SLUŽBENI LISTOVI 2024 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

  ODLUKA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (Promena namene dela bloka broj 173 – zelena pijaca)

  ODLUKA o izneni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini opštine Novi Bečej

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog oglasa o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej radi izgradnje, putem javnog nadmetanja

  ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namena i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENjE o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Kreatvnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar za 2024. godinu j

  REŠENjE o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2024. godinu

  REŠENjE o usvajanju Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjEo davanju saglasnosti na Izveštaj Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ o obavljanju ustupljenih poslova zoohigijene za period od 01.01.-31.12.2023. godine

  REŠENjE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP „Komunalac“ Novi Bečej

  REŠENjE o razrešenju i imenovanju člana Komisije za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

Datum objave: 14/03/2024; Veličina dokumenta: 410 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

  ODLUKA o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rešavanje pitanja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po osnovi Sporazuma o readmisiji u opštini Novi Bečej za period od 2024.-2026. godine

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Žalbene komisije Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  ZAKLjUČAK o davanju saglasnosti na zaključivanje Poravnanja

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 07/03/2024; Veličina dokumenta: 313 KB
 • SADRŽAJ

  PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2023“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji manifestacije međunarodna likovna kolonija 28. Tiska akademija akvarela

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije “Dani Laze Telečkog” za 2023. godinu

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „32. Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“ – 2024.

  REŠENjE o obrazovanju Komisije za realizaciju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

Datum objave: 31/01/2024; Veličina dokumenta: 8790 KB

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…