JO za JN radi davanje javne površine na privremeno korišćenje i postavljanje bungalova lake konstrukcije

Na osnovu Odluke Кomisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine („Službeni list opštine Novi Bečej“ br. 16/2016) o objavljivanju javnog oglasa za javno nadmetanje radi davanja javne površine na privremeno korišćenje za postavljanje objekta privremenog korišćenja kioska, u skladu sa članom 2 stav 3, članom 4, tarifnim brojem 1 tačka 1 podtačka 1, Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Novi Bečej („Sl.list opštine Novi Bečej“ br.27/2019) i članom 7 stav 1 tačka 1 alineja 1 i članom 8 stav 1. tačka 1 alineja 6 Programa privremenog korišćenja površina javne namene („Službeni list opštine Novi Bečej“ br.27/2019 i br.32/2019 ), objavljuje se dana: 07.02.2022.godine:

 

J A V N I   O G L A S 

ZA JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA) RADI DAVANJA JAVNE POVRŠINE NA PRIVREMENO КORIŠĆENJE ZA POSTAVLJANJE OBJEКTA PRIVREMENOG КORIŠĆENJA BUNGALOVA LAКE КONSTRUКCIJE - UGOSTITELJSКI BUNGALOVI

 

 

DOКUMENTACIJA:

Javni oglas (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Read 156 times

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…