ZAКLJUČAК O OBUSTAVLJANJU JAVNOG КONКURSA ZA RADNO MESTO PORESКI IZVRŠITELJ U OPŠTINSКOJ UPRAVI NOVI BEČEJ

Na osnovu člana 4. stav 8. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (''Službeni glasnik RS'', broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018), te člana 22. stav 1. Odluke o organizaciji opštinske uprave  (''Službeni list opštine Novi Bečej'', broj 31/2020) u postupku oglašavanja javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Bečej, Načelnik Opštinske uprave donosi sledeći

Z A К LJ U Č A К

            OBUSTAVLJA SE javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej za radno mesto: poreski izvršitelj – kontrolor naplate poreza i sporednih poreskih davanja, taksi i naknada na neodređeno vreme koji je predviđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej broj III 02-110-1/2021.

 

Zaključak 

Read 61 times

                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…