SAŠA MAKSIMOVIĆ Predsednik opštine
 
 
KONTAKT
tel: 023/772-320, lokal/120
fax: 023/772-500
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
web:www.novibecej.rs

Rođen je 17. decembra 1976. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu završio je u Novom Bečeju, potom Srednju školu u Zrenjaninu. Inženjer je prehrambene tehnologije. U tri mandata obavljao funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije (od 2008-2016. godine). Bio je i na čelu Skupštine opštine Novi Bečej u periodu od 31.05.2013. - 01.10.2014. godine. Izabran za predsednika opštine Novi Bečej 25.05.2016. godine. Oženjen suprugom Majom, otac dvoje dece, sina Mihajla i ćerke Anastasije. Član je Srpke napredne stranke od njenog osnivanja.

 

Prema članu 42. Zakona o lokalnoj samoupravi izvršni organi opštine su predsednik opštine i opštinsko veće.

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za Predsednika opštine. Кandidat za Predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika Predsednika opštine iz reda odbornika koga bira Skupština opštine na isti način kao Predsednika opštine.

Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.

Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine su na stalnom radu u Opštini.

 

NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA OPŠTINE:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije;
 • usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • informiše javnost o svom radu;
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine;
 • odlučuje i zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija;
 • zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno sa društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena u kapital, kao i ugovore sa javnim preduzećima, odnosno sa društvima kapitala koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti, koja im nisu uložena u kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani;
 • zaključuje ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje druga lica za zaključenje tih ugovora;
 • odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora, stanova, garaža, garažnih mesta i dr. tzv. komercijalnih nepokretnosti;
 • odlučuje o pokretanju postupka za pribavljanje i raspolaganje pokretnih stvari i opreme manje vrednosti čija pojedinačna vrednost ne prelazi donji granični iznos nabavke male vrednosti utvrđen zakonom;
 • donosi Plan javnih nabavki za opštinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • vrši i druge poslove utvrđene  statutom i drugim aktima Opštine.

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…