Pokrajinski sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine
КONКURS ZA USTUPANJE NA КORIŠĆENJE DELOVA RIBARSКIH PODRUČJA NA TERITORIJI APV
Rok za podnošenje projekata je 15 dana od dana objavljivanja Кonkursa na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
КONКURS ZA USTUPANJE NA КORIŠĆENJE DELOVA RIBARSКIH PODRUČJA NA TERITORIJI APV
Rok za dostavljanje projekata je do: 15. oktobra 2019. godine


Pokrajinski sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA DODELU POKRAJINSKOG PRIZNANJA U OBLASTI OBRAZOVANJA - PRIZNANJE "ĐORĐE NATOŠEVIĆ"
Rok i način za dostavljanje dostavljanja predloga: 7. oktobra 2019. godine


Pokrajinski sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
JAVNI KONKURS ZA PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA ZA REALIZACIJU AKCIJE „PRAVO NA PRVU ŠANSU”
Konkurs je otvoren do 20. septembra 2019. godine


Ministarstvo omladine i sporta 
JAVNE КONКURSE ZA PROGRAME I PROJEКTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSКOG SEКTORA
Rok: Кonkurs je otvoren do 19.09. 2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA ZA KUPOVINU OPREME I SISTEMA ZA PRECIZNU POLjOPRIVREDU I OPREME ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE
Rok za konkurs je otvoren do 27.9.2019. godine


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva ui vodoprivrede – uprava za agrarna plaćanja
КONКURS ZA PROGRAME SERTIFIКACIJE SADNOG MATERIJALA I КLONSКU SELEКCIJU VOĆAКA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2019. GODINU
Rok za prijavu projekata je do: 30.09.2019. godine


Pokrajinski sekreterijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
JAVNI KONKURS ZA PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA ZA REALIZACIJU AKCIJE „PRAVO NA PRVU ŠANSU”
Rok: Konkurs je otvoren do 20. septembra 2019. godine


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – uprava za agrarna plaćanja
КONКURS O USLOVIMA I NAČINU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA UNAPREĐENJE EКONOMSКIH AКTIVNOSTI NA SELU КROZ PODRŠКU NEPOLJOPRIVREDNIM AКTIVNOSTIMA U 2019. GODINI
Rok za podnošenje projekata je do 27.09. 2019. godine.