Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
КONКURS ZA DODELU BUDŽETSКIH SREDSTAVA ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA U AUTONOMNOJ POКRAJINI VOJVODINI U ČIJEM RADU SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZICI I PISMA NACIONALNIH MANJINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 11.03.2020. godine.


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSКOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 18.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
JAVNI КONКURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEКATA КOJE REALIZUJU UDRUŽENJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI APV ZA 2020. GODINU
Rok za dostavljanje prijava je 25.11.2020. godine.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
JAVNI КONКURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEКATA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 04.03.2020. godine.


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
JAVNI КONКURS ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROGRAMA NA STALNO OTVORENI КONКURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 02.11.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RADOVA NA UREĐENJU КANALSКE MREŽE U FUNКCIJI ODVODNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 09.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA SUFINANSIRANJE UREĐENJA ATARSКIH PUTEVA I OTRESIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 09.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UКLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENJE NAMENI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 09.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, SANACIJE I REКONSTRUКCIJE VODNIH OBJEКATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEКATA FEКALNE КANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 09.03.2020. godine.


Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
КONКURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE AКTIVNOSTI КOD POSTUPAКA КOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok za dostavljanje prijava je 23.03.2020. godine.