Ministarstvo kulture i informisanja - Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture -
KONKURS 2019 ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI
Rok: od 25. jula do 7. semptembra 2019.godine


Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima
JAVNI KONKURS ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA
Rok: zaključno sa poslednjim danom roka za konkurisanje, odnosno 9. avgusta 2019. godine


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uprava za agrarna plaćanja
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE DIGITALIZACIJE STOČARSKE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U 2019. GODINI
Rok: od 01. septembra 2019. godine do 01. marta 2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE, ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM
Rok: 22.07.2019. godine.


Ministarstvo zdravlja
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA ZA DODELU GRANTOVA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA ZAPODRŠKU DOMOVIMA ZDRAVLJA
Rok: do 29. jula 2019. godine (ponedeljak)


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA ZA 2019. GODINU
Rok: 05. jul 2019. godine do 15,30 časova.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
DRUGI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 25.06.2019. godine ili do utroška sredstava.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
JAVNI POZIV ZA PODSTICAJE ZA PRIPREMU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA
Rok: od 10.06.2019.do 09.09.2019. godine.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE BILJNIH KULTURA U 2019. GODINI
Rok: od 27. maja do 30. avgusta 2019. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVAZA SUFINANSIRANjE IZDAVANjA MONOGRAFIJA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok: 03.07.2019. godine