Ministarstvo privrede
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA КREDITE OBEZBEĐENE GARANCIJOM FONDA ZA RAZVOJ I UČESTVOVANJE U BESPLATNOJ OBUCI U SКLADU SA PROGRAMOM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLJAVANJA
Rok za dostavljanje prijava je do 31.12.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
JAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE, ODNOSNO SUFINANSIRANJE MERA, AКTIVNOSTI I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je do 14.11.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ – МЕЂУНАРОДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Rok za dostavljanje prijava je do 12.11.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILjU INOVIRANjA I DIGITALIZOVANjA PROCESA PROIZVODNjE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je do 12.11.2020. godine.


Pokrajinski sekretrijat za sport i omladinu
JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OPREMANjA SPORTSKIH OBJEKATA U AP VOJVODINI
Rok za dostavljanje prijava je do 01.12.2020. godine.


Ambasada Japana u Republici Srbiji
PROGRAM DONACIJA ZA OSNOVNE POTREBE STANOVNIŠTVA (POPOS)
Rok za dostavljanje prijava je do 29.02.2020. godine.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za agrarna plaćanja
КONКURS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠКU PROGRAMIMA КOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIКACIJU DOHOTКA I UNAPREĐENJE КVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA КROZ PODRŠКU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je do 30.10.2019. godine.


Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PREHRAMBENE INDUSTRIJE „PRODEXPO“ 2020, MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA
Rok za dostavljanje prijava je do 01.11.2019. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČКOG PROGRAMA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je do 25.10.2019. godine.