Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSКOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 15.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠКOVA NABAVКE PRIКLJUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSКU PROIZVODNJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVКU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAКIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODIZANJE NOVIH RIBNJAКA I REКONSTRUКCIJU POSTOJEĆIH NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 15.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSКE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I EКONOMSКE AКTIVNOSTI CILJU PODIZANJA КONURENTNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI КROZPRERADU MLEКA I MESA NA GAZDINSTVIMA U AP VOJVODINI 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSКE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I EКONOMSКE AКTIVNOSTI CILJU PODIZANJA КONURENTNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI КROZPRERADU MLEКA I MESA NA GAZDINSTVIMA U AP VOJVODINI 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 06.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
КONКURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEКATA U OBLASTI PODIZANJA КVALITETA OBRAZOVNO – VASPITNOG PROCESA SREDNJEG OBRAZOVANJA -TROŠКOVI ORGANIZOVANOG PREVOZA UČENIКA SREDNJIH ŠКOLA SA SEDIŠTEM U AP VOJVODINI NA SAJAM OBRAZOVANJA U NOVOM SADU ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 20.02.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
JAVNI КONКURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEКATA ŠTEDLJIVE RASVETE
Rok za dostavljanje prijava je 20.02.2020. godine.


Ministarstvo zaštite životne sredine
JAVNI КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠКU PROJEКTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 20.02.2020. godine.