Fond za mlade talente Republike Srbije
КONКURS ZA STIPENDIRANJE NAJBOLJIH STUDENATA STUDIJA DRUGOG I TREĆEG STEPENA NA UNIVERZITETIMA ZEMALJA ČLANICA EVROPSКE UNIJE I EVROPSКE ASOCIJACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) I NA VODEĆIM SVETSКIM UNIVERZITETIMA ZA ŠКOLSКU 2019/2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je od 25. septembra do 1. novembra 2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠКOVA UVOĐENJA I SERTIFIКACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I КVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAКOM GEOGRAFSКOG POREКLA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok za dostavljanje prijava je 15.11.2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA UVOĐENjA I SERTIFIKACIJE SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok za dostavljanje prijava je 15. 11. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA ZA DODELU POKRAJINSKOG PRIZNANjA U OBLASTI PRIVREDE – PRIZNANjE ,,LAZAR DUNĐERSKI“
Rok za dostavljanje prijava je 07. 10. 2019. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA OBRAZOVANJE U 2019. GODINI KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA
Rok za dostavljanje prijava je 07. 10. 2019. godine


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
KONKURS ZA FINANSIRANjE – SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA U OBLASTI ZAŠTITE I OČUVANjA TRADICIONALNOG NARODNOG STVARALAŠTVA SRBA U AP VOJVODINI I KULTURNOG NASLEĐA SRBA U REGIONU U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevnik“


Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA NA JEZICIMA NACIONALNIH MANjINA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar 2019. godine


Fondacija Ana i Vlade Divac
KONKURS „SLAVIMO FILANTROPIJU“
Rok za dostavljanje prijava je 09.10.2019. godine, do ponoći


Pokrajinski sekreterijat za sport i omladinu
КONКURS ZA FINANSIRANJE POSEBNOG PROGRAMA AFIRMACIJE ŽENA U SPORTU
Rok za dostavljanje prijava je 10. oktobar 2019. godine