JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

 

18.03.2019.

JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 115 U NOVOM BEČEJU


Odsek za urbanizam,stambeno komunalne poslove,građevinarstvo, održivi ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine OGLAŠAVA JAVNI UVID NACRTA PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 115 U NOVOM BEČEJU

JAVNO SE IZLAŽE tekst i grafički deo Nacrta Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju.

TRAJANjE JAVNOG UVIDA je trideset dana, počevši od 19.03.2019. godine, radnim danima od 7 do 15 časova.

MESTO JAVNOG UVIDA je u zgradi Opštine Novi Bečej, ulica Žarka Zrenjanina br.8. kancelarija br. 12. Materijal će biti dostupan i na internet strani opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

INFORMACIJE o Nacrtu Plana detaljne regulacije bloka 115 u Novom Bečeju zainteresovana pravna i fizička mogu dobiti od stručne službe nadležne za poslove urbanizma, radnim danima u vremenu od 11. do 13. časova i to od Dragana Rauškog ili Jadranke Stanaćev.

PRIMEDBE I SUGESTIJE za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu u pismenom obliku i predaju ih u kancelariji br.16.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove opštine Novi Bečej održaće se 22.04.2019.godine u zgradi JP ,,Urbanizam i putevi“ Novi Bečej, Maršala Tita 8. u Novom Bečeju, sa početkom u 12 časova.

Šef odseka
Dragan Rauški dipl.građ.inž.Dokumenta:

 Izvod iz PGR NB sa položajem obuhvata PDR (.jpg)

 Postojeća funkcionalna organizacija u obuhvatu plana, sa pretežnom namenom prostora (.jpg)

 Granica obuhvata (.jpg)

 Planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine  (.jpg)

 Saobraćajna infrastruktura i atmosferska kanalizacija sa nivelacionim rešenjem  (.jpg)

 Mreže  i objekti infrastrukture  (.jpg)

 Regulacione linije ulica i javnih površina i građevinske linije objekata  (.jpg)

 Karakteristični poprečni profili ulica  (.jpg)

 Određivanje površina javne namene i sprovođenje plana  (.jpg)

 Planirana parcelacija  (.jpg)

 Tekstualni deo  (.pdf)

 


15.03.2019.

Javna rasprava za Nacrt Programa razvoja poljoprivrede opštine Novi Bečej sa akcionim planom


Poštovani sugrađani,
Sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dodelio je opštini Novi Bečej sredstva po konkursu za sufinansiranje projekata jedinica lokalnih samouprava za unapređenje izrade i sprovođenje efikasnih regionalnih i lokalnih javnih politika u 2018. godini izrađen je Nacrt Programa razvoja poljoprivrede opštine Novi Bečej sa akcionim planom.


Opštinsko veće je odlučilo da pokrene Javnu raspravu i uključi i VAS, građane opštine Novi Bečej, te VAS pozivamo učestvujete u javnoj raspavi kao i da prisustvujete sednici Javnoj raspravi koja će se održati u sredu, 20.03.2019. u 10 časova u svečanoj sali opštine Novi Bečej.

Takođe, odgovore na sva pitanja možete dobiti slanjem upita na meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Na isti meil možete slati svoje komentare, primedbe i sugestije.

S poštovanjem
Saša Maksimović

26.10.2018.

JAVNA RASPRAVA ZA IZBOR GRBA OPŠTINE NOVI BEČEJ

Formular za glasanje možete popuniti OVDE


JAVNA RASPRAVA O BUDŽETU 2019. GODINE


Odluka o sprovođenju javne rasprave o budžetu 2019. godine (.pdf)
Nacrt budžeta za 2019. godinu (.pdf)


 JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA OPŠTINE NOVI BEČEJ

Javna rasprava o nacrtu statuta opštine Novi Bečej održaće se u periodu od 5.11.2018. do 19.11.2018. god. Sve primedbe ili pitanja mogu se slati na meil Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  Javna sednica održaće se 19.11.2018. u 16:00 časova u svečanoj sali opštine Novi Bečej, Žarka Zrenjanina 8. 

Odluka o sprovođenju javne rasprave (.pdf)

Nacrt statuta opštine Novi Bečej (.pdf)


Javna rasprava o nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej za period 2017-2021.


ZAKAZUJE SE postupak javne rasprave o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Novi Bečej za period 2017-2021. za ponedeljak, 18. decembar 2017. godine, sa početkom u 08.00 časova.


Propisi u jedinicama Lokalne samouprave (JLS) Novi Bečej  (doc)

Obaveštenje o javnoj raspravi  (doc)


Javna rasprava o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja opštine Novi Bečej


Saopštenje o postupku javne rasprave o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja opštine Novi Bečej (pdf)

Nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine Novi Bečej 2015-2025(pdf)


Obrazac za komentare možete skinuti OVDE i popunjene poslati na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA U OPŠTINI NOVI BEČEJ


Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Novi Bečej  

Obaveštenje o postupku rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma u opštini Novi Bečej  

Obrazac za komentare možete skinuti OVDE i popunjene poslati ih na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.