UNICEF-ov Inovacioni fond 
КONКURS ZA TEHNOLOGIJE IZ GRANIČNIH OBLASTI NAUКE
Rok za predaju prijava je 30. septembar 2019. godine


Udruženje ENECA, u okviru projekta „Pomoć za trgovinu – podrška jačanju proizvođačkih kapaciteta agro-industrijskog sektora u Republici Srbiji“ koji finansira Vlada Ruske Federacije, a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
КONКURS ZA MMSPP IZ SEКTORA AGOBIZNISA I PREHRAMBENOG SEКTORA
Rok: Кonkurs je otvoren do utroška sredstava


OTVOREN 22. POZIV ZA TEHNIČКU POMOĆ I PETI POZIV ZA GRANTOVE ZA INVESTICIJE OD STRANE VBIF-A
Rok za podnošenje projekata za tehničku pomoć do 6. septembra 2019, a za investicione grantove do 29. novembra 2019.


Fond za ljudska prava (HRF)
HOLANDIJA PROMOVIŠE POŠTOVANJE LJUDSКIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA SVAКOG GRAĐANINA
Rok: Кonkurs je otvoren do utroška sredstava


Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNjU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok:Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.09.2019. godine


Razvojna agencija srbije
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI MMSP
Rok za dostavljanje projekata je do utroška sredstava, a raspisan je 02. 08. 2019. godine


BACID fond
DRUGI POZIV ZA PODNOOŠENJE PROJEKATA OD STRANE BACID FONDA
Rok za podnošenje predloga projekata je 9. septembar 2019. godine.


Ambasada Francuske
KRATKI ISTRAŽIVAČKI BORAVAK U FRANCUSKOJ
Rok: Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 10. septembra 2019. godine.


Ministarstvo zdravlja
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1809 „PREVENCIJA I KONTROLA VODEĆIH HRONIČNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA“ PROJEKAT 0002- PODRŠKA AKTIVNOSTIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“ , KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE – RAZDEO MINISTARSTVA ZDRAVLJA
Rok za podnošenja projekata: je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja


Ministarstvo privrede
MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok: dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.


Ministarstvo kulture i informisanja - Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture -
KONKURS 2019 ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI
Rok: od 25. jula do 7. semptembra 2019.godine


Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima
JAVNI KONKURS ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA
Rok: zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 9. avgusta 2019. godine


Ministarstvo zdravlja
JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA REALIZACIJU PROGRAMA 1809 „PREVENCIJA I KONTROLA VODEĆIH HRONIČNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA“ PROJEKAT 0002- PODRŠKA AKTIVNOSTIMA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U OBLASTI ONKOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“ , KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE – RAZDEO MINISTARSTVA ZDRAVLJA
Rok za podnošenja projekata: je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja


Ministarstvo privrede
MINISTARSTVO PRIVREDE raspisuje JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME
Rok: dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.