SEDNICE SКUPŠTINE Opštine Novi Bečej

 

Na osnovu člana 42. Statuta opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 6/2019) i člana 106. i 112. Poslovnika Skupštine opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 11/2019)

 

S A Z I V A M

21. SEDNICU SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

ZA 22.11.2022. godine (UTORAК)

 

 

Sednica će se održati u Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u Novom Bečeju, sa početkom u 9,00 časova.

 

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu, (izvestilac: Olivera Janjić, načelnik Odeljenja za privredu i finansije);
 2. Usvajanje Izveštaja o prihodima i rashodima Budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01.-30.09.2022. godine, (izvestilac: Olivera Janjić, načelnik Odeljenja za privredu i finansije);
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prosečnih  cena  kvadratnog  metra  odgovarajućih  nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej, (izvestilac: Ivana Lazarević, načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju);
 4. Donošenje Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej, (izvestilac: Ivana Lazarević, načelnik Odeljenja za lokalnu poresku administraciju);
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o privremenom određivanju nadležnog organa za zaštitu imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej; (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave opštine Novi Bečej);
 6. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za opštinu Novi Bečej, (izvestilac: Valentina Vlaškalin, sekretar Skupštine opštine Novi Bečej);
 7. Donošenje Odluke o davanju na korišćenje bez naknade pokretne stvari u javnoj svojini Opštine Novi Bečej Javnom preduzeću „Кomunalac“ Novi Bečej, (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave Novi Bečej);
 8. Donošenje Odluke izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji opštine Novi Bečej, (izvestilac: Živa Neatnica, načelnik Odeljenja inspekcijskih službi opštine Novi Bečej);
 9. Donošenje Rešenja o  davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej, (izvestilac: Ivica Vlahović, v.d. direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji Programa vaspitno-obrazovnog rada  Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2021/2022. godinu, (izvestilac: Ivica Vlahović, v.d. direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2022/2023. godinu, (izvestilac: Ivica Vlahović, v.d. direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 12. Donošenje Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Novi Bečej, (Izvestilac: Dragan Rauški, predsednik Кomisije za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Novi Bečej);
 13. Odbornička pitanja;

 

   

 

Broj: II 02-06-1-86/2022                                                                                                          Predsednik

    Dana: 14.11.2022. godine                                                                                                     Skupštine opštine   

         Novi  Bečej                                                                                                                        Milovan Baštovanov

 

 


                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…