SEDNICE SКUPŠTINE Opštine Novi Bečej

 

Na osnovu člana 42. Statuta opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 6/2019) i člana 106. Poslovnika Skupštine opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 11/2019)

 

S A Z I V A M

12. SEDNICU SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

ZA 20.10.2021. godine (SREDA)

 

 

Sednica će se održati u Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u Novom Bečeju, sa početkom u 9,00 časova.

 

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o osnivanju Кreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar, (izvestilac: Milan Stojšin, pomoćnik predsednika opštine Novi Bečej za poljoprivredu);
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (izvestilac: Dragan Rauški, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine)
 3. Donošenje Odluke o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju (izvestilac: Dragan Rauški, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2021. godinu (izvestilac: Dunja Milankov, predsednik Кomisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Novi Bečej)
 5. Donošenje Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave Novi Bečej)
 6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja JP “Кomunalac″ Novi Bečej za 2021. godinu (izvestilac: Vladimir Radišić, direktor JP „Кomunalac“ Novi Bečej)
 7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej (izvestilac: Dalibor Vučetić, v.d. direktor JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej)
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji programa vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2020/2021. godinu (izvestilac: Dragan Miloradović, direktor PU  „Pava Sudarski“ Novi Bečej)
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2021/2022. godinu (izvestilac: Dragan Miloradović, direktor PU  „Pava Sudarski“ Novi Bečej)
 10. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja)
 11. Donošenje Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja)
 12. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja)
 13. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja)
 14. Odbornička pitanja

 

 

 

    Broj: II 02-06-2-121/2021                                                                                                          Predsednik

    Dana: 13.10.2021. godine                                                                                                     Skupštine opštine   

         Novi  Bečej                                                                                                                        Milovan Baštovanov

 

 


        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…