JAVNE RASPRAVE Opštine Novi Bečej

25.11.2019.

JAVNA RASPRAVA ZA NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU 

Organizuje se Javna rasprava u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu, u periodu od 25.11 do 10.12.2019. godine.

Nacrt Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu u pisanoj formi može se preuzeti u opštinskoj upravi Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8, svakog radnog dana od 7-15 časova.

Javna sednica rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2020. godinu održaće se dana 10.12.2019. godine, sa početkom u 12.00 časova, u svečanoj sali opštine Novi Bečej, ul. Žarka Zrenjanina br. 8.

 Odluka (.doc)
Nacrt odluke (.pdf)


05.11.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA PORESKIH ODLUKA ZA 2020. GODINU U OPŠTINI NOVI BEČEJ


Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja poreskih odluka za 2020. godinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poljoprivredno, odnosno u šumsko zemljište na teritoriji opštine Novi Bečej, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


29.10.2019.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU DONOŠENjA ODLUKE O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka o organizovanju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)
Nacrt Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej (.pdf)


04.09.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUКE O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE NOVI BEČEJ ZA 2019. GODINU

 
Nacrt predloga rebalansa budžeta za 2019. godinu (.pdf)
Program javne rasprave o nacrtu odluke o rebalansu budžeta opštine Novi Bečej za 2019. godinu (.pdf)
Zaključak o sprovođenju javne rasprave (.pdf)
Obrazac za komentare javne rasprave (.doc)


12.08.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE NOVI BEČEJ

 
Odluka prostorni plan (.pdf)
Javna prezentacija prostorni plan (.pdf)





                                              

        



Republika Srbije,
Autonomna pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…