ODBORNICI Skupštine opštine Novi Bečej

Skupština opštine Novi Bečej broji trideset jednog (31) odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Odbornici iz svojih redova tajnim glasanjem biraju predsednika Skupštine, čiji mandat traje kao i mandat odbornika Skupštine opštine (4.godine).

 

ODBORBICI SKUPŠTINE OPŠTINE:

1. Mirjan Jakšić
2. Ljiljana Štrbac
3. Zora Rakić
4. Borislava Tapavički
5. Igor Vujović
6. Marina Vioglavin
7. Miroslav Macura
8. Jovan Stančić
9. Isidora Martinov
10. Marija Šugić
11. Borislav Santrač
12. Željko Ostojić
13. Milenko Garčev
14. Goran Stančić
15. Saša Šućurović
16. Anđelka Korovljev
17. Dragan Vlajkov
18. Radoslav Šećerov
19. Ivan Jakšić
20. Nevena Subotić
21. Igor Munćan
22. Milivoj Vrebalov Miša
23. Ljiljana Bognić
24. Miroslav Glavaški - Bata Trbić
25. Radojka Maljugić
26. Milovan Baštovanov
27. Nikola Arsenov
28. Ivica Milankov
29. Miodrag Stanaćev
30. Grozda Otašević
31. Laslo Ilia

NADLEŽNOSTI ODBORNIKA:

  • Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih komisija;
  • predlaže Skupštini raspravu o određenim pitanjima;
  • podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa;
  • postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.


Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine.                                              

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…