GRUPA ZA  BUDŽET I TREZOR Opštine Novi Bečej

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije: NATALIJA MIĆANOVIĆ, dipl. ekonomista
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ŠEF ODSEКA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Službe;
 • obavlja poslove iz oblasti delokruga Službe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vrši raspored poslova u Službi;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga Odluke o budžetu i dopunskom budžetu opštine;
 • analizira zahteve za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava;
 • izveštava korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka;
 • izveštava korisnike o visini planiranih aproprijacija;
 • vrši izradu i praćenje tromesečnih kvota, u saradnji sa zaposlenima u službi trezora i službi interne kontrole prati izvršenje budžeta;
 • utvrđuje praćenje i kontrolu naplate prihoda, na osnovu knjigovodstvenih isprava;
 • vrši informatičku obradu nastalih poslovnih promena radi knjiženja za organe uprave i korisnike sredstava budžeta za koje je to određeno Odlukom o budžetu;
 • izrađuje mesečna stanja i preglede vezane za budžet opštine Novi Bečej po uputstvima pretpostavljenih;
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta;
 • prati poštovanje zakonskih rokova pripreme nacrta budžeta i finansijskih izveštavanja;
 • obavlja samostalno složene poslove nadžora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI TREZORA I BUDŽETA

Službenik: DRAGANA RADIŠIĆ
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja samostalno poslove i to: projekcije i praćenje priliva sredstava na konsolidovani račun trezora i zahteve za praćenje rashoda (analiza gotovinskih tokova, plana izvršenja budžeta i servisiranje duga);
 • definisanje tromesečnih, mesečnih i dnevnih kvota obaveza i plaćanja;
 • evidentiranje preuzetih obaveza;
 • rezervaciju aproprijacije i kvote za plaćanje;
 • prati izvršenje ugovora o javnoj nabavci;
 • priprema primljenih ispravnih faktura za plaćanje i praćenje rokova za plaćanje;
 • vodi evidenciju dostavljenih zahteva za svakog korisnika i koordinira rad sa korisnicima budžeta;
 • prati i kontroliše prilive sredstava po osnovu odobrenih pozajmica, odnosno odlive sredstava po osnovu vraćanja pozajmica;
 • prati  kalendar i  učestvuje u  izradi završnog računa КRT-a;  
 • vrši proveru primene zakona  u  pogledu poštovanja pravila interne kontrole; 
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI TREZORA

Službenik: JOVANA CVIJANOVIĆ
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje  složene  poslove, u  koordinaciji sa  zaposlenim koji  obavlja  složenije poslove trezora i to: vodi glavnu knjigu trezora, projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteve za praćenje rashoda, vodi evidenciju dostavljenih zahteva za svakog korisnika;
 • priprema primljenih ispravnih faktura za plaćanje i praćenje rokova za plaćanje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi  spadaju  u  delokrug rada  ovog radnog mesta  ili mu  budu  određeni od  strane načelnika  Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 149. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…