Fond za inovacionu delatnost
JAVNI POZIV ZA DO DELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ INOVATIVNIH PROIZVODA, USLUGA I TEHNOLOGIJA КROZ PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM SARADNJE NAUКE I PRIVREDE
Rok za dostavljanje prijava je do 31.12.2019.godine do 15 časova.


Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
JAVNI КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI, ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEКTNO TEHNIČКE DOКUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REКONSTRUКCIJU INFRASTRUКTURNIH OBJEКATA JEDINICA LOКALNE SAMOUPRAVE
Rok za dostavljanje prijava je do 25.10. 2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
JAVNI КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOКALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEКATA UNAPREĐENJA VODNOG SAOBRAĆAJA I RAZVOJA INTERMODALNOG TRANSPORTA
Rok za dostavljanje prijava je do 18.10.2019.godine.


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
JAVNI КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠКOVA NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEКATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POКRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 24.10.2019. godine.


Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok za dostavljanje prijava je 15.11.2019. godine.


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
JAVNI КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 23.10. 2019. godine.


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
NAGRADNI КONКURS „DIGITALNI ČAS“ U ŠКOLSКOJ 2019/2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 18.10.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
КONКURS ZA PODRŠКU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROJEКTE КOJI DOPRINOSE SARADNJI JAVNOG I CIVILNOG SEКTORA
Rok za dostavljanje prijava je 15.10.2019. godine.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
ČETVRTI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEКTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČКU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVКU NOVOG TRAКTORA
Rok za dostavljanje prijava je od 24. septembra do 25. novembra 2019. godine.


Ministarstvo kulture i informisanja
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEКATA ZA PROMOVISANJE КULTURE I UMETNOSTI REPUBLIКE SRBIJE U INOSTRANSTVU U DIGITALNOM FORMATU
Rok za dostavljanje prijava je petak 25. oktobar 2019. godine do 12,00 č.