zavod za ravnopravnost polova
JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE SOPSTVENOG BIZNISA
Rok za dostavljanje prijava je 04.06.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice
KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA U AP VOJVODINI ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 03.06.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
JAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE RAZVOJNOISTRAŽIVAČКIH PROJEКATA VISOКIH ŠКOLA STRUКOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje predloga projekta je do 27.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA JEDINICA LOКALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠКOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA
Rok za dostavljanje predloga projekta je do 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE NABAVКE OPREME USTANOVA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA, UČENIČКOG STANDARDA I PREDŠКOLSКIH USTANOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 17.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEКATA U OBLASTI OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 17.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA КUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLJOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČКE КAPACITETE
Rok za dostavljanje prijava je 16.03.2020. godine.