ODSEК ZA BUDŽET, TREZOR I FINANSIJE Opštine Novi Bečej

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije: NATALIJA MIĆANOVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 107
Radno vreme: 7-15 h 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ŠEF ODSEКA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Službe;
 • obavlja poslove iz oblasti delokruga Službe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vrši raspored poslova u Službi;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga Odluke o budžetu i dopunskom budžetu opštine;
 • analizira zahteve za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava;
 • izveštava korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka;
 • izveštava korisnike o visini planiranih aproprijacija;
 • vrši izradu i praćenje tromesečnih kvota, u saradnji sa zaposlenima u službi trezora i službi interne kontrole prati izvršenje budžeta;
 • utvrđuje praćenje i kontrolu naplate prihoda, na osnovu knjigovodstvenih isprava;
 • vrši informatičku obradu nastalih poslovnih promena radi knjiženja za organe uprave i korisnike sredstava budžeta za koje je to određeno Odlukom o budžetu;
 • izrađuje mesečna stanja i preglede vezane za budžet opštine Novi Bečej po uputstvima pretpostavljenih;
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta;
 • prati poštovanje zakonskih rokova pripreme nacrta budžeta i finansijskih izveštavanja;
 • obavlja samostalno složene poslove nadzora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili pomoćnika načelnika Opštinske uprave za finansije.

 

RUКOVODILAC SLUŽBE:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Službe;
 • obavlja poslove iz oblasti delokruga Službe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vrši raspored poslova u Službi;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga Odluke o budžetu i dopunskom budžetu opštine;
 • analizira zahteve za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava;
 • izveštava korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka;
 • izveštava korisnike o visini planiranih aproprijacija;
 • vrši izradu i praćenje tromesečnih kvota, u saradnji sa zaposlenima u službi trezora i službi interne kontrole prati izvršenje budžeta;
 • utvrđuje praćenje i kontrolu naplate prihoda, na osnovu knjigovodstvenih isprava;
 • vrši informatičku obradu nastalih poslovnih promena radi knjiženja za organe uprave i korisnike sredstava budžeta za koje je to određeno Odlukom o budžetu;
 • izrađuje mesečna stanja i preglede vezane za budžet opštine Novi Bečej po uputstvima pretpostavljenih;
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta;
 • prati poštovanje zakonskih rokova pripreme nacrta budžeta i finansijskih izveštavanja;
 • obavlja samostalno složene poslove nadžora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili pomoćnika načelnika Opštinske uprave za finansije.

 

 1. GRUPA ZA BUDŽET I TREZOR

POSLOVI TREZORA I BUDŽETA

Službenik: DRAGANA RADIŠIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 107
Radno vreme: 7-15 h
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja složene poslove kontrole i naplate sa umereno visokim nivoom odgovornosti i samostalnosti u radu u sledećim oblastima: pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja, - poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, lokalne komunalne takse za pravna lica i preduzetnike, i naknada u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze, obaveza po osnovu naknade i komunalnih taksi za koje je zakonom propisano da se utvrđuje rešenjem;
 • podnosi zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, preispituje prvostepeno rešenje, odnosno daje izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku,
 • informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili pomoćnika načelnika Opštinske uprave za finansije.

 

POSLOVI TREZORA

Službenik: JOVANA CVIJANOVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 107
Radno vreme: 7-15 h
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene poslove, u koordinaciji sa zaposlenim koji obavlja složenije poslove trezora i to:
 • vodi glavnu knjigu trezora, projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteve za praćenje rashoda, vodi evidenciju dostavljenih zahteva za svakog korisnika;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili pomoćnika načelnika Opštinske uprave za finansije

         2. GRUPA ZA FINANSIJSKE POSLOVE OPŠTINSKE UPRAVE

POSLOVI KNJIGOVODSTVA

Službenik: ALEKSANDRA NOSONJIN
Кontakt: 023/772-320, lokal 124
Radno vreme: 7-15 h
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OPIS POSLA:

 

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…