ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE SLUŽBE Opštine Novi Bečej


Načelnik Odeljenja za inspekcijske službe i Inspektor za zaštitu životne sredine: ŽIVA NEATNICA, dipl. inž.poljoprivrede
Telefon: (023) 772-320, lok 111
Fax: (023) 772-500
Radno vreme: 7-15 h
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga rada Odeljenja;
 • vrši koordinacijui nspekcijskog nadzora iz delokruga Odeljenja;
 • izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Odeljenja koje donose načelnik opštinske uprave i organi opštine;
 • priprema procenu rizika i godišnji plan inspekcijskih pregleda u oblasti zaštite životne sredine, izrađuje kontrolne liste i obavlja poslove inspektora za zaštitu životne sredine;
 • obavlja najsloženiji inspekcijski nadzor iz delokruga rada i po potrebi, rukovodi zajedničkim akcijama inspektora;
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada organa, organizacija i službi koje imaju javna ovlašćenja;
 • izrađuje nacrte akata iz nadležnosti Odeljenja koje donose načelnik opštinske uprave i drugi organi opštine;
 • priprema analize, izveštaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka i prikuplja podatke u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u odgovarajućoj oblasti;
 • kontroliše sprovođenje i izvršavanje zakona;
 • kontroliše pravilnu primenu propisa iz delokruga rada inspekcijske kontrole i nadzora i stara se o ujednačenom postupanju inspektora u sličnim ili istovetnim pregledima;
 • utvrđuje stanje u vezi sa tim i predlaže i priprema mere za sprečavanje i elimisanje štetnih posledica;
 • izrađuje izveštaje i druge materijale kojima se informišu nadležni organi i javnost o radu organa i stanju i problemima u određenoj oblasti iz delokruga rada;
 • vrši poslove opšptinskog turističkog inspektora;
 • podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;
 • obavlja poslove energetskog menadžera;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

U okviru Odeljenja za Inspekcijske službe su:

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…