Javne nabavke 2018

JAVNE NABAVKE 2018 Opštine Novi Bečej

 

26. Javna nabavka – Nabavka usluge fizičkog obezbeđenja objekata kulture, manifestacija koje će se održati u Novom Bečeju i licitacije državnog zemljišta

Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


25. Javna nabavka – Nabavka računara i računarske opreme

Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


24. Javna nabavka – Nabavka usluge organizacije "Velikogospojinski dani 2018"

Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


23. Javna nabavka – Tehničko biološka rekultivacija depresije u Kumanu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


22. Javna nabavka – Nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej

Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


21. Javna nabavka – Kancelarijski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


20. Javna nabavka – Izgradnja EKO ČESME u Kumanu

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


19. Javna nabavka – Nabavka usluge kombajniranja strnih žita, uljane repice, suncokreta i kukuruza sa prevozom na teritoriji opštine Novi Bečej.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


18. Javna nabavka – Održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na teritoriji opštine Novi Bečej, prema predmeru radova i tehničkim karakteristikama nabavke.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


17. Javna nabavka – nabavka radova na izgradnji postrojenja za pripremu vode za piće u Novom Bečeju - I faza

Odgovor na pitanje II (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


16. Javna nabavka – nabavka usluge organizacije programa sa tehničkom podrškom povodom obeležavanja 230 godina od dobijanja statusa "VAROŠI" Novi Bečej za dan 15.06.2018.godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


15. Javna nabavka – Popravka i održavanje lokalnih puteva, ulica i pružnih prelaza na teritoriji opštine Novi Bečej

Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Izmenjena konkursna dokumentacija (.pdf)
Obaveštenje o produženju roka (.pdf)
Odgovor na pitanje 2 (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


14. Javna nabavka – nabavka pića , napitaka i raznih prehrambenih proizvoda za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


13. Javna nabavka – nabavka usluge štampanja materjala i izrada novogodišnjeg štampanog materijala za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje2 (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


12. Javna nabavka – nabavka usluge suzbijanja komaraca i ambrozije na teritoriji opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


11. Javna nabavka – nabavka usluge snimanja ambrozije iz vazduha na teritoriji opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


10. Javna nabavka – nabavka usluge uklanjanja i predaje opasnog otpada sa teritorije opštine Novi Bečej ovlašćenom operateru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


9. Javna nabavka – nabavka usluge angažovanja poljočuvarske i patrolne službe u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje II (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


8. Javna nabavka – nabavka goriva po partijama za potrebe opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovor na pitanje I (.pdf)
Odgovor na pitanje (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


7. Javna nabavka – nabavka građevinskog materijala za potrebe prognanih lica u opštini Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


6. Javna nabavka – nabavka usluge uklanjanje leševa životinja sa teritorije opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


5. Javna nabavka usluge – za prikupljanje ponuda za javnu nabavku usluge uklanjanja i predaje opasnog otpada sa teritorije opštine Novi Bečej ovlašćenom operateru

Obaveštenje o obustavi postupka (.pdf)
Odluka o obustavi postupka (.pdf)
Odgovori na pitanja I (.pdf)
Odgovori na pitanja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


4. Javna nabavka  – Izrada projektne studije opravdanosti izrade pristaništa u Novom Bečeju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Odgovori na pitanja (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


3. Javna nabavka  – Nabavka usluge reprezentacije za potrebe opštine Novi Bečej, po partijama

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


2. Javna nabavka  – Javna nabavka električne energije za javnu rasvetu i objekte opštine Novi Bečej

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)


1. Javna nabavka  – Nabavka usluge organizacije nastupa Opštine Novi Bečej na Međunarodnom Sajmu turizma

Obaveštenje o zaključenju ugovora (.pdf)
Odluka o dodeli ugovora (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (.pdf)
Javne nabavke 2017

 

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…