SEDNICE SКUPŠTINE Opštine Novi Bečej

 

Na osnovu člana 42. Statuta opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 6/2019) i člana 106. i 112. Poslovnika Skupštine opštine Novi Bečej (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 11/2019)

 

S A Z I V A M

27. SEDNICU SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

ZA 10.10.2023. godine (UTORAК)

 

 

Sednica će se održati u Skupštinskoj sali u zgradi Radničkog univerziteta u Novom Bečeju, sa početkom u 9,00 časova.

 

Za sednicu se predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Novi Bečej, (izvestilac: Ljiljana Štrbac, predsednica Odbora za administrativno – mandatna pitanja);
 2. Usvajanje Izveštaja o prihodima i rashodima Budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01.do30.06.2023. godine, (izvestilac: Olivera Janjić, načelnica Odeljenja za finansije i privredu);
 3. oDonošenje Odluke o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije radne zone „Izlaz“ u Novom Bečeju, (izvestilac: Dragan Rauški, načelnik Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine);
 4. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej za period od 01.01.-31.12.2022. godine,(izvestilac: Valentina Vlaškalin, sekretarka Skupštine opštine Novi Bečej);
 5. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu predsednika Opštine Novi Bečej za 2022. godinu, (izvestilac: Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej);
 6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2022. Godinu, (izvestilac: Saša Maksimović, predsednik Opštine Novi Bečej);
 7. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinske uprave za period od 01.01.-31.12.2022. godine, (izvestilac: Tamara Popov, načelnica Opštinske uprave Novi Bečej);
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada  Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2022/2023. godinu, (izvestilac: Ivica Vlahović, direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 9. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2023/2024. godinu, (izvestilac: Ivica Vlahović, direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 10. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Programa rada Opštinske uprave Novi Bečej za 2023. godinu, (izvestilac: Tamara Popov, načelnica Opštinske uprave Novi Bečej);
 11. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2023. Godinu, (izvestilac: Dušan Radišić, predsednik Saveta Mesne zajednice Кumane);
 12. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Narodne biblioteke Novi Bečej za 2023. Godinu, (izvestilac: Vladimir Davidović, direktor Narodne biblioteke Novi Bečej);
 13. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. Godinu, izvestilac: Saša Dujin, direktor Turističke organizacije opštine Novi Bečej);
 14. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Finansijskog plana Javne ustanove Sportsko rekreativni centar jedinstvo Novi Bečej za 2023. Godinu, (izvestilac: Ranko Janjić, direktor JU SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej);
 15. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans finansijskog plana Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2023. godinu, (izvestilac: Ivica Vlahović, direktor PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej);
 16. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Odbora za izbor i imenovanja, (izvestilac: Željko Ostojić, član Odbora za izbor i imenovanja);
 17. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Novi Bečej, (izvestilac: Željko Ostojić, član Odbora za izbor i imenovanja);
 18. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miloje Čiplić“ Novi Bečej, (izvestilac: Željko Ostojić, član Odbora za izbor i imenovanja);
 19. Odbornička pitanja;

   

 

     Broj: I 02-06-36/2023                                                                                                             Predsednik

    Dana: 04.10.2023. godine                                                                                                   Skupštine opštine   

         Novi  Bečej                                                                                                                       Milenko Garčev

 

 


                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…