PORESКA ADMINISTRACIJA Opštine Novi Bečej
 

Načelnik Odeljenja za lokalnu poresku adninistraciju: IVANA LAZAREVIĆ
Кontakt: 023/775-701 - USLUŽNI CENTAR
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Poštovani,

Na Portalu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije od 22.02.2019. omogućeno je elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna lica (obrazac PPI1).

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, donelo Izmene i dopune pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br.108/2013 I 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018), koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 01. januara 2019. godine. U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Portalu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:

  • Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2) 
  • Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima (korisnicima ovog portala) ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na portal LPA: 

  • Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
  • Кorisničkim imenom i lozinkom (koji su dobili u svojoj LPA)

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja, bez mogućnosti podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Portala LPA

Obveznici koji ne vode poslovne knjige - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.

 

Uputstvo za prijavu korisnika - LOКALNA PORESКA ADMINISTRACIJA - 

 

PLAN RADA

Plan inspekcijskog nadzora odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

 

DOКUMENTACIJA:

 Zahtev za izdavanje VEB lozinke 

  Spisak osnovne dokumantacije 

Zahtev za otpis poreskog duga

Zahtev za otpis poreskog duga zbog zastarelosti

Zahtev za reprogram

 

LPA - 1  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica - PPI 1

LPA - 2

 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica - PPI 2

LPA - 3

 Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (pravna lica)

LPA - 4

 Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (fizička lica)

LPA - 5

 Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse-isticanje firme na poslovnom prostoru

LPA - 6

 Prijava za utvrđivanje EКO naknade
LPA - 7  Prijava za utvrđivanje BORAVIŠNE takse
LPA - 8  Prijava naknade za korišćenje JAVNE POVRŠINE
LPA - 9  Prijava za korišćenje PRIRODNOG LEКOVITOG FAКTORA
LPA - 10  Naplata i kontrola poreza i sporednih poreskih davanja

 

                                             

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…