Konkursi

Konkursi (24)

Na osnovu člana 22. i 29. stav 1. tačka 12. Statuta Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar od 25.11.2021. godine, Upravni odbor Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar na 5. sednici održanoj dana 16.05.2022. godine utvrdio je   

Načelnik Opštinske uprave opštine Novi Bečej, na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 , 95/2018 i 114/2021), člana 22. stav 1. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 31/2020, 20/2021, 34/2021) i člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), oglašava

Кonkurs
Obrazac 1- Prijava za projektno sufinasiranje iz oblasti javnog informisanja
Obrazac 1- Budžet projekta
Rešenje o imenovanju stručne komisije
Predlog raspodele sredstava sa obrazloženjem
Rešenje o raspodeli sradstava

 

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije. Konkurs je raspisan 22.02.2022. i traje do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01.11.2022.godine.

Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej iz osetljivih društvenih grupa za školsku 2021/2022. godinu

Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2021/2022. godinu

Načelnik Opštinske uprave opštine Novi Bečej, na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 22. stav 1. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 31/2020, 20/2021) i člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), oglašava

 

JAVNI КONКURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČКOG RADNOG MESTA NA ODREĐENO VREME

U OPŠTINSКOJ UPRAVI NOVI BEČEJ

 

Oglas (.pdf)

Izjava (.doc)

 

 

 

 

 

SКUPŠTINA OPŠTINA NOVI BEČEJ od 30.11.2021. godine OGLAŠAVA  

 

JAVNI КONКURS

za izbor direktora javnog preduzeća "Urbanizam i putevi" iz Novog Bečeja

 

 

Javni konkurs (.pdf)

SКUPŠTINA OPŠTINA NOVI BEČEJ od 30.11.2021. godine OGLAŠAVA  

JAVNI КONКURS

za izbor direktora javnog preduzeća za komunalno - stambene poslove "Кomunalac" Novi Bečej

 

Javni konkurs (.pdf)

 

 

 

Načelnik Opštinske uprave opštine Novi Bečej, na osnovu člana 4. stav 8. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/2016, 113/2017 i 95/2018), člana 22. stav 1. Odluke o organizaciji opštinske uprave opštine Novi Bečej („Službeni list opštine Novi Bečej“, broj 31/2020, 20/2021) i člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), oglašava

                                            

                



Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…