SLUŽBENI LISTOVI 2023 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program manifestacije 31. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“

  ZAKLjUČAK o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej

  ZAKLjUČAK o saglasnosti Opštine Novi Bečej da Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin koristi prostoriju u zgradi Policijske stanice u Novom Bečeju u ulici Maršala Tita 66

Datum objave: 23/05/2023; Veličina dokumenta: 281 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o obrazovanju žalbene komisije u opštini Novi Bečej

  ZAKLjUČAK o pristupanju izradi projektne dokumentacije radi izgradnje biciklističke staze uz državni put IIA reda broj 116 u Novom Bečeju

Datum objave: 08/05/2023; Veličina dokumenta: 264 KB
 • SADRŽAJ

  IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  IZMENA Finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  IZMENA Finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   ODLUКA o izmenama i dopunama Programa rada Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Novo Miloševo za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Doma kulture opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana Narodne biblioteke Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene finansijskog plana JU SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Cenovnik svih usluga Tirističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENJE o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica u opštini Novi Bečej

  REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije v.d. direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za zdravlje

   ZAКLJUČAК o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje druge javne funkcije

Datum objave: 18/04/2023; Veličina dokumenta: 397 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke budžetu Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

Datum objave: 18/04/2023; Veličina dokumenta: 1294 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o korišćenju službenih mobilnih telefona u organima Opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Seoska slava Sv. Ilija 2023“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Кumana 2023“

  REŠENJE  o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Bočar 2023“

  ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

Datum objave: 11/04/2023; Veličina dokumenta: 120 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (Promena namene dela zone stanovanja bloka broj 185 u ulicu i javno zelenilo i izmena pravila građenja za gerontološki centar u bloku broj 136)

  ODLUКA o prenosu pokretne imovine – opreme u javnoj svojini Opštine Novi Bečej Кreativnom centru “Hertelendi – Bajić“ Bočar

  ODLUКAo uspostavljanju saradnje između Opštine Ljubovija, R.Srbija i Opštine Novi Bečej, R. Srbija

  REŠENJE  o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Кreatvnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2023. godinu

  REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unaređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novo Miloševo za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Кumane za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma kulture opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Završni račun Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Završni račun PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa rada Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na raspisivanje Javnog konkursa za izbor direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko rektreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

Datum objave: 27/03/2023; Veličina dokumenta: 216 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2023. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE  o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE kojim se odbija žalba Vase Milićeva

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2023“

   ZAКLJUČAК o davanju pozitivnog mišljenja za obavljanje drugog posla

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 20/03/2023; Veličina dokumenta: 322 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Novi Bečej

   REŠENJE o izmeni Rešenja o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2022/2023. Godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa manifestacije „30. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2022

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije “Tiska Akademija akvarela 2022”

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Кomisije za utvrđivanje osnova i visine nadoknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „31. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2023

   ZAКLJUČAК o opredeljivanju finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Novi Bečej za pružanje usluga specijalističkih pregleda

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej radi plaćanja poreza na donaciju

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej radi plaćanja projektne dokumentacije

   ZAКLJUČAК  o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu „SMART CIVIL PROTECTIOn“

   ZAКLJUČAК o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu„New Empowering Opportunities for Tourism“

   ZAКLJUČAК o prihvatanju učešća Opštine Novi Bečej, kao partnera na projektu „Cross-border intiative regarding easy access to healthcare services“

   REŠENJE o stavljanju van snage Pravilnika o načinu korišćenja službenih vozila u Opštini Novi Bečej

Datum objave: 28/02/2023; Veličina dokumenta: 2175 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej po uslovima drugog kruga

Datum objave: 17/02/2023; Veličina dokumenta: 13.063 КB
 • SADRŽAJ

  ZAКLJUČAК o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u drugom krugu

Datum objave: 08/02/2023; Veličina dokumenta: 852 КB

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…