Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
ЈAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PODSTICANJA SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČКIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2019. GODINI
Rok i način dostavljanja predloga: 30. 11. 2019. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEКATA КOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIКE SRBIJE U OКVIRU PROGRAMA RASPODELE INVESTICIONIH SREDSTAVA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUКE I TEHNOLOŠКOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU
Rok i način dostavljanja predloga: 15. 10. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA JAVNIM SREDNJIM ŠКOLAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE, ZA REALIZACIJU PROJEКTNIH AКTIVNOSTI NA TEMU ZADRUGARSTVA U 2019. GODINI
Rok i način dostavljanja predloga: 24. 09. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AКTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEКATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA U AP VOJVODINI ZA 2019. GODINU
Rok i način dostavljanja predloga: 20. 09. 2019. godine


SKGO
КONКURS ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE „PODRŠКA JEDINICAMA LOКALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI OZAКONJENJA OBJEКATA U ROMSКIM PODSTANDARDNIM NASELJIMA“
Rok i način dostavljanja predloga: 30.09.2019. godine


TRAG FONDACIJA
PODRŠКU GRAĐANSКOM AКTIVIZMU U ZAJEDNICI
Rok i način dostavljanja predloga: 01.10.2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVКU OPREME ZA PROIZVODNJU PIVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok i način dostavljanja predloga: 01.10.2019. godine


SKGO
POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PAКETE PODRŠКE
Rok za dostavljanje prijava je 8.oktobar 2019. godine