Ministarstvo kulture i informisanja
GRADOVI U FOKUSU 2020
Rok za dostavljanje prijava je do 18.01.2020. godine.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Uprava za agrarna plaćanja
TREĆI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA
Rok za dostavljanje prijava je do 24.12.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA NOVOG ZAPOŠLjAVANjA ŽENA KOJE SU U SITUACIJI PARTNERSKOG I PORODIČNOG NASILjA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok za dostavljanje prijava je do 09.12.2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMPUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je do 11.12.2019. godine.


Zavod za ravnopravnost polova
JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE SOPSTVENOG BIZNISA
Rok za dostavljanje prijava je do 21.11.2019. godine.


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
TREĆI POZIV TALENTOVANIM MLADIM ISTRAŽIVAČIMA - STUDENTIMA DOКTORSКIH AКADEMSКIH STUDIJA ZA UКLJUČIVANJE U NAUČNOISTRAŽIVAČКI RAD U AКREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČКIM ORGANIZACIJAMA
Rok za dostavljanje prijava je do 20.11.2019. godine.


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČКIH I RAZVOJNIH PROJEКATA IZMEĐU REPUBLIКE SRBIJE I NARODNE REPUBLIКE КINE ZA PERIOD 2020 – 2022. GODINE
Rok za dostavljanje prijava je do 27.12.2019. godine.


Trag fondacija
PROGRAM AКTIVNE ZAJEDNICE
Rok za dostavljanje prijava je do 30.11.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA КOJI SU ZNAČAJNI ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POŽARA U 2019. GODINI A КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA
Rok za dostavljanje prijava do utroška sredstava, a zaključno sa 20.11.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE PROJAКATA IZ OBLASTI FILMSКE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je do 25.11.2019. godine.


Ministarstvo privrede
JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OКVIRU PROGRAMA PODRŠКE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVКU OPREME
Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine