SLANO KOPOVO U FOKUSU 2019. GODINE

Opština Novi Bečej sa gradom Šandorfalva iz Mađarske do kraja marta 2020. godine sprovodi projekat u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija zvaničnog naziva „Rehabilitacija zajedničkog i kulturnog nasleđa u cilju budućeg razvoja regiona“.

Projekat se odnosi na dva zaštićena prirodna dobra - Specijalni rezervat prirode „Slano kopovo“, kada je u pitanju opština Novi Bečej, odnosno na jezero Nadoš koje se nalazi na teritoriji Šandorfalve, koja je i nosilac projekta.

Akcenat projekta je na promovisanju zajedničkih prirodnih i kulturnih vrednosti, pre svega, kroz turizam i turističke aktivnosti. Okosnica projekta u opštini Novi Bečej jeste Slano kopovo, a deo aktivnosti koji će se sprovoditi na području ovog specijalnog rezervata prirode podeljen je u dva segmenta.

„Jedan segment obuhvata infrastrukturne radove, od čega imamo izgradnju dva prilazna puta do samog spuštanja u rezervat i to priključak sa Miloševačkog puta u dužini od oko 400 metara sa proširenjem za parking i okretnicu za autobuse, kao i sa druge strane, izvan rezervata, omogućava se prilazak u dužini od oko 1.000 metara sa Bašaidske strane. Upravo na ovaj način ćemo umnogome omogućiti lakši prilaz, pre svega, turistima do samog rezervata, a takođe ćemo i stručnoj službi, odnosno ljudima koji rade na Slanom kopovu i koji tu obavljaju radove u okviru rezervata mnogo olakšati pristup samom lokalitetu. Što se tiče infrastrukturnih radova, predviđena je i izgradnja suvenirnice. S obzirom da je projekat turistički i bavi se promocijom, kako ovog lokaliteta, tako i samog Novog Bečeja, zamišljeno je da se u okviru projekta izrade i standardizuju suveniri. Izgradnjom i postavljanjem suvenirnice će ti suveniri imati prostor gde će biti izloženi i gde će se dalje plasirati na tržište“, objasnila je Silvija Ivanić, član projektnog tima.

S obzirom na činjenicu da je edukacija dece jedna od osnovnih funkcija rezervata „Slano kopovo“ i njegovog razvoja, u okviru aktivnosti biće postavljena i četiri informativno-edukativna interektivna punkta kao zamena za standardne info table sa često suvoparnim tekstovima. Takođe, u okviru projekta tokom naredne godine biće organizovane radionice za decu, foto-safari i Festival ždralova.

Kada je segment projekta koji se odnosi na kulturno nasleđe u pitanju i aktivnosti koje će tokom 2019. godine biti realizovane, Novica Blažin, takođe član projektnog tima, najavljuje: „Ono što predstavlja akcenat za kulturno nasleđe u opštini Novi Bečej koje ćemo u 2019. godini promovisati i realizovati u okviru ovog projekta jeste oragniazacija likovne kolonije „Tiska akademija akvarela“ i Festival narodnog stvaralaštva „Ričaj“ koji organizuje mađarska nacionalna zajednica. Što se tiče „Tiske akademije akvarela“ s obzirom da je akcenat stavljen ipak na prirodi, a jeste kombinacija prirodnih i kulturnih vrednosti, tema će po prvi put biti Slano kopovo, pa će umetnici, planirano je da ih bude dvanaest, pre svega iz Srbije i Mađarske, a pokušaćemo da dođemo i do gostiju iz Rumunije, imati zadatak da temu Slanog kopova predstave kroz vodu i boju na platnu. Plan je da se likovna kolonija održi od 12. do 18. avgusta sledeće godine. Umetnici će, dakle, bitu tu šest dana, a imaju obavezu sa svako ostavi po tri rada, pa će i fundus „Tiske akademije akvarela“, samim tim i Doma kulture opštine Novi Bečej, biti bogatiji za 36 radova. Umetnicima ćemo organizovati izlete do Slanog kopova gde će dobiti inspiraciju za svoja dela. Isto tako ćemo ih sprovesti i po Novom Bečeju i pokazati im neke druge kulturne i prirodne vrednosti. Na taj način oni će indirektno biti i posetioci, odnosno turisti opštine Novi Bečej.“

Vrednost dela projekta koji se odnosi na opštinu Novi Bečej iznosi oko 220 hiljada evra. Jedan od glavnih ciljeva projekta jeste izrada strategije i jasno definisanje daljih koraka i mera koje će se sprovoditi u narednom periodu, a koji će za krajnji ishod imati razvoj eko-turizma i turizma uopšte koji se zasnivaju kako na Specijalnom rezervatu prirode „Slano kopovo“, tako i na drugim zaštićenim područjima iz regiona.

 Read 1052 times

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…