Javni pozivi

Javni pozivi (79)

Na osnovu člana 70. i 71. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik RS", broj 72/09, 13/16 , 30/16  - ispravka), člana 64a stav 1. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 , 101/11 , 47/13 , 108/13 , 57/14 , 68/14  - dr. zakon, 112/15), člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (''Službeni list opštine Novi Bečej'', br. 20/2017) Opštinska uprava opštine Novi Bečej, Odeljenje za javne službe objavljuje

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Službeni glasnik RS", broj 16/2018), člana 8. Odluke o poslovnom prostoru u javnoj svojini opštine Novi Bečej ("Službeni list opštine Novi Bečej", broj 18/2018, 25/2019 i 31/2020) i tačke III Odluke predsednika opštine o sprovođenju postupka davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Novi Bečej javnim nadmetanjem broj I 01-361-7-2021. od 06.10.2021. godine (dalje: Кomisija), Кomisija dana 08.10.2021. godine objavljuje

Javni oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej putem javnog nadmetanja

Javni oglas

 Ponovljeni javni oglas

Javni poziv

                                            

        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…