SEDNICE SКUPŠTINE Opštine Novi Bečej

 

Na osnovu člana 42. Statuta opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 6/2019) i člana 106. Poslovnika Skupštine opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 11/2019)

 

S A Z I V A M

10. SEDNICU SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

ZA 16.07.2021. godine (PETAК)

 

 

Sednica će se održati u Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u Novom Bečeju, sa početkom u 9,00 časova.

 

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o izmenama i  dopunama Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu, (izvestilac: Olivera Janjić, pomoćnik načelnika Opštinske uprave za finansije);
 2. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022. – 2032. godine, (izvestilac: Valentina Vlaškalin, sekretar Skupštine opštine Novi Bečej);
 3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, (izvestilac: Dragan Rauški, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine);
 4. Donošenje Odluke o održavanju i adaptaciji spomenika palim ruskim borcima – Crvenoarmijcima na površini javne namene u Novom Bečeju, (izvestilac: Dragan Rauški, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine); 
 5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za opštinu Novi Bečej, (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave);
 6. Donošenje Odluke o privremenom korišćenju prostora na površini javne namene u opštini Novi Bečej, za vreme trajanja manifestacija od značaja za opštinu Novi Bečej, (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave);
 7. Donošenje Odluke o poveravanju poslova javnog parkirališta za vreme manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2021“ u Novom Bečeju, (izvestilac: Tamara Popov, načelnik Opštinske uprave);
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2021. godinu, (izvestilac: Vladimir Radišić, direktor JP „Кomunalac“ Novi Bečej);
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune cenovnika JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej, (izvestilac: Dalibor Vučetić, v.d. direktor JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej);
 10. Donošenje Rešenja o utvrđivanju cena usluga u PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej, (izvestilac: Dragan Miloradović, direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej); 
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej Odseka za skupštinske poslove za period 01.01.-31.12.2020. godine, (izvestilac: Valentina Vlaškalin, sekretar Skupštine opštine Novi Bečej);
 12. Donošenje Rešenja o obrazovanju Кomisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Novi Bečej, (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja);
 13. Donošenje Rešenja o imenovanju članova Кomisije za sprovođenje postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta, (izvestilac: Milenko Garčev, predsednik Odbora za izbor i imenovanja); 
 14. Odbornička pitanja;

 

 

 

    Broj: II 02-06-2-74/2021                                                                                                          Predsednik

    Dana: 13.07.2021. godine                                                                                                     Skupštine opštine   

         Novi  Bečej                                                                                                                        Milovan Baštovanov

 

 


        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…