Za razmatranje i davanje predloga o pitanjima koja se pripremaju za razmatranje na sednicama Veća, Veće može obrazovati Radna tela radi obavljanja određenog zadatka. Mandat Radnog tela prestaje izvršenjem zadatka i podnošenjem izveštaja Veću.

Radna tela obrazuju se aktom Veća kojim se određuju njihovi zadaci, utvrđuje broj i sastav članova i vreme na koje se imenuju.

Predsednik radnog tela je, po pravilu, član Veća zadužen za oblast za koju se radno telo obrazuje.

Članovi radnih tela su članovi Veća i zaposleni u Opštinskoj upravi, a mogu biti i pojedinci – stručnjaci za određena pitanja.

Radna tela Opštinskog veća opštine Novi Bečej su:

 
 • КOMISIJE

  INTERRESORNA КOMISIJA ZA PROCENU POTREBA PRUŽANJA DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠКE DETETU, UČENIКU I ODRASLOM SA TERITORIJE OPŠTINE NOVI BEČEJ
  • SLAĐANA VASILJEVIĆ, predsednik
  • DR JOVANA ŠLJAPIĆ, član
  • LJUBOV RADIŠIĆ, član
  • DALIBORКA DUJIN, član
  • DRAGANA MILOŠEV, koordinator
   

  ODREĐIVANJE DOКTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROКA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI

  • DR JOVANA ŠLJAPIĆ
  • DR MARIJA RADOŠEVIĆ
  • DR MIRJANA MILJEVIĆ
  • DR MILICA MIŠIĆ
  • DR MARTA GVOZDENOVIĆ
  • DR MIКICA STANКOVIĆ
  • DR SVETLANA NIКOLIĆ
  • DR DANIJELA MILOVANOV
  • DR MARIJANA PAJIĆ
  • DR SAŠA STANULOV
  • DR SUZANA PERIŠIĆ
  • DR VESELIN BOŠКOV
  • DR JOVAN OGNJENOVIĆ
  • DR ALEКSANDAR ANDONOV
  • DR IVAN PETROVIĆ
  • DR MILANA MALJAH
  • DR SLAVICA STOJIĆ
  • DR JASMINA ISAКOV
  • DR SREDOJE STANAĆEV
  • DR DRAGANA DUJIN PECARSКI
  • DR КRISTINA ŠIMON
  • DR TAMARA SКAКIĆ